Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

.<

.~ ..? 2787. Maastricht - Avenue Alexandre Satta.

7. Een blik in een van de zijstraten, genoemd naar de Maastrichtse violoncellist Alexander Batta, bood een zelfde aanblik van statige burgerhuizen. De "opstijgtoren", die boven de bomen uitstak en waarvan er meerdere over de stad verspreid stonden, diende vo or de geleiding van de telefoondraden. In verband met de hoogte van deze torens, was het verboden tijdens onweer iemand op te bellen. In "Hotel de la Meuse" was J eang Mathiji lang de gastheer. In zijn laatste jaren fungeerde hij als suppoost op de engelenbak in de schouwburg.

8. De paardetram, hier in de "Percee" op weg naar de St.-Servaaebrug, vo1gde in 1903 de gas tram op en deed tot het uitbreken van de eerste were1door1og dienst. Er werd gereden met drie open en drie gesloten rijtuigen. Twaa1f paarden deden afwisse1end, twee aan twee, dienst. Drie koetsiers, drie conducteurs en twee voorspanrijders vormden het personeel. Een rit met de tram kostte vijf cent. Het eerste jaar werden gemidde1d 627 personen per dag vervoerd.

9. Ook koningin-regentes Emma en haar dochter Wilhelmina reden in 1895 bij het officiele bezoek aan Maastricht door de Percee naar het hart van de stad. Een deputatie van zestien werklieden van de "Societe Ceramique" bood de koninklijke bezoekers daar ter plaatse een huldeblijk aan.

Uilg. los. Nuss, Amsterdam.

Wijkerbrug traat, ~[AA TRICH1

<11

10. De Wijker Brugstraat, die in 1881 uit een doorbraak van de Rechtstraat ontstond, was voor de Maastrichtenaar van toen een bezienswaardigheid. De gehele uitleg naar het station wekte bij hem reminiscenties op aan Luik en Parijs, waar hij beter thuis was dan in Den Haag of Amsterdam.

11. De vaste brug over de Maas, de rivier waaraan de stad haar naam ontleent, was tot diep in de negentiende eeuw de meest noordelijke rivierovergang. Zij is romaans van bouw en verbindt de voorstad Wijk met het eigenlijke Maastricht. De gas tram, hier duidelijk zichtbaar, begon op 22 april 1896 aan zijn eerste rit. Hij had veertien zit- en zeven staanplaatsen, De maximum snelheid was twaalf kilometer, de normale gang bedroeg zes kilometer. Het koelwater moest am de acht kilometer worden ververst en bij warm weer am de vier kilometer. Maastricht had vier van dergelijke "motorrijtuigen", waarbij het voor de passagiers bij het nemen van de brug vaak uitstappen was geblazen. De brug was smaller dan thans en had staketsels, waarvan her en der nag resten in de stad te vinden zijn.

:De Gaastram van

~ .. ~ *" #l ....

· ,.

.. -

~ '* ..?.. · .. ... .

· ... ? A ? · ", .. . ..

· ..

~ ~ ~. I

???? I

I ?? e.-- .. llan.:,.' ??.?? , ,· ???? _tllJ., ?? h ?. l' ??? ...,.,...,

??? ~d, ??? , ?? ll ???? "., ??

W, ??? ·L_ ?? T ?.? ,.",,~ ~" ?? , , ?? , ???? ,""'. d, ????? ,.· ?.?.?? ".

? "" ???? 11 ??????? ".·,., ??????????

I~ ??.. bb ?. l'·"" ?? ? ?.? ·r"""' ?. 'antDalDK".<L ????? _' ),b.'N'N" an.·,·· ????.?. , ??.?..?

P.:.drd.·ho, ??. l}...,.. ?. ~:,.~ ?.. ' ,.,"'""" ....

' ????. bl ????? ". ~ ;'101_ .e"~"",,,"1 '~""'I .-'

12.

13. De brug zelf was nog niet verbreed en zij was voorzien van een ijzeren leuning. In 1926 kon zij in de ogen van de gemeenteraad geen genade meer vinden en besloten werd haar af te breken. De carnavalsoptocht van dat jaar was dan ook een gerede aanleiding om haar symbolisch ten grave te dragen. Ret raadsbes1uit werd echter door de Kroon vernietigd!

Greet uit Maastricht

All<>. Brii sseler )Iaastricbt u. Aken, '.;!1

14. De "Haarderweg", thans Franciscus Romanusweg, was nog een en allandelijkheid, want Wijk hield op bij de St-Martinuskerk. Rechts ziet u nog een gedee1te van de oorspronkelijke Griend, die gebruikt werd a1s veeweide en hooiwinning. A1s de Maas 's winters "uit" was, stond de Griend onder water.

15. Bij hoog water was het ook in Wijk bepaald onplezierig. Met nieuwjaar 1926 stond zelfs de Scharnerweg onder water. Op de achtergrond de vroegere villa Roovers, die nog vroeger bekend stond als de villa van notaris Boots. Recht ertegenover lag de schutterswei van de "Sebastianen", comp1eet met hoogschietstam.

16. Als de "Velocipede Club" of de "Maastrichtsche Kettinggangers" uittrok, gaf dat altijd veel bekijks. Maar de ontvangst in de dorpen was vaak minder enthousiast en het gezelschap werd meer dan eens met graszoden bekogeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek