Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. De rijwielkunst was in die dagen nog een stuk emancipatie. In een historische optoch t trok een praalwagen- mee van de "Velocipede-club", De wagen werd bekroond met de eigen standaard, welke thans nog in het Bonnefantenmuseum te bezichtigen valt.

18. Jos Weijnen met het vaandel van de "Maastrichtsche Kettinggangers". Deze wielrijdersc1ub was ontstaan uit de "Maastrichtsche Velocipede-Club", die fietspasjes uitgaf voor het overschrijden van de Belgische grens. In Amby was een wielerbaan, waar sprinters als Kaufman en Jaap Eden aan de start verschenen. De beroemdste coureur van Maastrichtse afkomst was Harie Meijers die tot in Rusland en Amerika triomfen vierde.

- 3 -

alAASTRICHTSCHE

VELOCIPEDE-OL B.

STATUTE

HOOFD TuK I.

Doel.

ART. l.

Dc ~laa trichtsche Velocipede-Club opgericht te Maaslei bt den II aee ~lei I 5, onder bescherming der ocieteit ~lomus, heeft ten doel te ~laa tricht en om treken het wielrijden te bevorderen.

A:RT. 2.

Dit doel wordt verkregen door:

1° Bet maken van gezamenlijke tochten. 20 Het houden van wedstrijden.

3D Wat het be tuur verder zaJ oordeelen, mits in overeen temming met deze statuten.

HOOFD Tun: II.

I.eden.

ART. 3.

19.

De club bestaat uit: a. Eereleden.

&. Kun lievende Jeden.

G. Wer rende leden (gewone en buitenleden).

20. In de mobilisatiedagen van 1914 werd de Maasbrug voorzien van grirnmige versperringen van balken en prikke1draad. De badhokjes van de oude zwemschoo1 in de Maas dienden daarbij a1s schildwachthuisjes,

21. De kanalisatie van de Maas liet nog op zich wachten. In de zornermaanden vielen zo hele stukken van de bedding droog. En zo af en toe ontstond er een halve carnavalsstemruing op de bodem van de Maas. De man met de forse knevel is de Maasvisser Hertogs.

Maastricht Maasgezicht

22. Onder de grote stenen boog van de brug kon men's zomers zonder enig gevaar de traag stromende rivier afkijken of er heerlijk zitten vissen. Maar in de wintertijd kwam het water vaak zo hoog, dat de boven in de oeverwal aangebrachte stenen stadsengel met de voeten in het water kwam te staan. Dan was het een kritieke tijd in Maastricht.

-'

23. Als de ouderwetse winters toesloegen, trok de Maas haar ijskleed aan en ter hoogte van de spoorbrug bond de burgerij dan de gladde ijzers onder. Schaatsfenomenen heeft Maastricht echter nooit opgeleverd, behalve Olga Schiffelers, die in het begin van de jaren twintig als kunstrijdster internationaal beroemd werd.

Maastricht

o. L. Vrouwo Kado

24. En zo zag de O.L. Vrouwekade er uit met het kanaal Luik-Maastricht op de voorgrond, de stoomtram naar Glons, die puffend aan het rangeren was, en de enigszins vervallen huizen. De walmuur was pas afgebroken en de hoogte ervan wordt nog aangegeven door de trap die tegen een van de huizen is aangebouwd. In dit huis woonde jarenlang de kunstschilder Eberhard. Ret houten gebouwtje met driehoekig dak was het "wachtlokaal" van de tram. Ret huis achter de lokomotief was dat van sluismeester Tribulet, wiens been op een kwade dag werd afgekneld door een ijzeren kabel, die de schepen in de schutkolk moest trekken.

G;r6el uit ]Y[aastricht

C:;e~jcht 6P jY(aas en

25. In zuidelijke riehting lag de plaats, waarover Henrie van Veldeke in de dertiende eeuw al diehtte dat er twee stromen te zamen kwamen: de Maas en de uit Belgie afkomstige Jeker. Hier bouwden de Romeinen hun "eastellum", waarvan de resten nog diep in de grond zitten. Op de voorgrond sloegen zij een brug over de Maas. Er zijn ooit plannen geweest om op de seheiding van Maas en Jeker een standbeeld te plaatsen, maar het is bij plannen gebleven.

26. Vanaf de St.-Servaasbrug in noordelijke richting gezien, vertoonde de Maas een fraaie bocht en op de plaats waar heel vroeger de schipmolens draaiden, was toen het maalbedrijf van Franquinet gevestigd tussen het moleneiland en de vaste wal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek