Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37. Langs de oostzijde van het Vrijthof was de behangselfabriek van Claereboets; daar drukte men ook het "Advertentieb1ad". In 1883 werd de tempel van societeit "Momus" gebouwd, grotendeels gefinancierd uit de geld en die door een bazar waren bijeengebracht.

38. Het interieur had veel spiegelglas en marmeren tafelbladen. De societeit, die de leuze "Plezier en Chariteit" in haar vaandel voerde, was het trefpunt van de gezeten burgerij.

39. De noordzijde van het Vrijthof kende "Au Drapeau Belge", in 1875 als postkantoor gebouwd, maar nadien a1s kledingmagazijn van de Eijsdense Nicolaas Theunissen zeer in trek. Gehee11inks nog een gedeelte van het oude wachthuisje voor de tram, dat eveneens tijdens de laatste oorlog verdween.

40. "In den Helm" was in de late middeleeuwen reeds een vermaarde herberg aan de noordoostzijde van het Vrijthof. Rond 1900 ontving Oscar Kayser er zijn gasten en was de naam verfranst tot "Du Casque".

41. Niet alleen voor profane doeleinden deed het Vrijthof dienst. De zevenjaarlijkse heiligdomsvaarten, de religieuze congressen en de stadsprocessie trokken nog grote belangstelling van de bevolking, Voorop in het midden dr. Edmond Jaspar, schrijver van "Kint geer eur eige stad? ". Daarachter vier stadpastoors.

42. Aan de altijd vrij stille westzijde had men vanaf de warande van de "Grote Societeit" een goed uitzicht op hetgeen zich afspeelde op het Vrijthof.

43. In 1896 werd het postkantoor op de hoek van de Helmstraat en het Vrijthof verlaten en gevestigd in de 8t.-J acobstraat totdat ...

44 .... het in 1914 weer terugkeerde naar het Vrijthof, zij het dan op een andere hoek. Het personeel ging toen comp1eet met beste1fiets op de foto.

45. Voordien had daar het "Statenhuis" gestaan, een in de negentiende eeuw vergroot gebouw, waar in vroeger dagen de afgezanten van de Staten-Generaallogeerden als zij am de twee jaar in Maastricht arriveerden am onder meer de stadsregering te vernieuwen.

46. We vervolgen onze wande1ing. Op het huidige Julianaplein werd bij gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, op 10 mei 1909 een lindeboom geplant. Het korps van de Stedelijke Muziekschool was aangetreden en burgemeester Bauduin hield een korte toespraak. "Omtrek, balkons en vensters waren zwart van de menschen, foto- en kinematografen stonden met hun opnemingstoestellen gereed", aldus het kranteverslag. Onder de poort had sta1houder Decloedt zijn bedrijf. Ook stadsklokkenist Mullers woonde daar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek