Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

47. Het Keizer Kare1p1ein was tot 1919, toen het H. Hartbee1d er geplaatst werd, echt niet zo onaardig. Ook de keibestrating sloot goed aan bij de bebouwing.

48. Re1igieuze manifestaties waren regelmatig terugkerende gebeurtenissen. Hier een bloernenhulde in 1924 bij het H. Hartbeeld. De bank van Philips en Co. op de achtergrond was toen nog vo1op in bedrijf.

49. Het Staargebouw, een schepping van de Luikse architect Clement Pirnay, was veertien meter hoog en werd op 28 januari 1907 feestelijk in gebruik genomen. Helaas was Staar-voorzitter Van Poppel toen door ziekte verhinderd. Het koor bracht die avond onder meer het "Magnificat" van F. Riga en "Foi" van Th. Radoux. Het optreden van J. Moes met een liederenvoordracht werd eveneens een groot succes.

!, ~~ c '- '-'C , ~ .. '- ~
I
- , , ~ " "
. . "
"
" J ~- ,," ,-, ~ ... "
0 ~" - ',,,J
,. ~ 50. De Staar had inmiddels al deelgenomen aan ontelbare concoursen. Zo werd in 1903 in Luik weer een eerste prijs behaald. Een foto met de manke versregel "Zoolang onze sympatike Gielen staat aan het hoofd, wordt zeer zeker het Staarlicht ook niet gedoofd" moest de herinnering aan dit feit levendig houden.

51.

c

..

? ? La-.

6..o~ OU $011.1(.'(, ,OIi.K,1: "!Lt:- -' ~ ??

I 'wi ~ et"."w~ .-4""'-t- ?. ~_ .? ~

, ?? 01 IMUr, OIllU:. OlPI. ItAOt'(L )f.Vr ?

?.?....

. ,.......... ---.

· .,.....-

· . ......-..... ?? Mil_

' .. t:-,. L, __ -

"f),.~"., _ c.rr",

~.,,_ lc>kIl..&oftnw.

~ ?? _ ????? __ W ??????.? J-

· . '---

.. _ .....

?? ~)f.

Zangvereeniging

",MASTRHCHTER SLUR."

-<:-t ??????? ,,-="" -

1aa'e\~\Sc.\ St. e.~c.\a·'i~~s

op za !dag 4 December 897.

IN HET LOKAAL MARIASTRAAT.

,;1onJ!O/ld vall he! _ ouper fen '2 lJlJT.

~oGRA1f~

<l 'A'~ -«

Soiree Var iee

'1,,, n.()(,p

VAN HET SOU PER ?

. )

?

to} We oe :tUfl "l.jJ .DE BEUKERS·

?? at! R~ lIlO oe ?? ",,'.tw.I'VI"li '1M ...,... ,.or ~ ?. '11 ,tmtabI ~ ~ '" a..-. va" ? Conott'l MOI:eo"d-BJM en Yo< Gal g....e ?? ""'p,

""" N~_ ... t~~ ?? ~

"'-"let >olWl"-

?.?.....

.. """Dt"«m.a.""

"'. . Hoooopt.- we B.M

t- e--..-..

:." r..o-u-.. "ftfldriJl'ftC'C." t'l __ r ,

':-~

F'~"""-'li

M ???? _

?? _" ?? s". T..,. .~s.. . ?....

". Sdow~. w.~ ???? ~J"

_."...,If .

'-10':

Ei6r ??? -...p_ ~

10 mln.uten x:>auze_

52. Ook in de jaren twintig was de Brusselsestraat ondenkbaar zonder het trekken van de jaarlijkse carnavalsoptocht. WeI ging het in tegenovergestelde richting dan thans, maar de "govi's" lagen ook toen reeds op kop.

53. De "pekskes" waren misschien minder mooi en de wagens niet zo fraai als thans, maar een groep die in 1897 een aantal beroepen uitbeeldde was toch een gezellige club. Op de grond ligt mosselbaron De la Marek, verder zien we Harie Prick als kok, Dolf Frengens als scharesliep, J os. Eberhard als schilder en J ac. Primavesi als wielrijder. De winkel van de laatste, gelegen aan de Markt, had tegen sinterklaastijd altijd veel bekijks vanwege de uitgestalde poppen.

54. Jonkvrouwe Alice de Stuers 1egde op 7 september 1903 in tegenwoordigheid van haar vader, de eerste steen voor het R.K. Volkshuis, dat a1s "gebouw De Stuers" de geschiedenis zou ingaan. Voorlopig werden er het "Patronaat voor Werklieden" en het "R.K. Tekeninstituut" in gevestigd.

55. Voorlichtende tentoonstellingen waren vroeger even "in" als tegenwoordig. Hier de stand "Kraamverpleging", zoals die in augustus 1922 door het Groene Kruis in de Dorninicanerkerk werd ingericht.

56. Arm en rijk leerden op de broederscholen het abc en de boekjes met verhalen over Jan, Mies en Wim, door de broeders zelf geschreven en door Rob. Graafland geillustreerd, werden onvergetelijk.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek