Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Zo zag de Van Hasseltkade er uit in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Geheel rechts het huis waarin nu de Regionale Omroep Zuid is gevestigd. In het midden de Maasmolen van Franquinet, die op het zogenaamde moleneiland was gebouwd.

10. Dit statige mo1enbedrijf dateerde van 1811 en lag recht tegenover de ingang van de Hoenderstraat. Toen het in 1895 werd afgebroken, verdween een pittoresk beeld uit het Maastrichtse waterfront. Het was een eerste aanslag, die later door meerdere zou worden gevolgd.

11. Van 20 tot 24 mei 1895 brachten de toenmalige regentes Emma van WaldeckPyrmont en haar veertienjarige dochter Wilhelmina een bezoek aan Maastricht. Op de foto verlaten zij het voormalige, met guirlandes behangen, gouvernementsgebouw. De stad was verder uitbundig versierd en de persverslagen raakten niet uitgejubeld over de lieftalligheid van het bloedjonge prinsesje, dat drie jaar later de Nederlandse troon zou bestijgen.

12. De fraaiste ereboog die toen in de stad was te vinden, stond in de Tongersestraat en was opgericht door de Katholieke Landbouwvereniging. Tijdens hun bezoek aan het gesticht "Calvarienberg", passeerden de hoge gasten deze ereboog. Er werd hen toen een boeket aangeboden door Josephine Crijns, de kleindochter van de president van de Landbouwvereniging.

13. Een erepoort was ook gebouwd door de toen nog bestaande societeit "Mom us", een gezelligheidsvereniging met een caritatief doel, echter wel voorbehouden aan een bepaa1de bovenlaag van de Maastrichtse bevolking. De Momustempe1 werd in 1883 gebouwd en was een schepping van de Luikse architect Remont, die daarmede toch wel een vreemd element inbracht aan de oostelijke huizenrij van het Vrijthof.

14. In 1891 werd het nieuwe ziekenhuis van het gesticht "Ca1varienberg" in gebruik genomen. Het was voor die tijd uitgerust met de modernste apparatuur. Hier zien we de rontgenafdeling, waar de strijd tegen de t.b.c., toen nog een volksziekte, werd aangebonden.

15. "Kunst en Vermaak" werd op 15 juli 1870 opgerieht in een cafe op de Blekerij. Oorspronkelijk noemde het geze1sehap zieh "De Vieftig Keige1eers", maar men ging a1 gauw tonee1spe1en, hetgeen hoofddoe1 werd. In de volksmond werd de vereniging "de greune" genoemd, naar een groen herkenningsteken dat de leden droegen. Ret eerste jubileum werd in 1895 gevierd en het bestuur liet zieh bij die gelegenheid portretteren. Van links naar reehts: J. Willems, J. Philippens, J. Reinders, J. Albert, president M. Bergers, seeretaris J. Simons, L. Lahaye, E. Wikkering en L. Gid delo. Precies een eeuw na de oprichting werd de vereniging opgeheven.

16. De Maastrichter Brugstraat was oorspronkelijk een vrij nauwe straat. Voor haar verbreding in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waarbij de zuidwand werd teruggelegd, was deze straat slechts 6,18 meter breed met een rijweg van 2,68 meter. Geladen wagens konden elkaar nauwelijks passeren. De tramrails werden in 1896 gelegd ten behoeve van de gastram. De gevel op de achtergrond moest later plaats maken voor die van de inmiddels ook afgebroken Grand Bazar.

17. Rond 1900 was het nogal een rommelige situatie rondom het grote gebouw reehts op de foto, dat men nu nog steeds hardnekkig het pesthuis noemt. Dit gebouw dateert eehter pas van 1775, toen er van de pest in Europa a11ang geen sprake meer was, en het deed dienst als papiermolen, een funetie die het gebouw tot in het midden van de vorige eeuw behield. Geheel links het abattoir, dat in 1901 naar de Fransensingel werd overge braeht.

18. Na het verschijnen van de pauselijke encycliek "Rerum Novarum" werd een begin gemaakt met de oprichting van de Roorns-Katholieke Volksbond, een soort overkoepeIend orgaan van vakverenigingen. De eerste openbare vergadering werd gehouden op I mei 1892 in de concertzaal aan de Kleine Gracht, thans de Mabi. De leden van het steuncornite van de bond, compIeet met geldkist, hebben wel een pracht van een foto opgeIeverd. Links zit kapelaan Verheggen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek