Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De barokke Augustijnenkerk, die in 1661 werd voltooid en was gebouwd op de plaats waar voordien de kapel van Maria ten Oeveren stond, was rond 1900 nog niet vrijgelegd. Duidelijk is de toen nog smalle ingang van de Mariastraat te zien. Ook was er nog geen trappartij voor de kerk aangebracht.

20. Ten gevolge van het dempen van de Jekertak, die door de Grote Looiersstraat liep, werd in 1899 ook de noordelijkste arm van de twee Jekertakken in de Begijnestraat gedicht en werd de bestaande brug vervangen door een normaal wegdek. Rechts het Faliezusterklooster en de gebouwen van de kazerne in de St.-Pieterstraat, thans het Rijksarchief in Limburg,

Maastricht Bassin

21. De bedrijvigheid aan het Bassin, dat in goede jaren als een overs1aghaven dienst deed, ligt alweer een aanta1 decennia achter ons. In het jaar 1900, van we1k jaar deze foto dateert, passeerden er aan de hoofds1uis 1551 schepen en aan s1uis 19 10.764 met een tonnage van respectievelijk 48.925 en 1.848.941, hetgeen er toch niet om liegt. De ops1agkelders, die in hoofdzaak uit 1856 en 1857 stammen, doen sterk denken aan de Utrechtse werven langs de Oude en Nieuwe Gracht aldaar.

MAASTRICHT.

Spoorwegbaan.

Chaussee du cbc min de fer.

~ " W. B. Liege

~,

22. De Spoorweglaan ademde nog een en a1 rust en betekende rond 1900 de uiterste bebouwing van Wyck. Het huidige station werd pas op 18 oktober 1915 in gebruik genomen. Op de foto zien we het huis op de hoek van de Bourgognestraat, dat jaren1ang door dierenarts F1amand bewoond is geweest en dat er overigens nog staat.

wilker Brugstraat.

lJltg N. J. Boon. Amsterdam.

23. De Wycker Brugstraat uit 1901 was voor die tijd een straat van allure, zoals trouwens de gehele uitleg van Wyck in die jaren. Geheel reehts zijn nog de laatste overblijfselen van het Annunciatenklooster te zien, dat in 1615 op een terre in tussen de Wycker Grachtstraat en de Lage Barakken was gesticht.

24. De "Societe de St. Cecile" van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 1854 opgericht. Het was een waardig zanggeze1schap, dat de erediensten opluisterde en dat tevens een stuk ontspanning gaf in een tijd waarin voor de gewone man niet zoveel was weggelegd. De zangers leven niet meer en het vaandel staat verge ten in een hoek van de schatkamer.

25. In het kader van hun bezoek aan Limburg braehten koningin Wilhelmina en prins Hendrik in 1903 een tweedaags bezoek aan de hoofdstad. Op 16 juli werd daarbij de bloemententoonstelling bezoeht, die in de Dorninicanenkerk was ingerieht door de Vereniging ter Bevordering van Land- en Tuinbouw in Limburg. De toe gang naar de kerk was afgezet met dennen, terwijl het pronkstuk in het gebouw zelf bestond uit een rozet van twaalfhonderd liehtrode rozen, waarin een gekroonde W.

26. Het huidige Dominicanenplein was oorspronkelijk aan de zijde van de Helmstraat bebouwd en vormde tot in de jaren twintig een binnenp1ein, dat aileen vanuit de Grote Staat toegankelijk was. De thans nog bestaande barokke poort van het oude klooster vormde de toe gang tot het stedelijk gymnasium, dat er toen was gevestigd. Op de achtergrond zien we de toren van het weerkundig waarnemingsstation, dat in 1904 werd opgericht.

27. De onderwijscongregatie van de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis heeft in de opleiding van de Maastrichtse jeugd steeds een grote plaats ingenornen. Een uitje in een roeiboot op de nag niet gekanaliseerde Maas was een welkorne afleiding in het dagelijks lesgeven.

28. Ret vullen van de met ko1en gestookte rondoven door de encasterploeg bij de N.V. Koninklijke Sphinx was een zwaar en warm karwei. Op deze foto van rond 1900 zien we het aangeven van de met aardewerk gevu1de cassettes. Midden op de voorgrond een hoop "piezelen", waarmede de dekse1s van de cassettes werden afges1oten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek