Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Op de Markt was een speciale plaats gereserveerd voor de wederverkopers en wel aan de ingang van de Gubbelstraat. Daar wachtten de handelaars hun klan ten af en werden op "monster" sorns aanzienlijke partijen van de hand gedaan.

30. Nog steeds trekken in het vooriaar en de zomer de processies door Maastricht. Gebeden wordt er niet meer en als kijkspel valt er vaak ook nog maar weinig aan te beleven. Zo blase zijn wij geworden! Of het vroeger veel anders was, valt ook nog te betwijfelen. Toch was het wel een belevenis, als men vanuit de Wolfstraat, zoals hier, de stoet zag aankomen. En er was veel yolk op de been, dat is zeker.

31. Het standbeeld van de Maastrichtenaar Jan Pieter Minckelers, aan wie de uitvinding van het lichtgas wordt toegeschreven, werd op 10 juli 1904 onthuld. Na zijn herdenkingsrede onthulde de toenmalige gouverneur, jonkheer Ruys de Beerenbrouck, het beeld, vervaardigd door prof. Bart van Have uit Amsterdam. De klokken luiden, de tamboers roffelen, telkens en telkens weer stijgen donderende hoera's ten hemel. Dan zet de Staar het oude Wilhelm us in, dat mach.tig opklinkt, ondersteund door het koper van de schutterij, aldus het kranteverslag. Hierna volgde nag een defile van aile verenigingen.

Hermneeine aan de ontlru ling van her. tandbeeld J.l.." PLETllR ? rIC' ·~.r.!.R· - i) .J1lr 190.J:

,3

32. Van de onthulling van het standbeeld werd zelfs een aantal prentbriefkaarten in de handel gebracht. Op deze foto zien we de aangetreden schutterij, die een erehaag vormde voor de notabelen, die klokslag half twaalf op deze hete zomerdag het koele stadhuis verlieten om de onthulling bij te wonen.

33. Deze fraaie familiefoto werd genomen rond 1905. Helaas zijn ons slechts enke1e personen ervan bekend. Wie kan ons nader inlichten? De foto is te fraai am in het vergeetboek te raken.

34. De kiosk was in het stadspark, oude stijl, een geliefde plaats voor muziekuitvoeringen. Het Maastrichts Stedelijk Orkest, onder 1eiding van Otto Wolf, gaf er zijn eerste uitvoering op 2 september 1883. Ook de harrnonie- en fanfarekorpsen concerteerden er regelrnatig, evenals de stafrnuziek van het 2de regiment infanterie onder 1eiding van kapelmeester Korn.

35. Een van de k1einere industrieen was het sinds 1840 bestaande bedrijf van J. Pagnier en Co. waar, zoals op deze foto, macaroni en vermicelli op grote rollen uit de persen te voorschijn kwamen. Ret bedrijf', gevestigd aan de Industrieweg, werd in 1967 gesloten en machinepark en verdere inventaris werden te koop aangeboden.

,

Maastricht - Gezicht op Begijnenstraat uln Poor! Waarachtig

Vue de la rue des Beguines prise au-dessus de fa Porte des Piqueurs

36. Zo zag de Vijf Koppen er uit, nadat de doorbraak tussen het zogenaamde pesthuis en het huis reehts, waarin nu dr. v.d. Kar woont, had plaatsgevonden, Over de rails tufte to en het trammetje, dat van het huidige Bat vertrok en Glans tot einddoel had. In het midden zien we de kassen van de stadskwekerij.

37. De bouwvereniging "Sint Servatius" begon in 1907 met haar eerste tachtig woningwetwoningen. Op 3 februari werd de eerste steen onthuld door het zoontje van het bestuurslid J. Engels. Deze steen is thans nog te zien aan de woning Volksbondweg 72. De tekst luid t als volgt:

flees' huizen ziin met hulp van staat en stad gesticht.

Hier kan de werkman aan zijn moe gewerkte leden rust geven, ziin gezin gezondheid, lucht en licht.

Hen sterk geslacht van burgers is de kracht der steden.

Wie iets doen duren wil, die heff" zijn hart omhoog:

Servatius nag lang dees' huizen schutten rnoog'.

Villapark - Maastricht

'·:~v ?.

41;:: .:

., ,

~

'I,

I (

. 1

38. Zo zag het Monseigneur Nolenspark er uit, kort na de voltooiing in 1908. Langs de Van Heylerhofflaan, in 1903 genoemd naar de Maastrichtse geschiedschrijver van die naam, stonden to en nog betrekkelijk weinig huizen, zoals trouwens in het gehele villapark, waar de gegoede burgeri] zich meer en meer ging vestigen. Een sociografisch onderzoek van deze eerste uitleg buiten de stadsrnuren zou overigens wel zin hebben.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek