Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De halfronde boog aan de stadszijde van de oude St.-Servaasbrug gaf een prachtige doorkijk op de in de zomer traag vloeiende rivier en het dromerige park in de verte. Sinds de kanalisatie van de Maas en het genadeloos weghakken van een deel van de "Ingelse hoof" behoort een dergelijk roman tisch plaatje tot het verleden.

40. Perikelen met de Maastrichtse gasfabriek waren aanleiding om in de carnavalsoptocht van 1908 deze opgetuigde wagen mee te voeren. Ret opschrift "Cent gekos alles beros" spreekt voor zichzelf.

WYK-MAASTR1CHT.

Postkantoor .

Bureau de Poste .

41. Het postkantoor, voltooid in 1909, compleet met trapgevels en hoektorentjes, was de trots van Wyck en voldeed toen aan aIle eisen, Er waren drie postbestellingen per dag en van de telegraaf werd druk gebruik gemaakt. Het huidige hotel Beaumont heette toen nog hotel Swelssen en werd pas in later jaren met een verdieping verhoogd.

42. De koeienmarkt, die wekelijks werd gehouden, was altijd verzekerd van de aanvoer van een groot aanta1 beesten. In 1910, toen deze foto werd genomen, bedroeg de aanvoer 3153 runderen en 3839 kalveren, terwij1 oak nog 199 schapen werden verhande1d.

Yakscheol voor Meisjes. Wijckerveld Maastricht Strijklokaal.

43. In de voormalige villa van de familie Regout, "Wyckerve1d" geheten, werd in 1911 een huishoudschool ingericht. Op de foto zien we het strijklokaal, waar de ijzers nog op de ko1enkache1 werden gewarmd.

44. De rand de oude binnenstad aange1egde singels kregen bij raadsbesluit van 22 januari 1903 hun namen, waarbij zij de staatkundige geschiedenis van Maastricht 1evend moesten houden. Zo ontstonden de namen Prins Bisschopsinge1, Hertogsingel, Statensingel en Fransensingel. Langs de Hertogsinge1, waarvan hier een foto uit 1910, was het goed en burgerlijk-voornaam wonen. Alleen het stoomtrammetje verstoorde er af en toe de rust.

''-

MAASTRICHT. Onze lIeve Vrouwe Poem.

┬Ět'itg. Maloon Reinards._

45. De huizenrij op deze foto is thans bijna ongewijzigd. Ret verkeer te water met de naar pek en teer ruikende aken is echter voorgoed verbannen. Bij het dempen van het kanaal, in 1963, verdween ook de ijzeren ophaalbrug.

46. Vanaf 1805 werd de Dominicanenkerk tot aan de restauratie in 1912 als stadsmagazijn gebruikt. Naast karren, ladders en bouwmateriaal was hier ook de guillotine, die tijdens de Franse bezettingsperiode diverse malen op de Markt dienst had gedaan, opgeslagen. Thans is dit strafwerktuig nog gedeeltelijk in het Bonnefantenmuseum te bezichtigen.

47. Wilhelmus Marinus van Rossum, geboren te Zwolle, werd in 1911 door Pius X tot kardinaal verheven. In 1913 bracht hij een bezoek aan Maastricht, waar hij met grote eer werd ontvangen. In 1918 werd hij benoemd tot kardinaal-prefect van de congregatio de propaganda fide en op 30 augustus 1932 is hij in het ziekenhuis Calvarienberg overleden. Hij werd begraven op het kerkhof van de redemptoristen te Wittem, waar hij een drietal jaren rector was geweest.

48. Ret uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 bracht vee1 angstige spanning in de stad teweeg. Ook werden er militaire maatrege1en genomen, zoa1s versperringen op de Maasbrug en, zoa1s hier op de foto te zien, werd de bovenverdieping van het hoekhuis in de Maastrichter Brugstraat ingericht als mitrailleurspost.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek