Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. In 1914 stroomden oak grate aantallen Belgische vluchtelingen over de Limburgse grenzen. Met name in Maastricht vonden honderden een onderdak. Hier poseert een groep vluchtelingen voor de smederij van Hoof aan de Commandeurslaan.

50. Gedurende de Eerste Wereldoorlog kwamen er wonderlijker wijs in Maastricht nog al wat grotere gebouwen tot stand, zoals het station, de cooperatie "De Ster", de St.-Lambertuskerk, de Tapijnkazerne en de Philips tabaksfabriek. Politie en gerneentearchief en -bibliotheek kregen verder onderdak aan het Vrijthof, terwijl daar tevens, op de plaats van het oude Statenhuis, het huidige postkantoor tot stand kwam. Rechts onder de nog bestaande hoofdingang.

51. Massaspe1en waren ook gewe1dig in. Hier een scene uit het spe1 van Sin t Servaas, opgevoerd tijdens de heiligdomsvaart in juli 1916. De tekst was van Chr. Mertz pr., de muziek van Henri Hermans en Alfons Olterdissen tekende voor de regie. Er namen ruim zeshonderd personen aan het spe1 dee1 en de bomen voor de absis van de Sint Servaas zorgden voor een magnifiek decor.

52. Afkomstig uit Hakendover kwam H. Dotremont in 1915 naar Maastricht, waar hij als merkwaardig en energiek zakenman, die zelfs onderzeeboten sloopte, al spoedig de bijnaam kreeg van de "iezerkeuning". Beroemd was zijn nauwkeurig schattingsvermogen. De hier afgebee1de foto laat de toegang van zijn bedrijf aan het Bassin zien.

53. De tabaks-, sigaren- en sigarettenfabriek van de gebroeders Philips werd in 1817 opgericht. De fabriek was toen ondergebracht in de gebouwen waarin thans "De Limburger" is gevestigd. In 1917 werd het honderdjarig bestaan drie dagen lang uitbundig gevierd. In mei van dat jaar werd ook de eerste steen gelegd voor de nieuwe fabriek aan de Tongerseweg.

54. Tijdens de afgravingen van het terrein tussen de Hertogsingel en de St.-Nicolaasstraat, in 1919, kwamen nog de fundamenten te voorschijn van het rondeel, dat even ten zuiden van de voormalige Brusselse poort eeuwenlang deel had uitgemaakt van de stadswalmuur. Links is de toegang tot de Brusselsestraat.

Tangersche steenweg Walder (Oud Vraenhaven)

55. Het beschreven gedeelte van deze ansichtkaart, in 1919 verzonden door een militair aan zijn familie, begint aldus: Hiermede een kaartje en eenige woorden uit de negerij Wolder. Inderdaad gaf de Tongerseweg toen wel een heel wat rustiger aanblik dan tegenwoordig.

56. Ret "Maison de la Misericorde" had een aparte gevoelswaarde in Maastricht. Dit toch was het huis waar de zogenaamde "gevallen meisjes" werden opgevangen, over wier "schanddaden" slechts fluisterend werd gesproken. Hier zien we de borduurkamer van het gesticht,

57. In juni 1920 werd het huis links van het Spaans gouvernement, eens een kanunnikenhuis van Sint Servaas, afgebroken om plaats te maken voor een gebouw dat dienst ging doen als agentschap van de Nederlandsche Bank. Het kwam tot stand onder architectuur van stadsbouwmeester Cuypers.

58. De voormalige Augustijnenkerk, die in 1796 als zodanig buiten gebruik was geste1d, deed in de daarop volgende decennia onder meer dienst als armenschoo1, schouwburg voor het garnizoen en tekenschool. In 1918 werd het ge bou w na grondige restauratie opnieuw als kerk in gebruik genomen, nu voor de nieuw opgerichte St.-Jozefparochie. Het interieur zag er toen zo uit. De parochie werd in 1964 opgeheven; de laatste mis was op Al1erheiligendag, om half negen 's morgens.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek