Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Naast een toneelafdeling had "Kunst en Vermaak" een eigen orkest. Op deze van 1922 daterende foto zijn de volgende personen te herkennen. Staande, van links naar reehts: L. Henkes, J. Andre, J. Leunissen, P. Dejong, L. Manes(? ), J. Stegehuis, B. Retrae, P. Reinaerts en Wesly (? ). Zittend, van links naar reehts: B. Loerkens, Korn, L. Franssen, E. Theunissen (dirigent), J. Huysmans en B. Pop.

60. In 1921 vierde de aartsbroederschap van de Heilige Drievuldigheid "van die verlossinghe der gevanghene Christen slaven, die bii den Turck ghevangen sitten" haar tweehonderd vijfenzeventigjarig bestaan. De broederschap was opgericht in de thans verdwenen kloosterkerk der Begaarden in de Witmakersstraat. Zij werd later overgebracht naar de eveneens afgebroken St.-Nicolaaskerk en vervolgens naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In het midden zit pastoor Brune, naast hem kapelaan Ad. Welters en geheellinks de suisse Bovens.

t:ITG. 'AUH,

61. Ret aantal Maastrichtenaars dat door deze fabriekspoort op de Boschpoort is gegaan loopt in de tienduizenden. Ret was er lang en zwaar werken en de kritiek op de werkomstandigheden was niet gering. Ondanks dat heeft de oprichting van onder meer deze fabriek er toe geleid dat de stad, die in het begin van de vorige eeuw grotendeels was verpauperd, zich langzaam ging herstellen.

> -

uitgaan fabrie Regou

62. De decorafdelingen voor aardewerk van de N.V. Koninklijke Sphinx zijn thans ailemaal verdwenen. De meisjes op deze foto zijn bezig met het fileren, dat is het trekken van een haarfijn decorlijntje met behulp van een tournet. Het steunplankje, waarop hun rechterarm rustte, werd het banket genoemd. Diverse Maastrichtenaars, die later tot kunstschilders uitgroeiden, kwamen op deze afdeling voor het eerst in contact met verf en ontwerpen.

63. De overstroming in de oudejaarsnacht van 1925 bewees maar al te zeer het gelijk van het actiecornite voor de Limburgse waterwegen, waarbij de kanalisatie van de Maas, die enke1e maanden tevoren was gestart, als eerste punt op de agenda stond. Deze overstroming was dan ook tevens de laatste die Maastricht heeft gekend. Hele gedeelten van de stad en van Wyck stonden onder water. Hier de Stationsstraat hoek Wilhelminasingel.

Reli~~ Ursulines La Fa~ad~

64. De zusters ursulinen, sinds 1850 een bekende verschijning in Maastricht, openden in september 1868 een internaat voor meisjes aan de Grote Gracht, waar met achtentwintig leerlingen werd gestart. Ret poortgebouw staat er nog steeds, maar het grote huis links, "De Hertog van Cumberland" geheten, moest in 1928 plaats maken voor de nieuwbouw van het lyceum.

65. Hier de refter of wel de eetzaal van de pensionaires, die een sfeer van orde en tucht adem de en waarin geen onvertogen woord denkbaar was.

Ie ela e. Jnstitue de :llarie. )J.A.ESTRICHT.

66. Het instituut "Sinte Marie" van de zusters in de Boschstraat kende ook nog de zogenaamde tussenschool. Dit was een school die tussen de klompenschool voor de armen en de burgerschool voor de meer gegoeden was ingebouwd. De gaslampen, het telraam, de kolenkachel, het kruisbeeld en de platen met gewijde voorstellingen ademden de rechtlijnige sfeer, waarin menig oudere nog is opgegroeid.

67. De kerk van de franciscanen aan de Patersbaan was niet direct een staaltje van hoge architectuur te noemen. Toch von den veel Maastrichtenaars de weg naar dit godshuis en het biechten bij gelegenheid van de hoogtijdagen gaf altijd een drukte van belang. De kerk werd per 1 januari 1968 aan de openbare eredienst onttrokken en in 1971, samen met het klooster, met de grand gelijk gemaakt.

68. Gymnastiekverenigingen hebben a1tijd een mime plaats ingenomen in het Maastrichtse 1even. Hier poseert het bestuur van "Alcides" in 1929. Staand, van links naar reehts: voorzitter E. Wijngaard, directeur P. Maessen, secretaris-penningmeester G. Hame1eers en vaande1drager L. Pilet. Zittend, van links naar reehts: de eommissarissen J. v.d. Booren, H. Pilet en H. Souren.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek