Maastricht in oude ansichten deel 2

Maastricht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3896-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. Het St-Vincentiusgesticht in de St.-Pieterstraat, dat ook onder leiding stond van de zusters van barmhartigheid, was jaren1ang een toev1uchtsoord voor meisjes die onder voogdij stonden. De foto werd in 1929 genomen, toen het gesticht vijfentwintig jaar bestond. Wegens reorganisatie en gebrek aan personeel werd het gebouw in 1962 door het Burgerlijk Armbestuur aangekocht en afgebroken. Thans staat er het bejaardenwoonoord "Molenhof" .

70. Door afgraving van de zogenaamde Konijnsberg ontstond de Nieuwenhofstraat, een naam waartoe in 1917 werd bes1oten. De ve1dzijde van de walmuur bestaat nog steeds, terwij1 de stadszijde, waarop een duiventil was gebouwd, in latere jaren plaats moest maken voor particuliere bebouwing.

71. De N.V. Holland Rubberfabriek aan de Lage Kanaaldijk, waarvan hier een foto, werd eind 1932 door een vierta1 ondememende Maastrichtse zakenlieden opgekocht. Op 9 maart 1933 kwam dan ook de N.V. Bataafse Rubberindustrie Radium tot stand, die in 1935 al honderd vijftig mensen werk bezorgde.

72. Op II juni 1933 kwam de eerste buitenband uit de pers. Rubber kostte toen vijfentwintig cent per kilo. Ondanks de crisistijd ontwikkelde het bedrijf zich snel en het gaf vele handen werk. Deze foto geeft nog een overzicht van de controlehal van de fabriek aan de Lage Kanaaldijk v66r de overnarne door de Bataafse.

73. Het duiven voeren op het Vrijthof was in de jaren twintig en dertig een vaste traditie voor jong en oud en in menig Maastrichts familiealbum komen nog plaatjes voor als dit. Op de achtergrond staat het wachthuis VOOI de tram, dat gedurende de Tweede Wereldoorlog werd afge broken. Links ervan zien we een reclamezuil.

74. Hier de Oeverenwal in Wyck, zoals deze er in 1930 nog uit zag. In het midden is de ingang van de Wycker Heidenstraat. Het houten gebouwtje op de achtergrond diende oorspronkelijk tot stalling van een tweede paard, dat mee moest helpen om de loodzware tram tegen de Maasbrug op te trekken.

75. De zevenjaarlijkse heiligdomsvaart behoort tot een der trouwst bewaarde tradities die de stad in haar geschiedenis kent. Hier zien we de aankomst van de afvaardiging uit Aken op het Vrijthof in 1923. Op de achtergrond de vermaarde lunchroom van Bury.

76. Onder het militaire gouverneurschap van de Rijngraaf Frederik Magnus, die in 1648 werd aangeste1d, werd een eerste aanzet gegeven tot de aan1eg van het huidige stadspark. Voora1 in de vorige eeuw werd het park met vee1 unieke en exotische bomen bep1ant. Helaas moest bij de bouw van de Kennedybrug de "Inge1se hoof" verdwijnen en to en werd ook het beroemde bruggetje afgebroken.

77. Bij de aanleg van de Wilhelminabrug sneuvelden de fraaie platanen, die eertijds de Wilhelminasingel, die in 1892 haar naam kreeg, sierden. Een en ander lokte toen weinig of geen protesten uit, want de vooruitgang moest haar loop hebben. Een prachtig stuk groen van Wyck verdween echter helaas voorgoed uit het stadsbeeld.

78. Hier nog een goede foto van een rustige Wilhelminasingel, waar het goed en veilig wandelen was. De foto is genomen vanuit het zuiden. Geheellinks staat het hoekpand van de Bourgognestraat, westelijk gedeelte.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek