Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Maastricht heeft tijdens zijn roemruchte geschiedenis heel wat eretitels toebedeeld gekregen. Poetische figuren hebben in navolging van hun grote voorganger Henrie van Veldeke, de eerst bekende dichter van de Nederlandse letterkunde, vooral oog gehad voor de stad aan het water, gelegen "in eynen dall scoen ende liecht. Daer twee water tsamen gaen. Dats die Jeker ende die Mase".

Gelovige rooms-katholieken zien in deze stad , ,het Rome van Nederland" en laten daar meteen op volgen dat Maastricht het vroegst van aile plaatsen in ons land gekerstend werd door de uit Armenie gekomen geloofsverkondiger bisschop Servatius.

Meer economisch ingestelden houden het erop dat Maastricht met recht "bakermat van de vaderlandse industrie" genoemd mag worden.

Maastrichtenaren laten er zich graag op voorstaan dat hun stad de oudste en mooiste van heel het land is.

Historici spreken van "de monumentenstad" en bezoekers valt meteen de typisch Belgische sfeer op. In

hun ogen is Maastricht, ,de meest buitenlandse stad" van Nederland.

AI die benamingen, zelfs de meest chauvinistische, bevatten een kern van waarheid. Maastricht is in meer dan een opzicht apart.

Een historische stad met een eerbiedwaardige ouderdom, die teruggaat tot de Romeinen. Haar rijkdom aan monumenten: kerken, kloosters, patriciershuizen dan weI gevelstenen, is bepaald indrukwekkend. Maastricht koestert dit waardevolle bezit, maar gaat daarbij niet fanatiek te werk. Het hoedt zich ervoor zijn conserveerwoede niet zover door te voeren dat de stad tot een museum verwordt, waar de tijd is blijyen stilstaan. Eerder is het streven erop gericht, verleden, heden en toekomst zo harmonisch rnogeIijk te combineren. Met het oog op de eenwording van Europa buit het zijn centrale, internationale ligging uit.

Maastricht gaat daarbij met veel ambitie te werk. Rond de oude stadskern ontstaan moderne wijken met imposante voorzieningen op wetenschappelijk,

cultureel, economisch en sociaal terrein. Met veel elan pakt de provinciale hoofdstad van Limburg toekomstgerichte ontwikkelingen aan. Niet op de laatste plaats de vorming van een Europees bestuurscentrum van allure, waar het goed wonen, werken en vooralleven is.

Juist vanwege de aan de gang zijnde veranderingen, vaak van ingrijpende aard, is het interessant am te zien, hoe het met de situatie in Maastricht vijftig jaar geleden en nag langer gesteld was. Menig twintigsteeeuwer vertoont niet zelden een hang naar het verleden. Aan die nostalgische behoefte wil dit fotoboek "Maastricht in oude ansichten" tegemoet komen. Reeds het derde. Dit gegeven maakte het vinden van oude foto's allerminst tot een sinecure. Het was voor de samensteIler aIleen mogelijk dank zij de enorme medewerking van de opmerkelijke beeldhouwer SjefKreutzer. Geen geboren Maastrichtenaar, maar door zijn jarenlang verblijf in deze stad met haar zo artistieke ambiance Maastrichtenaar geworden met de Maastrichtenaren.

Zijn bijzondere belangstelling voor de stad van zijn hart bracht Sjef Kreutzer ertoe een unieke verzameling over Maastricht door de jaren heen aan te leggen. Een kostbaar bezit, waarom het Stadsarchief hem stellig benijdt. Tot de van Sjef Kreutzer in bruikleen ontvangen foto's behoort onder meer een serie kerken en kapellen uit 1922. Een hoogst zeldzame reeks, te meer omdat een aantal ervan gesloopt is of onherkenbaar verbouwd. De joviale leengever ben ik uitermate dankbaar voor zijn hulp. Zonder zijn medewerking zou deel3 van "Maastricht in oude ansichten" niet verschenen zijn. Aan Sjef Kreutzer draag ik dit boek uit grate erkentelijkheid op. Ook aan mr. Philip Houben, burgemeester van Maastricht, van wie ik weet dat hij zich op een onnavolgbare wijze inzet voor het Maastricht van de toekomst. Daarbij verliest hij het verleden niet uit het oog.

Hopelijk beleven beiden en vele anderen veel genoegen aan dit kijkboek over het veri eden van een stad met sfeer.

Maastricht Vrijthof

Place d'Armes

Oostzijde ".. Cote Est "";

1. Het centrale plein in het hart van Maastricht, het Vrijthof', heet in de volksmond "de hoeskamer van Mestreech", Zonder files auto's was die benaming in 1912 ten volle gerechtvaardigd. Met af en toe een passerend paard met kar heerste er toen wat je noemt nog een typisch huiselijke sfeer.

2. Wat was de Muntstraat in 1906 toch een verrukkelijk winkeldomein voor het kooplustige Maastrichtse publiek. Vaders en moeders, in deftig zwart gestoken en de vrouwen voorzien van kraakheldere , witte schorten, konden er zaJig kuieren en genieten van kostelijke uitstalkasten. De kinderen mochten mee, Zij liepen geen enkel verkeersrisico.

3. In de meest buitenlandse stad van Nederland was het chique Frans in 1899 zeer in zwang. Dit kledingmagazijn onder de naam "Au Drapeau Belge" lag daarom niet aan het Vrijthof, maar aan de "Place d'Armes". A. Debras & Theunissen Freres was voor heren, dames en kinderen het adres voor "Confections". Deze indrukwekkende winkel is later afgebroken en vervangen door hotel "Dominicain", dat inmiddels op zijn beurt weer van bestemming is veranderd.

Hoogere Burgerschool'

Cia. ur-Ina $. Wi.ina.nds Gulikcra, Mautri<:ht.

4. De Hogere Burgerschool met gemeentelijk gymnasium bepaalde in 1901 het statige aanzien van de Helmstraat. Het gebouw moest later plaats maken voor een nieuw warenhuis van" Grand Bazar", dat evenwel die be stemming nooit heeft gekregen. Het pand bleef geruime tijd leeg staan en kreeg via een prijsvraag de naam "Entre Deux", aanduiding voor de verbinding tussen twee pleinen, het Vrijthof en de Markt. De bovenetages huisvesten het Bonnefantenmuseum voor kunst en oudheden. Op de begane grond bevindt zich een winkelgalerie.

Drogerij- en Verbandzaak.I,Het Roode Kruis"

-:- LOUIS LEENARTS -

Wijker Bruqstraat 8 - f'l1aastricht

5. De ingrijpend vernieuwde drogisterij Leenarts aan de Wijckerbrugstraat - de oudste van Maastricht- hield er in 1912 eigen fotokaarten op na. Daarop was de toen geheten drogerij- en verbandzaak "Het Roode Kruis" te zien en een stuk herkenbaar Maastricht, de nabij gelegen St. Servaasbrug over de Maas.

6. Een wandeling naar het Vrijthof in het hart van Maastricht was voor kinderen vooral attractief door de aanwezigheid van duiven. Zij waren zo tam dat zij uit de hand van moeder kwamen eten. Dit jongetje uit 1938 moest het duifjes voeren nog leren. Het was even wennen aan het dartele gedoe rondom hem. De St. Servaaskerk bezat toen nog de spitse midden toren, die bij een brand begin jaren vijftig verloren is gegaan.

Hotel Derlon los .. Iast

7. Deze groet uit Maastricht ging in 1903 niet vergezeld van de gebruikelijke atbeeldingen van de St. Servaasbrug of de gelijknamige kerk, maar van het vroegere pand van Hotel Derlon en van de entree naar het Villapark. De Post werkte toen beduidend sneller dan nu. De kaart werd op 12 februari verstuurd en arriveerde reeds een dag later bij de geadresseerde in Brussel. Daarvan levert een stempel op de achterkant het afdoende bewijs.

II St. Servaaskerk 210.L.V. Kerk

3· St. Malhijskerk 4 St. Maartenkerk 5 Prot. kerk

6 Synagoge

7 Gouvernement 8 R. Proefstation

9 Gest. Calvarieberg 10 Gasfabriek

1 I Klooster Jezuiten 12 Eerw. Brooders 13 Ursulinen

14 XII Apostelenhuis 15 Gevangenis

16 Bank van Leening

/4-1 AS 17 Kazerne

/i? B ./"'1:, '. ~ 18 Badhuis

, ~191",m ?? "

e ~ 0 Maast. Staar

?? I T ramstation

''''

"""" 2 R. Kweekschool

s»:

8. Deze plattegrond van Maastricht is meer dan een halve eeuw oud en voldoet niet meer. De tegenwoordige bezoekers zullen vergeefs zoe ken naar gebouwen die vroeger nog behoorden tot de 22 belangrijkste bezienswaardigheden. Te denken valt aan het Tramstation, de Bank van Lening, de Kweekschool, het Jezui'etenklooster en het badhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek