Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

99. Precies een eeuw lang was het gezelschap "Kunst en Vermaak" op cultureel terre in in Maastricht actief. De oprichting yond plaats op 15 juli 1870 in een cafe aan de Bleekerij; de opheffing honderd jaar later in 1970. Bij het zilveren bestaan in 1895 bestond het bestuur uit de heren J. Willems, J. Philippens, J. Reinders, J. Alberts (president), M. Bergers, S. Simons, L. Lahaye, E. Wikkering en L. Giddels.

SOCIETEIT MOMUS

M A A S T RIC H T.

~I'{ '~~~I~l~

BIJ GELEGENHEID DER PLECHTIGE PRIJSUlTDEELING VA.lIl DEN

tdstrijdin dt~t#rl. oonttlltunst.

MENU.

Potage Julienne.

Bouchce» awe . tde veau.

Filet de brettf aux champifll1.O'YU, Pommes de terre.

Jambon d'York, Feve8 de marais.

Poutets rotis. Ccm.potC:

Pat,· de perdreaue, Salade creur8 de taitue, Pudding diplomate.

Fruits - Desserts.

WIJNEN:

st. Julien . . fl. 1.65 Beyche.elle.. fl. 2.20

Pontet canet. ?? 1.90 Chat. Larose . ? 2.75

(B ???? l>Sta&Ild. ./.: lijll ??? rkrijgbur na d. Irma',:

V ..??. KBIlDIlLI!lG 0" !Cm.11d BOU'UPP&L).

Rijnwijn lIiiel'Steiner fl. 1.65 I Bourgogne Chambertin tl3.-

. .

CHAMPAG

Marquis Latour-Byron Jules Fournier ?

Mol!t & Chandon

.?.

fl. 3." 3.25 4.75

100. De niet meer bestaande societeit "Momus" ontplooide veel culture le activiteiten, onder meer concerten en toneeluitvoeringen. Haar dramatische afdeling organiseerde jaarlijks met groot succes toneeltournooien. In 1883 namen daar 19 gezelschappen uit Nederland en Vlaanderen aan dee!. Bij gelegenheid van "de plechtige prijsuitreiking" yond een exquis banket plaats, rijkelijk overgoten met kostelijke wijnen. Een menu om nu nog van te watertanden tegen voor hedendaagse begrippen fancyprijzen. Oordeelt u zelf maar!

101. Naast toneelvoorstellingen organiseerde de Maastrichtse Rederijkerskamer "August Clavareau" ook regelmatig gezellige feesten. Blijkens de toegangskaart voor een evenement in 1907 kregen de gasten een strikt persoonlijke uitnodiging. Ook een in die tijd gebruikelijke balkaart, waarop de danslustigen secuur konden aanteken met wie zij een polka-mazurka, een quadrille of een wals gemaakt hadden.

10 FEBRUARI 1907 REDERIJKERSKAMER "AUGUST CLAVAREAU"

?

.LL THlCHT.

9/£

I. Wal

1. Polka.

TOEGANGSKAART

YOOR

NB. lij

Deze kaart is strikt persoonlijk. hehoort tot hct einde van het feest te \"01'(len bewaard.

-L B A L K A ART. .:

r. chott' ..? ch.

r. Polka-Mazurka.

2. Yah;. . .

I. Kruispolka, . 1. Quadrille. . .

I. Pas des Patincurs. 3. \'o.lx

c. Polka Mazurka. . t . Quadrille Lanciers t . Polka de Dames .

PAf,'ZE.

+, I'als

I. Pas de Quatre ' 3' '!azurko.. .

2. Quadrille .

2. Kruispolka ..

;. \'als

2. Quad. Lancier-.

'2.. Pas des Patineurs. +, Mazurka

2. Polka de Dames 2. choltisch.

6. \'als, . . .

102. Ook bij niet-kerkelijke verbanden speelde de geestelijkheid vroeger een belangrijke rol. Twee van de vijf led en van de stedelijke Monumenten-Commissie rond 1920 waren hoogeerwaarde heren in toog met centuur. Het decor van een schoolbibliotheek onderstreepte her gewicht van het gezelschap, dat bestond uit dr. Goossens, dr. Doppler, Schaepkens van Riempst, Nuijts en ir. Bauduin. Amanuensis P. van de Heuvel hield zich op de achtergrond.

103. De van een statige hoed voorziene "upper ten" van de Maastrichtse industrielen maakte in 1930 dee! uit van het Uitvoerend Cornite ter behartiging van de Belangen van de Limburgse Industrie. Van links naar rechts poseerden voor de fotograaf: G.H.A. Habets, ir. P. Regout, mr.dr. W.F. Frowein, prof.dr.ir. H.C.J.H. Gelissen en ir. A.L.W.J.H. Bonemeijer.

104. Rond 1900 was deze vrouw met handkar, beladen met wasgoed, een vertrouwde verschijning in het deftige villapark van Maastricht. Zij begaf zich steevast naar een terrein buiten de stadsmuren om de was te Iaten bleken, Deze plaats heette de Kompen en beyond zich op de plek , waar later de kazerne werd gebouwd.

l ilg. Jos .? U'S, A"dam.

105. De winning van kalksteen, in de volksmond mergel geheten, heeft het binnenste van de Maastrichtse St. Pietersberg lang voor de eeuwwisseJing veranderd in een even mysterieus als imposant labyrint van gangen en spelonken. Dit onderaardse stelsel van kilometerslange wegen is een favoriete attractie voor toeristen gebleken.

106. De kalksteen- of mergelwinbedrijven behoefden zich gedurende de jaren twintig nag geen zorgen te maken over dreigende uitputting van de voorraden in de St. Pietersberg. Aan nieuwe afgravingen op het plateau van Margraten werd niet gedacht. Het arbeidsproces verliep nag vrij primitief. Bij het transport van de gedolven mergel bewezen kiepwagentjes goede diensten.

107. Voordat Maastricht de beschikking kreeg over een officiele VVV, behartigde een burgercornite de promotie van deze stad met haar vele bezienswaardigheden. Ret motto daarbij was: "Maastricht Vooruit." Kunstenaar Jules Sondeijker zag er een dankbaar onderwerp voor een relief in. Ret prijkt sinds 26 juni 1899 in het gangenstelsel van de St. Pietersberg en maakt sindsdien deel uit van het ondergronds mergelmuseum. Niet lang rneer, want oak deze bijzondere ruimte valt binnen de afgraafconcessie van de Eerste Nederlandse Cementindustrie.

R(U~ACITIGE ljAU'l fiWEfS"",,"~j'lETERS8ERC MMsl1llCt MEi PQRTRET v'""' .?? '" oIlTWEIlPE~UIlVQ[RD[I

108. Mergelleent zich door zijn zachtheid uitstekend om er aIle mogelijke uitbeeldingen in aan te brengen. Jules Sondeycker zocht een halve eeuw geleden zijn inspiratie in prehistorische dieren, waarvan fossielen zijn aangetroffen in de kalksteen van de St. Pietersberg. Op deze foto poseert de ontwerper en uitvoerder temidden van zijn kunstwerken.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek