Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

uan lrlaastricht naar St. Pieter

Uitg. :C J. 6oon ?. ~'" r. - 46

j-j'

z . t/

109. Voor het stedeIijke Maastricht was rond 1903 een echt landeIijk plekje als dit niet ongewoon. De boeren van St. Pieter voelden er zich wei bij. Ofhet gebruikelijke trekdieruit die dagen, de os, het ook zo prettig vond, valt evenwel te betwijfelen.

110. De oudste spoorlijn van Limburg tussen Maastricht en Aken kwam in 1853 tot stand. Een bijzonder betekenisvol feit, dat op een mergelwand in de St. Pietersberg een houtskooltekening van een stoomlocomotief ten volle rechtvaardigde.

Jean Louis, ed Trekp, Stamb. No.

Eigenaa' Wed. L. Cryns. Ververhoex No.7, Maastncht

111. Niet aileen aan bekende personen besteedden de uitgevers van fotokaarten in 1910 aandacht, maar ook aan dieren. Zeker in het geval van het nobele paard, Jean Louis, van weduwe L. Crijns uit de Maastrichtse Ververhoek. Buiten de betrekkelijk kleine binnenstad bood Maastricht in die tijd nog leefruimte genoeg aan paarden en andere viervoeters, getuige de aanwezigheid van grazige weilanden.

--

- ...

112. Het ophalen van huisvuil door de Maastrichtse reinigingsdienst gebeurde in 1915 met kar en paard. Wanneer de lading te zwaar was en de straat wat omhoogliep, zoals hier buiten de Pieterspoort, moesten enkele paarden het karwei klaren.

113. Decennia lang hebben paarden uitstekende diensten bewezen aan vervoerder Van Gend & Loos. Tot de eerste jaren na de Twcede Wereldoorlog was dit in Maastricht het geval. Inmiddels zijn de open karren, bespannen met twee forse paarden, vervangen door gesloten bestelwagens, voorzien van motorische tractie. Toch herinnert een volksgezegde met be trekking tot allesbehalve mals vlees nog steeds aan de vroegere situatie: "Zo taai als de paarden van Van Gend & Loos."

114. De-kar-en-paard-periode bij de Maastrichtse reinigingsdienst is voorbij. De roltrommelwagen heeft in 1932 zijn intrede gedaan bij het ophalen van het huisvuil. Het provinciaal kenteken stond ervoor in dat het een Limburgs voertuig betrof. Elke auto nit dit gewest voerde in zijn nummerplaat een P.

115. De N. V. Staalwerken "De Maas" was in 1929 nog lang niet uitgediend. Zi j nam een dominerende plaats in op het industrieterrein van het Maastrichtse Bosscherveld. Het niet meer bestaande bedrijf kreeg speciale bekendheid door een verlicht kruis, dat een van zijn laatste directeuren, Emile van Oppen, op de hoogste schoorsteen liet aanbrengen.

116. Uitsluitend dank zij handenarbeid kwam rond 1905 de om legging van het riviertje de Jeker nabij het Maastrichtse hertenkamp tot stand. Het enige hulpmiddel waarover de arbeiders beschikten , was een kloeke schop. Het werktenue was vroeger niet compleet zonder pet of hoed.

117. De in 1862 gestichte "Societe Ceramique" was in 1925 nog een van de voornaamste keramische industrieen van Nederland. Thans, 65 jaar later, heeft het bedrijf afgedaan. Vrijwel het gehele complex langs de Maas in het Maastrichtse stadsdeel Wyck, waarvan de meeste gebouwen al gesloopt zijn , moet plaats maken voor de bouw van een moderne, nieuwe woonwijk.

118. De brandbestrijding in Maastricht verliep anna 1892 nog hoogst prirnitief. Van een geiiniformeerd brandweerkorps was geen sprake. AIleen de spuitgasten waren uitgerust met helmen en de bolhoed vormde het onderscheidingsteken voor de commandant. Paarden voerden het benodigde bluswater in tonnen aan. Aileen handspuiten en ladders konden bij het bedwingen van het vuur worden ingezet.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek