Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

119. Zestig j aar geleden, toen de Staatsmijnen in Stein nog niet over een eigen haven beschikten, moesten zij tonnen kolen in Maastricht per schip verzenden. Nabij de toenmalige spoorbrug over de Maas bestond een verlaadinrichting, waar het "zwarte goud" uit de voormalige Mijnstreek met primitieve trekkers en beweegbare Iaadbakken werd aangevoerd.

Zuid-Ned. Zuivebond Botermijn Maastricht

120. Decennia geleden was Maastricht vestigingsplaats van een botermijn van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond. Die instelling heeft opgehouden te bestaan. Het gebouw, zonder spooraansluiting, doet na een grondige renovatie dienst als kantorencomplex voor enkele bedrijven, onder meer Henk Hentzen, internationaal expediteur.

121. Directie en personeelsleden van de Maastrichtse Papierfabriek vierden op 3 augustus 1918 het diamanten dienstjubileum van Catharina Kersten. Zij en Cornelia Olivers, die reeds drie jaar tevoren zes decennia lang bij het bedrijfwerkzaam was, kregen een aparte ereplaats op deze herdenkingsplaat.

HONDt:QD TWff EN DERTIG HEEFT

.f: OJ M BJ-.OO - -H

TOT f:STERFUER

:> ~ ·c::: - _ .

DRI 5 BI55C!ttOD5INOeL TE MAASTQI<1ttT

r-: '- rE .:::>t F

MAASTQICttT SEClTIE 0 0 1116

'S""-E -5 ~ -GE ?.. "'Er. ~

VA tteT aeBOUW BE5TEMD VOORHOOfD

-00, -JE'NV M .?. .5Qt1MPpy· ??. OT

VfRKOOD VA DEN EL'E<!TRI5<!tiE 5TROOH

·51: ...?.. 5 ::. -L BuRG

(5TROOMVERKOOPMAATSCMAPPYJ "'e-B..YKf-"tA,A V~ 'DEZ:e'OORI<O De 15 OPGEMAAKT E ONDERTEEKf D

/~..:...-..- ~~~

--- --- .:..--'-~ ;"'---""----r.

"d '--=- ~ ~ '"::.- . ---

h ~_. ~_ ~?_ =-'

A< .~-;.... ~ ill'" .;.::;--

122. De Commissaris der Koningin in Limburg, mr. E.a.J.M. baron van Hovell tot Westerflier, legde op 21 maart 1932 de eerste steen voor het hoofdkantoor van de "N.V. Maatschappij tot verkoop van den electrischen stroom der Staatsmijnen in Limburg" aan de Prins Bisschopsingel in Maastricht. Van deze ceremonie werd een geillustreerde oorkonde opgemaakt, die door de meest voorname getuigen van hun handtekening werd voorzien.

" '"',OJq~

??.?? ,. ((1ll.~1C'

??. oolS T't!:VM.,X ~<6","~"_

--

123. De Koninklijke Mannenzangvereniging "Mastreechter Staar" benoemde in 1948 president B.S. Truman van de Verenigde Staten van Noord-Amerika tot erelid. Daarmee wilde het koor zijn dankbaarheid betuigen aan het Amerikaanse leger, dat in 1944 Maastricht als eerste stad in Nederand bevrijdde van de Duitse bezetters. Kolonel Edward A. Gould, bevelhebber van de bevrijders, bood de oorkonde aan in aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur in Amerika, Eelco M. van Kleffens, rechts op de foto.

124. De feestgrage Maastrichtenaren waren dol op kermis. In 1895 beleefden zij op de Markt vee I plezier aan de attracties van toen, een royale carrousel en veel kijkwerk, waaronder het "Yolks Museum Panopticum". De kermisvierders waren op hun paasbest gekleed. Een jaar lang leefden zij toe naar het traditionele volksvermaak.

j

-" -

-

<r:»:

125. De moeilijkheden waarin de Maastrichtse Gasfabriek in 1908 verkeerde, waren de carnavalisten van dat jaar niet ontgaan. Zij staken danig de draak met deze affaire. De door verklede eenlingen op een wagen met nagemaakte gashouder meegevoerde tekst liet aan duidelijkheid niets te wensen over. "Cent gekos, alles beros", betgeen vrij vertaald betekent: "Verroest bedrijf, ondanks boge geldelijke investering. "

126. De bestuursleden van de "Momns Societeit" waren rechtgeaarde Maastrichtenaren. Daarom vonden zij het heus niet onder hun stand om leiding te geven aan het carnaval in 1890. Gesierd met narremuts en decoratie vormden zij een uitgelezen Raad van Elf naar het hart van de toenmalige stadsprins.

127. Alvorens onder te gaan in de bonte storm van het Maastrichtse carnavalsfestijn anna 1928liet deze groep zich fotografisch vereeuwigen. De oosters aandoende costumering had toen nog geen averij in het feestgewoel opgelopen. Het niet meer bestaande pand van het Landbouwsyndicaat deed dienst als achtergrond voor deze staatsiefoto.

128. Carnaval en caritas gingen in Maastricht steeds hand in hand. Tijdens elke optocht steunden de kijkers "de sjariteit". De aanduiding in het plaatselijk dialect voorwelk goed doel dan ook. In 1926 was dit hulp aan slachtoffers van een watersnoodramp. Vooralleden van de verkennerij toonden zich actief bij het collecteren voor het Momusgebouw aan het Vrijthof.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek