Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

129. De bewoners van de toen nog landelijke Statensingel namen in de carnavalsstoet een loopje met de mestkar van de Maastrichtse Reinigingsdienst. Dat thema leende zich in 1928 uitstekend voor een ludieke uitbeelding, als carnavaleske kritiek op het gemeentelijk beleid. Het voorzag meestal de inrichters van de optocht van dankbare parodie-onderwerpen.

130. Vrije doorvaart voor het scheepvaartverkeer maakte in 1928 de vervanging van enkele Romaanse bogen van de St. Servaasbrug door een ophaalbaar stalen gedeelte noodzakelijk. Dat zinde menig Maastrichtenaar niet. Bij wijze van protest tegen dit plan liep een pseudo-begrafenisstoet mee in de carnavalsoptocht op 21 februari van dat jaar.

131. Dit interieur was karakteristiek voor menige huiskamer van gegoede families in Maastricht tijdens de jaren dertig. Het voorname behang met bloemmotief ging doorgaans schuil achter ware portrettengalerijen. Een Mariabeeld, bij voorkeur onder een stolp, ontbrak nergens, steeds geflankeerd door kandelaars of lampen en omgeven met foto's van familieleden en van vrienden.

132. De leden van het bestuur van gymnastiekvereniging "Alcides" waren zich in 1929 zeer bewust van hun waardigheid. Zichtbaar trots op de vele kampioensmedailles, bevestigd aan het vaandel, waren voorzitter E. Wijngaard, directeur P. Maessen, secretaris-penningmeester G. Hameleers en vaandeldrager L. Pilet. Even zeerwas dit hetgeval met de zittende commissarissen: J. van de Booren, H. Pilet en H. Souren.

133. Een van de voorlopers vani.eus MVV-ke" was de "Maastrichtsche Voetbalclub Zwart-Blauw". Het eerste elftal werd in 1904 kampioen en bestond uit de volgende spelers: J. Vos (keeper), F. Batta en P. van Kan (backs), P. van Aelst, P. Wijsen en A. Dresens (middenveld). L. Batta, C. van Kan, H. Vis, J. Philippens en E. van Aubel (voorlinie). M.V.C. fuseerde in 1905 met M.V.V. tot Maastrichtse Football Club en even later met "Vitesse" tot M.V. V. Sinds 1908 de club van Maastricht.

~
~
-
~
;;;;)
~
w ..:
J: Q:l
0 It
en e-
t- ez::
J: ~
0 ~
a: N
t- o.
en o.
<t "Q
<t =
~ -
~
-
~
"Q
??
~
Q
;.- r

J

(''f'

134. Dit is niet de spreekwoordelijke rattenvanger van Hamelen, maar van Maastricht, Johan, Stephan Olischlager. Hij had een speciaal preparaat ontdekt, waarmee hij menig rattenplaag afdoende heeft bestreden. Ais sprekend bewijs van zijn vakmanschap voerde hij een aantal gedode dieren op zijn fiets mee. Geruime tijd voor zijn dood in 1949 deed Olischlager sr. zijn uitzonderlijke beroep aan zoon Jean over. Die heeft zo'n goede zaken gedaan, dat hij is kunnen gaan rentenieren in Frankrijk.

135. Als rechtgeaarde stad in de Zuidelijke Nederlanden beschikt Maastricht over een stadsreus, Gigantius genaamd. Bij gelegenheid van de "Blijde Inkomste" van Karel V werd in 1545 deze prent van de indrukwekkende beschermer van de Maastrichtse burgers gedrukt. Deze afbeelding heeft het na de Tweede Wereldoorlog heropgerichte reuzegilde een model aan de hand gedaan voor de vervaardiging van een nieuwe Gigantius. Hij gaat aan vrijwel elke stoet vooraf en ontvangt regelmatig collega-reuzen uit Vlaanderen tijdens hun traditionele reiinie.

136. Onder grote belangstelling droeg Maastricht in februari 1923 een van zijn grootste prozaschrijvers in het plaatselijk dialect, Alphonse Victor Olterdissen, ten grave. Van zijn hand verschenen kostelijke verhalen en kornische opera's. De populaire auteur werd 12 december 1865 aan de Boschstraat geboren. Aan dit feit herinnerteen in de gevel van zijn geboortehuis aangebrachte plakette. Een schitterend monument van Olterdissen, die kinderen onthaalt op spannende vertellingen, is opgericht aan de Grote Looierstraat. De geeerde schrijver was van beroep tekenleraar. Van 1906 tot 1919 was hij lid van de Maastrichtse gemeenteraad.

137. De persmedia in 1936 besteedden royale aandacht aan de in Maastricht, op 24 maart 1884 geboren vermaarde geleerde prof.dr. Peter Debye. Hij verwierftoen namelijk de Nobelprijs voor scheikunde en werd tevens benoemd tot lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen. Professor Debye was op dat moment directeur van het Kaiser Wilhelminstituut in BerIijn en tevens hoogleraar aan de universiteit aldaar. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aanvaardde hij in 1939 een hoogleraarschap aan de Cornell-Universiteit in NewYork.

ete G'L7 t ~ l-l-L"-j,e C'l~l(VH'LsJ(1 d:

:fiCti-"L" ,.~ I ~ C t-~ 1 ~ ~'Ce(,-H,+a'HS ,

138. De vermaarde musicus Henri Hermans behaalde in 1908 een gouden medaille. Dat was voor zijn bewonderaars aanleiding om op 30 juni van dat jaar een feestdiner aan te richten. De voorkant van het menu roemde de verdiensten van deze grote zoon van Maastricht in het Frans als "Ie virtuose organiste et pianiste",

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek