Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Maastricht

Nieuwstraat

19. Met schitterende gevels dongen de winkeliers aan de Nieuwstraat in 1914 naar de gunst van het kooplustige publiek. Later doorgevoerde renovaties zijn de aparte sfeer niet ten goede gekomen, al is de vrije doorkijk op de entree van het stadhuis aan de Markt gelukkig in tact gebleven.

20. Een open ruimte naast een elegant kiekje van het voormalige Hotel, .La Renaissance" benutte een zekere Alphonse op 24 november 1899 om zijn vriendin Trinette te groeten. Kennelijk had hij dit beloofd, waarom hij het sturen van een kaart alseen plichtzag. Als "oprecht geaard persoon" droeg hij de geadresseerde op ook haar ouders te groeten.

Villa Hessen, Vlrlapark Maastricht

21. Maastrichtenaar J. Vissers kreeg in 1913 vergunning om een dubbele villa te bouwen aan de St. Pieterskade. Vijf jaar later kwam deze kaart van de riante woning aan het inmiddels gedempte kanaal van Maastricht naar Luik op de markt. De eigenaar noemde zijn woning Villa Hessen, als eerbewijs voor de laatste militaire gouverneur van Maastricht, Frederik landgraafvan Hessen-Cassel, naar wie een straat genoemd is. Het imposante woonhuis moest in 1974 het veld ruimen voor een modern kantoorpand.

22. Aan de rond 1914 nog spaarzaam bebouwde Scharnerweg bevond zich een populair cafe-restaurant met "Diutsche Kegelbanen". Tot de stamgasten hebben stellig de militaire bewakers na aflossing van de wacht behoord. De uitgever van deze kaart nam het niet nauw met de juiste spelling, getuige de aanduidingen: Scharderweg en Diutsche.

-:=z:::::;;;:===_:..

}Yfaaslrichl

23. Het Bassin, de losplaats ten behoeve van de scheepvaart op de Zuid- Willemsvaart nabij de oudste industrieen van de stad, zag er in 1900 bepaald pittoresk uit. Een geschikt plaatje om als aantrekkelijk ansicht te dienen.

24. Van het in de 18e eeuw door brand verwoeste kasteel Lichtenberg resteert aIleen nog deze torenruine. Samen met een boerderij balanceert zij sinds 1921 op de rand van een mergeigroeve, ontstaan door de gedeeltelijke afgraving van de St. Pietersberg ten behoeve van de Eerste Nederlandse Cementindustrie. Van een norrnale exploitatie van het agrarisch bedrijf kan geen sprake meer zijn vanwege de winning van Maastrichts krijt. Boerderij en ruine vervullen vooral de functie van bezienswaardigheid.

Kasteel Hoog6nweerd bij Heugem (L.)

25. In "den Hoghen", het latere Heugem aan de Maas, beyond zich reeds in 1675 een kasteelachtig landhuis, de Houweert, voorloper van kasteel Hoogenweerd, dat in 1915 nog in goede doen verkeerde. De staat van het huidige gebouw is minder riant als gevolg van een gedeeltelijke verminking, waaraan een brand debet is. Gelukkig is de kans op herstel groot.

MAASTRICHT.

Gerneenreschoe! St. Pieter ,

26. Het kleine Maastrichtse dorp St. Pieter kende in 1906 een opmerkelijk groot schoolgebouw. Daaraan bestond toen ook behoefte, omdat niet aIleen de dorpsjeugd er lager onderwijs kreeg, maar ook de kinderen van schippers. Tussen de lessen door konden zij de schepen van hun ouders zien passeren in het nu niet meer bestaande kanaal van Maastricht naar Luik.

27. Van verschillende kastelen en patricierswoningen in en om Maastricht zijn de namen ontleend aan voor christenen het Heilig Land van Palestina. Deze 90 jaar oude afbeelding is niet van huize Jerusalem, maar van kasteel Bethlehem. Het zag in de loop van zijn bestaan heel wat voorname families komen en gaan. Vanaf 1953 doet Bethlehem dienst als representatief centrum van de Katholieke Hogere Hotelschool.

MAASTRICHT.

28. Bijna negentig jaar geleden kreeg mejuffrouw M. Houwertjes in Haarlem groeten uit Maastricht. Althans volgens de vermelding op deze ansichtkaart, die in werkelijkheid een beeld gaf van de Swalmerstraat in Roermond anna 1902.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek