Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Gezicht op de ~bas.

ru« J08. NUS8, A. 'dam.

29. Door afgravingen en kanalisatie van de rivier is dit bekoorlijke zicht op de Maas grotendeels verloren gegaan. Hoe rnooi het eertijds was toont deze kaart uit 1901 duidelijk aan.

lit T L

L EM':::.

·IJ - -",B .. .!. TRICHT.

30. Hotel Willems was in 1902 nog nadrukkelijk aanwezig in het Maastrichtse stadsdeel Wijck. Het was gunstig gelegen aan de rotonde, gevormd door de Wilhelminasingel en de Stationsstraat. Het hotel is opgeheven en de meeste bomen zijn gekapt. In bet pand is moment eel een reisbureau gevestigd.

31. De eertijds voorname Stokstraat verviel in de jaren twintig en dertig tot een verpauperde achterbuurt. De nog zo statige gevels camoufleerden de armoede van de vele in iedere woning samenwonende gezinnen. Hun leefomstandigheden waren bar slecht. Na een ingrijpende renovatie is het Stokstraatkwartier weer in oude glorie hersteld en herbergt het diverse exclusieve winkels.

~-.-

.? "Q. ~ ~~ ~_~ ./7 ~ _ VillappaarrkK l1AA TRICHT.

Uitg, los. Mm, AI:>SUC/T7 ~ __ ~c- __ ""7 __ ~---- ~ __ ""......-_ ??.??.???? __ ~/A.-_~

32. Deze imposante herenhuizen kwam een speciale ansichtkaart toe, omdat zij in Noord-Nederland niet voorkwamen. Zij dienden in 1911 als Maastrichts pronkstuk voor bewoners van het gebied boven de grote rivieren en golden als geslaagde voorbeelden van villabouw in het zuiden.

Maastricht. - Gezicht op Sint-Pieter-bij-Maastricht.

Vue de Saint-Pierre-lez-Maastr-icht ,

33. In 1929 was Sint Pieter nog een heerlijk landelijk dorp aan het water van het niet meer bestaande kanaal van Maastricht naar Luik. Kerk en huize "De Torentjes" eisten de eerste plaats voor zich op, al mocht het boerderij-achtige witte pand er ook zijn. Een van zijn wanden spoorde de bezoekers aan om er kaarten te kopen voor een excursie naar de "beroemde oude grot" in de St. Pieters berg.

34. Toen Maastricht rond 1908 nog bereden politie kende en een gastram rijk was, markeerden fraaie winkelpuien de Grote Staat. Op het ontmoetingspunt van deze straat en de Kleine Staat trotseert het van 1470 daterende Dinghuis, de voormalige zetel van het Hooggerecht, thans VVV-kantoor, al meer dan vijf eeuwen. De huidige trappartij aan de voorkant was in die tijd nog niet aangebracht.

35. Een van de proosten van een monnikenklooster in het nabije Meerssen Iiet in Maastricht dit Refugiehuis bouwen, bedoeld als veilig heenkomen in tijden van oorlog. Het heeft meer bestemmingen gekend en raakte danig in verval. In 1938 moest dit kapitaJe pand zelfs onbewoonbaar worden verklaard. Het kwam voor f 6000,- in het bezit van de gemeente, die het in J947liet restaureren. Deze foto dateert van lang voor het herstel van dit pand, waarover omwonenden spreken als het , ,Hoeg Hoes" in Wijck.

MAASTRICHT. Voormalige Proostdij van ~eerssen

36. Drie kwart eeuw geleden was het vroegere Fort St. Pieter aan de voet van de gelijknamige berg nog een verstild monument van iandschappelijk schoon. Daarvan is geen sprake meer, nu het een pleisterplaats geworden is voor liefhebbers van spijs en drank. Zij hebben er een drukbezocht cafe-restaurant van gemaakt.

Maastricht. - Gezicht op het Villaparl<.

Vue du Quartier des Villas.

37. Het kort na de Tweede Wereldoorlog gedempte kanaal van Maastricht naar Luik was in 1918 nog een levendige vaarweg met een dagelijkse stoombootverbindingvan de firma Bonhomme. Tevens fungeerde het als geliefkoosde gracht voor zwanen. De huizen van het "Quartier des Villas", zoals de uitgever van deze kaart het Villapark noemde, konden zich voortdurend spiegelen in het wateroppervlak.

38. De bewoners van de Prins Bisschopsingel in het Maastrichtse Villapark konden in 1915 nog genieten van een vredige rust. Hun huizen zagen uit op een ruime laan met bomen omzoomd. ldeale speelgelegenheid voor kinderen. Na de bouw van de derde verkeersbrug over de Maas, genoemd naar de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy, is een eind gekomen aan dit arcadie. De singel maakt immers deel uit van een "racebaan".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek