Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Maastricht - Ambachtsschool Ecole des Metiers

39. Maastricht kreeg in 1911 in het stadsdeel Wijck een ambachtsschool. Zij werd gevestigd in een voor die tijd modern gebouw, dat er vrij eenzaam bij lag. Nu is het ingesloten door woningcomplexen. Haar naam is gewijzigd in technische school en haar positie als hoofdvestiging voor dit soort onderwijs gedegradeerd tot dependance van een elders in 1964 betrokken nieuw gebouw.

40. De Rechtstraat in Wijck kende in 1900 nog van die echte ambachtelijke bedrijfjes. Blijkens een opschrift boven het hoekpand links dreef H. Urnmels er een blikslagerij annex lampenmakerij. Winkel en ging in die tijd vaak gepaard met een bezoek aan een kerk. Hier de St. Martinus, waarin een van de vier grote devoties van Maastricht, "de Zwarte Christus", wordt vereerd.

Gezicht op Chalet Lichtenberg

41. Dit beeld van de St. Pietersberg is sinds de jaren twintig grondig gewijzigd. Het chalet boven op de hoogte is verdwenen, evenals het kanaal helemaal vooraan. De ruine van het kasteel Lichtenberg is intussen terecht gekomen op een soort schiereiland.

Maastricht Stationsplein.

42. Door de keizerlijke indruk, die het Maastrichtse Stationspiein rond 1900 op aankomende treinreizigers maakte, heeft de stichter op het op de rechterkant geiegen hotel zich stellig iaten inspireren. Hij gaf zijn voornaam gastenverbiijf immers de naam "Grand Hotel de l'Empereur". Het vormt nog steeds het hart van een kort geleden gerenoveerd en vergroot horecabedrijf.

43. In 1901 troonde kasteel Caestert nog op de helling van de St. Pietersberg. De trotse burcht, waarvan de oorsprong terugging tot de l3e eeuw, be staat jammer genoeg niet meer. Een uits!aande brand legde het gebouw in 1972 geheel in de as. Zo grondig, dat aan herbouw niet meer vie! te denken.

.-

lJZ ' ~.. .

htnna J:5m. '3/ /901. /,,,

1<.

44. Aan de in 1942 nog stille Prins Bisschopsingel werd een inrichting voor ooglijders gevestigd. Vele blinden vonden in de kliniek "Licht en Liefde" een gastvrij onthaal. Tot maart 1989 was dit het geval. Het gebouw is toen gesloopt en zal vervangen worden door een nieuw tehuis voor oogzieken.

45. Het inwendige van de Onze Lieve Vrouwe-Basiliek heeft na 1922 diverse wijzigingen ondergaan. Mede onder invloed van de Iiturgische vernieuwingen is de blik op het priesterkoor verruimd. Het imposante kruis is verwijderd en het altaar vervangen door een sobere, maar waardige offertafel. Op grond van bepaalde del en uit de IOe en lle eeuw komt de basiliek van "de Sterre der Zee" de titel "oudste kerk van Maastricht" toe.

Parochiekerk van St. Servatius.

46. De hoofdkerk van Maastricht, gebouwd boven het graf van de stadspatroon, St. Servatius, kreeg van restaurateur Pierre Cuypers in de tweede helft van de vorige eeuw dit interieur. Hij voorzag de oorspronkelijk witte wanden en gewelven van donkergrijze narnaak-steenblokken en imitatie-gordijnen. Niet iedereen was over die drastische ingreep enthousiast. De latere kritiek op bet werk van de bouwmeester heeft er stellig toe geleid, dat bij de meest recente restauratie vrijwel alle schilderwerk van Cuypers plaats heeft gemaakt voor smetteloos wit. Of de huidige generatie zal instemmen met deze terugkeer naar de meer oorspronkelijke toestand, zal de tijd moeten leren.

47. Tijdens hun verblijf in Maastricht hebben de Minderbroeders Franciscanen maar liefst drie kerken gebouwd. Dit was hun derde kerk aan de Tongersestraat. In 1922 zal niemand gedacht hebben, dat dit gebouw nog eens met de grond gelijk gemaakt zou worden. Op de plek waar de kloosterkerk van de H. Bonaventura gestaan heeft, is enkele jaren geleden een bejaardenhuis gebouwd. Haar koorstoelen zijn bewaard gebleven en bevinden zich in de St. Servaasbasiliek.

Parochiekerk van

48. Tijdens haar bestaan van meer dan zes eeuwen heeft de Maastrichtse St. Mathiaskerk aan de Boschstraat verschillende restauraties ondergaan. Bij de in 1989 uitgevoerde herstelwerkzaamheden is dit interieur van zeventig jaar geleden radicaal gewijzigd. De vloer is een halve meter verlaagd, zodat de basementen van de pilaren zichtbaar zijn. De witte beglazing heeft plaats gemaakt voor warmkleurig glas-in-lood van kunstenaar Charles Eyck. De preekstoel en andere ornamenten zijn verwijderd. De stoelen zijn door banken vervangen. De wanden zijn gewit, kortom het geheel ademt een veel rustiger sfeer dan voorheen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek