Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

.'

-::---

----- -

- -----

59, Ret gesticht "De Nieuwenhof' voor Maastrichtse weeskinderen kon in de jaren twintig een eigen kapel niet ontberen. Sinds het gebouw de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg huisvest is zij aan de eredienst onttrokken. De vroegere kapel is thans ingericht als bibliotheek.

Kopel Gesticht "Caloarieberg". Ziekenhuis. Abtstraat.

60. Het voormalige ziekenhuis "Calvarieberg" in Maastricht was voorzien van een in 1922 luisterrijk ingerichte kapel. Nadat het gebouw een andere bestemming heeft gekregen en onder meer onderdak biedt aan de gemeentelijke sociale dienst, is zij veranderd in vergaderruimte met personeelskantine.

61. De meeste Maastrichtenaren weten zich niet meer te herinneren dat hun hoofdkerk, toegewijd aan stadspatroon Sint Servatius, een toegang bezat aan het Vrijthof. V66r 1930 was die ingangspartij nog wel aanwezig. In dat jaar werd zij dichtgemetseld, maar keert na voltoomg van de huidige restauratie weer terug, overigens niet in haar vroegere vorm. Het voorplein bezat eertijds nog geen verhoging zoals nu en was met hobbelige keitjes geplaveid.

MaaStricht

O. L. V. Kerx : i'e eeuw, " eren : eince 'Oe eeuu, EgJise Hotre-Dame: i'e steele. Tcu-: .n 10e siectc

62. Dit wachthuisje, restant van de niet meer bestaande vestingpoort, de Porta Regia, nabij de door de Romeinen ontdekte doorwaadbare plaats in de Maas, weet zich beschermd door de robuuste Onze Lieve Vrouwekerk. Een ware godsdienstige burcht uit de 10e en l l e eeuw, vermaard Mariaoord ter ere van het genadebeeld van de bekende Madonna, "de Sterre der Zee". De ouderdom van deze kaart is meer dan 80 jaar.

63. Bij de restauratie van de grafkerk van St. Servatius in Maastricht, die in de tweede helft van de jaren tachtig haar be slag heeft gekregcn, is deze rnarrneren preekstoel verdwenen, bi j na zeventig j aar geleden nog een neo- Romaans kunstwerk uit 1880. Op de zuil, waartegen het gestoelte stond, hebben de restaurateurs het middenkapiteel aangebracht, dat ook aanwezig is bij de andere zuilen.

M}l,ESTRJ(~HT

crvaas KerĀ·

Preekge toelte

apel "Maison de fa Misericorde" Capucijn:ru;troat 15.

64. De kapel van "Maison de la Misericorde" ofwel van de Zusters van Barmhartigheid, die in 1922 nog in volle glorie aan de Capucijnenstraat in Maastricht te vinden was, is al geruime tijd opgeheven. Zij is verbouwd tot activiteitenzaal van het "City-Centrum", een instelling voor sociaalcultureel werk.

Eerherstelster. Kaooenstraat 23.

65. Oudere Maastrichtenaren kennen de kapel van de Zusters Reparatricen aan de Kapoenstraat nog weI. Zij liepen er in hun jeugd regelmatig binnen om even te bidden bij het uitgestelde Sacrament, waar steeds twee gesluierde religieuzen in aanbidding neergeknield zaten. Kapel en klooster van de Zusters van Maria "Eerherstelster" zijn kortgeleden gesloopt om nieuwbouwplannen in de binnenstad te kunnen verwezenlijken.

Kaoel R. K. Weeshuis. Lenculenstraat.

66. Sinds de Zusters Augustinessen van St. Monica het gebouwencomplex van het oude weeshuis aan de Maastrichtse Lenculenstraat bewonen, is het aanzien van deze kapel volkomen anders dan rond het jaar 1922. Bet priesterkoor is van de voor- naar de achterkant verplaatst, het oude altaar is door een nieuw vervangen en de gehele inrichting is danig versoberd.

67. De St. Martinuskerk in het Maastrichtse stadsdeel Wyck kon in de kerkenserie uit 1922 niet gemist worden. Hier immers vereren vel en het befaamde kruis met de "Zwarte Christus", een van de grote devoties van de stede!ingen. Een vrome legende wil, dat dit kruis bij een blikseminslag in een note boom ontstaan is. De preekstoel behoort niet meer tot het interieur van de kerk. Evenmin de bidstoelen. Zij zijn vervangen door zitbanken.

St. Martinuskerk Recntstraat Wi}k-Moastrickt.

Ruine St-Antoniuskapel op Slavante. Groeten van SI. Pieter

68. Van het klooster met kerk , door de MinderbroedersObservanten tussen 1640 en 1644 gebouwd, is slechts dit kapelletje ter ere van St. Antonius bewaard gebleven. Voor wandelaars in 1912 een dankbaar benut rustpunt om de hulp van de patroon van de verloren zaken aan te roepen. Ook om even te verpozen op een cafeterras van Slavante. Deze naam is een verbastering van Observanten.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek