Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Kopel Gesticht van den H. Vincentius. a Paulo. Pieterstraat.

69. Kapel annex armentehuis, het vroegere Gesticht van St. Vincentius a Paulo in Maastricht, is volledig met de grand gelijk gemaakt. Op de plek waar zij aan de Pieterstraat gestaan heeft, is een appartementencomplex, de Molenhof genaamd, verrezen. De kapel, waarvan in 1922 deze foto werd gemaakt, muntte uit door eenvoud.

Parochiekerk Dan St. Seroatius. Lange Kong. Keizer Kareipiein 6.

70. Aan de "Lange Gang", die toegang geeft tot de Maastrichtse S10 Servaaskerk, beyond zich in de jaren twintig de schatkamer, duidelijk gemarkeerd door een royale deur. Een vestingpoort gelijk, waarachter kostbare religieuze kunstwerken permanent werden geexposeerd, Heel wat vorsten hebben in de middeleeuwen aan het kapittel van S10 Servaas waardevolle schatten geschonken. Genoeg om er musea mee te vullen.

Kopel St. Ioeet Gesticht. Kommetstraat 29. (Zusters n. fozef.)

71. Het grote aantal kinderen in het tehuis aan de Kommel in Maastricht van de Zusters van St. Jozef vroeg eertijds om een ruime kapel. Die behoefte is thans niet meer aanwezig. De voormalige ruimte voor de eredienst is totaal verbouwd en veranderd in twee woonlagen. De zusters hebben de beschikking gekregen over een kleine, intieme kapel, veel minder omvangrijk en eenvoudiger van inrichting dan de niet meer bestaande kloosterkerk.

Kopel St. Gillis-Gasthuis. Hoogebrugstraat, Wijk-Maastricht.

72. Een monumentaal woonhuis aan de Maastrichtse Hoge Brugstraat in Wyck deed in de jaren twintig dienst als St. Gillis-Gasthuis, Daaraan herinnert nog een gevelsteen uit 1762. De vroegere kapel was een drukbezocht oord voor vereerders van populaire volksdevoties zoals het Heilig Hart van Jezus, Onze Lieve Vrouw, St. Jozef en niet te vergeten de Heilige Antonius.

73. In de circa vijftig jaar geleden uitgegeven serie "Monumentaal Maastricht" ontbrak het Paleis van Justitie, waar de arrondissementsrechtbank zetelt, niet. Het gebouw kwam in of am het jaar 1700 tot stand als tweede Minderbroederskerk. De kloosterlingen moesten tijdens de Franse Revolutie hun bezittingen afstaan aan de staat. Vrouwe Justitia nam in 1825 haar intrek in de verbouwde kerk. Haar vroegere bestemming leeft voort in de naam van de straat: Minderbroedersberg.

J1AA TRICHT, Servatiu -Kerk.

74. Maastricht is rijk aan kerken , maar een Grieks-Russisch bedehuis is er met geen moge!ijkheid te vinden. Misschien heeft een familie in Leeuwarden we! in die waan verkeerd, toen zij in 1909 deze afbee!ding van de St. Servatiuskerk ontving. Een kapitale blunder was oorzaak van dit misverstand. Deze met ui-achtige torenspitsen toegeruste kerk staat in Wiesbaden.

75. Koren van zingende maagden, uitgedost als Cherubijnen, ontbraken in geen enkele Sacramentsprocessie in Limburg. Zeker niet in het "Rome van Nederland", Maastricht. Op 6 juli 1918 trok dit koor van met palmtakken wuivende en sereen zingende "engelen" mee in de processie van het Maastrichtse kerkdorp Walder.

76. "Het Rome van Nederland", Maastricht, was in 1932 getuige van de bijzonder indrukwekkende uitvaart van Willem Marinus van Rossum, de eerste kardinaal van Nederland sinds de Reformatie. Tijdens zijn priesterstudies bij de Redemptoristen in het nabije Wittem leerde hij Maastricht kennen. Op weg naar de St. Servaaskerk escorteerden tal van hoogwaardigheidsbekleders en confraters de open lijkkist. Na de kerkelijke plechtigheden volgde de teraardebestelling in Wittem.

77. Het was voor de Tweede Wereldoorlog een vrome traditie dat rooms-katholieken uit de Duitse buurstad Aken naar het graf van St. Servatius in Maastricht pelgrimeerden. Aan de bedevaart in 1923 namen rond 1500 processiegangers dee!. Zij legden de route te voet af en trokken de stad binnen via de Servaasbrug.

78. Marieke Heusschen viel in 1928 een grandioze huldiging ten deel, toen zij in haarwoonplaats Maastricht terugkeerde van een bedevaart naar het Franse Maria-oord Lourdes. Daar werd zij op voorspraak van Onze Lieve Vrouw op wonderbare wijze genezen van een emstige ziekte. Bij aankomst aan het station wachtte een enthousiaste menigte haar op. Marieke met broer Pie en kapelaan Welters, haar biechtvader, maakten, gezeten in een open koets een ware triomftocht door de stad op weg naar de ouderlijke woning aan de Tafelstraat.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek