Maastricht in oude ansichten deel 3

Maastricht in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4915-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. De Rooms-Katholieke Volksbond, die rond de eeuwwisseling concurrentie kreeg van het in Maastricht toen opkomende socialisme, kon in 1892 rekenen op de steun van een aantal notabelen. Het comite vergaderde in de Stedelijke Concertzaal aan de Kleine Gracht. Laterwerd er de Mabi-bioscoop in gevestigd. Vanwege het predikaat R.K., gaf een geestelijk adviseur bij elke samenkomst steevast acte de presence. In dit geval vervulde kapelaan Verheggen die functie.

80. Algemeen was de deelneming van de Maastrichtse bevolking met het gezin van Jac.P. van Term, hoofdredacteurvan "de Limburger Koerier", toen zoon Wim bij een partijtje zwemmen verdronk. Hij was luitenant. Daarom op 8 juni 1918 een indrukwekkende begrafenis met militaire eer voor luitenant W. van Term.

81. Bi jzonder groot was de publieke be!angstelling voor de begrafenis in 1925 van generaal Des Tombes. Geen wonder, omdat zij met veel militair eervertoon gepaard ging. De veJe toeschouwers stonden rijen dik opgesteld langs de route, die de rouwstoet volgde naar de begraafplaats van de generaal in het Maastrichtse AJdenhofpark. Het muziekkorps van de 3e Jegerdivisie ging aan de lijkkoets vooraf en spee!de treurmuziek.

82. Zwart was in de jaren dertig als rouwkleur algemeen in zwang. Lijkwagens van de Maastrichtse begrafenisonderneming Dielemans gingen schuil onder zwarte draperieen. Zelfs de al aan de omstandigheden aangepaste kleur van de paarden moest nag eens extra met rouwbedekking worden aangedikt. Van de hoeveelheid zwarte stoffen vie! de maatschappelijke status van de overledene af te leiden.

83. De kooplieden op de Maastrichtse weekmarkt moesten het in 1925 vooral van vrouwelijke klan ten hebben. Conform de mode uit die tijd gingen de koopiustige dames zedig gekleed. Derhalve langgerokt, gesloten tot aan de hals en vaak voorzien van een breedgerande hoed.

84. Inkopen doen op de Maastrichtse weekmarkt was in 1890 een gemoedeIijke bezigheid. Het ging er rustig aan toe. Geen haastwerk. De verkopers, zowel mannen ais vrouwen, bedienden zich van primitieve stands. Het kooplustige publiek gingnaar de mode van die tijd gekleed. Lange rokken waren in en zwart was de overheersende kleur. Boodschappentassen van plastic waren nog niet uitgevonden. Manden waren weI in zwang.

85. Aan de verkiezing van de Maastrichtenaar Henri Hermans, voorman van de katholieke arbeiders, tot lid van de Staten Generaal, kwam in 1918 een grootse huldiging te pas in het gebouw van de R.K. Stands- en vakorganisaties "De Stuers". De nieuwe volksvertegenwoordiger werd overladen met geschenken en moest temidden van familieleden en het bestuur van de R.K. Werkliedenvereniging "St. Jozef" poseren voor de fotograaf. Een feestelijke stoet van 5000 stadgenoten begeleidde Hermans naar het bondsgebouw.

86. De viering van een honderdste verjaardag was eertijds een zeldzaamheid. Madame Magnee heeft het in 1927 geweten. Haar viel een luisterrijke huldiging ten deel met als hoogtepunt een feeststoet door een bevlagde buurt. De honderdjarige viel de hoge eer te beurt in een open rijtuig, getrokken dooreen stel stoere jongeren, een onvergetelijke tocht te maken door "haar" Maastricht. Over publieke belangstelling had zij heus niet te klagen.

87. Maastricht was al vroeg congresstad. In 1902 kwamen rooms-katholieke kleermakers uit heel Limburg met hun geestelijke adviseurs en feestelijk uitgedoste dames van de bestuursleden er samen. Het plaatselijk gilde uiteraard met schitterend geborduurde vlag, waarop de Stadsengel met ster op een lijn geplaatst is met de patroonheilige van de kleermakers: Martinus van Tours.

Internationale Pharrnaceuftseb ~ hygienische Tentccnctetlmg 2:3. -:!o ? .J i!' iV';). MAA"'~'mCH'l

88. Ook zonder het latere MECC, het Maastrichts Expositie- en Congrescentrum, waren jaren geleden al mogelijkheden om tentoonstellingen te houden voor handen. Inrichters van exposities konden onder meer terecht in de voormalige Dominicanerkerk. Van 23 tot 26 juli 1905 vond daar een Pbarmaccutisch-hygienische Tentoonstelling van internationale allure plaats. Stoommaalinrichting, Drogerijen en Chemisch Laboratorium P. Hahmes vond deze prestatie een aparte brietkaart waard.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek