Maastricht voor 1920

Maastricht voor 1920

Auteur
:   W.F.Th. Lem
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6480-1
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht voor 1920'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

doorWF.Th. Lern

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 6480 6 ISBNI3: 978 90 288 6480 1

© 1997 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de oorspronkelijke druk uit 1997

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

Inleiding

In het midden van de vorige eeuw kwam de fotografie tot ontwikkeling. Gedurende de beginjaren bleefhet een bewerkelijk precede dat niet gemakkelijk voor de gewone burger was toe te passen, het vereiste gespecialiseerde kennis en een uitgebreide uitrusting. Toen George Eastman na 1877 begon met het produceren van kant-en-klare gevoelige platen - en zeker na zijn uitvinding van de ralfilm - werd de fotografie voor het grate publiek toegankelijk.

Voor de tijdschriften, die het wat betreft het verstrekken van beelden moesten doen met tekeningen en schetsen van kunstenaars, bood dit een grote mogelijkheid tot vernieuwing en het bieden van "ander" nieuws. Moest men zich met zijn illustraties beperken tot het grate internationale gebeuren, nu kon ook nieuws uit de provincie voorzien van foto's worden gebracht. En naast het verspreiden van nieuws Hadden de redacties nu ook de mogelijkheid fotoreportages en artikelen over steden voor te bereiden en te plaatsen in, voor nieuws, slappe tijden. Maastricht had toen al zijn Bourgondische imago, want het krijgt in weekbladen met fantastische namen zoals Koning en Grandwet, Prins der gei1lustreerde weekbladen (vereerd met de intekening van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-moeder), veel aandacht.

Bij toeval stootte ik op een verzameling van duizenden krantenen weekbladartikelen uit de jaren 1895 tot 1950. Jammer genoeg kan ik onvoldoende beoordelen ofhier sprake is van een representatieve steekproef uit alle verschenen artikelen, maar er is bijzonder veel voor Maastricht interessant materiaal bij. In de eerste jaren zijn er vooral veel berichten over de in het katholieke zuiden gebruikelijke pracessies en heiligdomsvaarten, maar toch ook over benoemingen, jubilea en het overlijden van bekende personen. Later komt er ook aandacht voor andere zaken uit de samenleving. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Belgische vluchtelingen en de nabije oorlogshandelingen de volle aandacht.

Bij het gebruik van toto's met commentaar was men niet helemaal betrauwbaar. Vaker wordt dezelfde foto in diverse jaren geplaatst, waarbij dan wel gespraken wordt over een recente opname. Ook leerde ik in een artikel dat er zich onder de Markt een uitgebreid stelsel van wijnkelders zau bevinden. Deze zauden wij dan nodig moeten herontdekken, misschien is de wijn nog drinkbaar!

In dit boekje heb ik me beperkt tot artikelen van voor 1920. In veel gevallen heb ik de verwijzing naar het jaar kunnen controleren, vaak heb ik mij echter moeten houden aan het bij het artikel vermelde jaar, waarvan ik uit ervaring weet dat het niet altijd correct Hoeft te zijn.

Het beschikbare materiaal is voor de jaren twintig en dertig overvloedig en er zullen zeker nog verdere uitgaves volgen.

Een klein nadeel is dat bij reproductie van krantenfoto's de kwaliteit van het beeldmateriaal niet verbeterd kan worden, zoals dat bij toto's wel mogelijk is.

Bij de foto's zijn bij voorkeur de oorspronkelijke teksten vermeld. Deze zijn cursief gedrukt.

I Het stadhuis te Maastricht.

Deze foto werd in 1899 gepubliceerd. Bijna een eeuw geleden! Hij is's morgens vroeg genomen.

De marktlieden zijn bezig met de opbouw van hun kramen. Op de markt stonden een soort kleine tuinhuisjes waarin de kooplui hun materiaal konden opslaan.

2 Gepubliceerd werd deze foto in 1920, maar hij is aanzienlijk ouder. Wij zien de trotse muzikanten van de Fanfare Orphee. Deze vereni-

ging is de voorloper van de huidige Koninklijke Harmonie. Volgens het bijschrift moet dit de oudste foto van de fanfare zijn en een vergelijking

met andere foto's van dit gezelschap wijst uit dat hij zeker voor 1888 gemaakt moet zijn.

3 Deze foto toont de jongste opname van de Koninklijke Harmonie van Maastricht, welke in den loop van de maand Februari een buitengewoon concert zal organiseren met medewerking van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar. Dit concert zal tevens door de radio via den K.R.O. worden uitgezonden.

4 Bezoek van het Koninklijk paar in 1903.

Toen bekend werd dat zulk haag bezoek te wachten stand zette burgerij zowel als stadsbestuur hun beste beentje voor, am de stad een bijzonder feestelijk aamien te verlenen, zelfs werd een eerewacht gevormd.Voor de aankomst had deze bij het station hee! veel bekijks.

5 Met groote geestdrift is het Koninklijk Echtpaar te Maastricht begroet. Hij die Maastricht kent weet dat het Limburgsch hart warm klopt voor het huis van Oranje. Het bezoek aan Maastricht is dan oak ills een zegetocht te beschouwen.

6 ].P. Minckelers vond in 1783 het gebruik van steenkool-lichtgas uit. Hij was hoogleraar in de natuur- en scheikunde aan de universiteit van Leuven en leraar aan het Atheneum in Maastricht.

Hij was Maastrichtenaar van geboorte en overleed er op

4 juli 1824. Te zijner ere werd op 10 juli 1904 een monument onthuld op de Markt. De onthulling vond plaats onder grate belangstelling

van het publiek, terwijl ook een keur van hoogwaardigheidsbekleders acte de presence gaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek