Made in oude ansichten

Made in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Jansen
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3897-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Made in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Een prentbriefkaart uit begin 1930 van een deel van de (lange) Nieuwstraat, die destijds liep van het raadhuis tot het zogenaamde "Punt van de Made", nabij cafe "De Groenmarkt" van Keeske Razenberg, waar het grondgebied van vier gemeenten samenkwam, te weten dat van Made, Oosterhout, Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe. Voerman Bart. de Ridder, die het goederenvervoer onderhield tussen Made-Drirnmelen-Den Hout-Breda en omgekeerd, komt van zijn erf en leidt zijn paard met de huifkar de straat op, terwijl zijn vrouw (Ida Diependaal) en Jo Verhagen (links) belangstelling schijnen te hebben voor. .. de fotograaf. Rechts vooraan staan bijna midden op de weg nog twee jonge rneisjes, genaamd Nellie en Jaantje Verhagen, "in de houding" geinteresseerd toe te kijken.

26. Wij begeven ons vervolgens naar het noordelijke gedeelte van de Godfried Schalckenstraat, vroeger Oosterhoutseweg geheten. Deze foto van omstreeks 1925 werd gemaakt bij het kruispunt, omgeving gemeentehuis. Als u goed kijkt, ziet u rechts barbier Keeske Rullens met vrouw Pieta Naas en dochters Jaantje, To en Berta Rullens, buurjongen Piet Stoop en de vrouw van Sjaan Bogers, bijgenaamd de "Klokkenpin" en aan de overkant Anna Simons-Roelands, Nard de Bever en Keeske Stoop, zijn vrouw en dochter Nelie Stoop, die in dat oude huisje woonden.

27. Een groep buurtbewoners van dezelfde straat zijn hier bij gelegenheid van een nationaal feest (waarschijnlijk het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923) samengekomen voor een door henzelf gemaakte hoge en versierde boog. Het kiekje dat werd genomen vanaf de hoek van de Antwerpsestraat in de richting Haasdijk geeft het zuidelijke gedeelte van genoemde Oosterhoutseweg weer, die hier de grens vormde tussen de gerneenten Oosterhout (rechts) en Made (links). Geheel rechts zijn kruidenier Louwke Fransen (met boerenpet en houten been) en echtgenote duidelijk te herkennen, alsmede - in de menigte verspreid - Kee Welten, Mie van Mook en haar man Drik Fransen, Jaan Fransen, Marie Verbaten, een paar dochters van Marijn de Bok-van Groesen en vele anderen.

28. Vo1gens oud plaatselijk gebruik ging vooral de jeugd tijdens de Paasdagen "eierbollen" in "Den Duin". Een groep jonge mensen treft u hier in ongeveer 1922 aan nabij de sehietbergen. Van links naar reehts staand: Kees Loose, Wim de Wijs, Toon van Kastel, Bertus van den Heijkant, Piet Kop, Jaantje en Toke Verwater; half zittend/liggend: Jantje van Lange, Frans Diepstraten, Janus van Geel, Piet Thijssen (van de touwslager) en Josje Verwater (met een ei op een stokje). In "Den Duin" stonden toen sleehts enkele huisjes; het was er eenzaam en men kon er vrijelijk vertoeven en verpozing vinden. Daarom was dit gebied voor jongelui, voor al of niet verloofde paartjes, als het ware zedelijk "verboden terrein", ook al stond er geen bordje "artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht". Evenwel, Pasen maakte hierop een uitzondering.

MADE

Straatweg nasr Ge.ar1ruid~nberg

29. Hier nemen wij u mee naar de Adelstraat, een onderdeel van de provinciale weg naar Geertruidenberg. Dan (het was v66r 1916) vallen vooral op de deftige woning (let op het torentje en op de stoep en palen met kettingen) en het koetshuis van de gemeentesecretaris B.G. van Campenhout, die in 1898 is overleden. Het aangrenzende prachtige bos - dcorgaans van Campenhouts-, ook wel secretarisbos genoemd - was eveneens eigendom van de heer van Campenhout. Enkele jaren na de tweede wereldoorlog heeft de gemeenteraad het voorname, intussen bouwvallig geworden pand met aanhorigheden gekocht, laten slopen en op het perceel - maar verder naar achteren -- een arnbtswoning laten bouwen voor wijlen burgemeestcr Crul en diem opvolgers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek