Made in oude ansichten deel 2

Made in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Jan van Gurp
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4219-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Made in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Inleiding

Voor onze cpa's en oma's stond de tijd als het ware stil en veranderde er op het oog maar weinig. Er veranderde natuurlijk weI het een en ander maar dit ging dan meestal erg geleidelijk. Als er al nieuws was in Made kon je dat lezen in de wekelijkse KLOK of op een foto zien in de vitrine van fotograaf Loek Wijssen in de Nieuwstraat. Verder was er in de meeste gezinnen een radio te vinden. Het dagelijkse weerpraatje was echter in de meeste gevallen belangrijker dan het wereldnieuws. Dat kwam voor de meeste luisteraars pas op zondagmiddag aan bod bij het wekelijkse praatje van G.B.]. Hilterman. De mensen van tegenwoordig redeneren juist andersom: de tijd vliegt en we hebben amper de gelegenheid om alles bij te houden. Als bewoner van deze tijd vliegt het nieuws je als het ware om de oren. De media-techniek staat nergens meer voor. Het gevolg hiervan is dat de tegenwoordige mens per dag evenveel informatie te verwerken krijgt als onze ouders en grootouders in een heel jaar.

Er zullen in Nederland maar weinig gemeentes te vinden zijn, waarvan de bewoners kunnen zeggen: "Bij ons is er in de laatste eeuw weinig veranderd, alles is zo'ri beetje hetzelfde gebleven." De gemeente Made en Drimmelen heeft zo zijn deel ook weI gehad. Waren we in de vorige eeuw nog een zelfstandige gemeente met 12.000 inwoners. Nu anna 2007 zijn we alweer 10 jaar onderdeel van de samenvoeging met de vroegere gemeenten Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe en praten we over 26.000 inwoners. En gelukkig maar, de naam van de kleinste en oudste kern Drimmelen is gegeven aan de nieuwe gemeente.

De snelle veranderingen hadden zich echter al 60 jaar geleden ingezet. Het einde van de tweede wereldoorlog was het begin van een nieuwe peri ode. Het herstel van de oorlogsschade was de eerste aanzet tot vernieuwing. Historisch gezien was de viering van het 600-jarig bestaan van Made in 1946 dus een heuse afsluiting van een vroegere periode. Vanaf die tijd beg onnen de veranderingen steeds vlugger te komen. De watersnood van 3 februari 1953 was de volgende gebeurtenis die een grote invloed had op onze gemeente. Hierbij moeten we denken aan de uitvoering van het Deltaplan en de daarmee gepaard gaande afsluiting van de Zeeuwse Delta. De gevolgen hiervan voor onze Biesbosch waren enorm. Meest in het oog springend was daarbij het einde van dagelijkse terugkeer van eb en vloed in het gebied. Maar dat niet aileen. Werden de platgebombardeerde boerderijen in de Biesbosch na de oorlogsperiode in rap tempo herbouwd, diezelfde boerderijen werden door de komst van de spaarbekkens weer even vlot afgebroken. De komst van het Nationale park 'De Biesbosch' zorgde er voor dat van de 32 aanwezige boerderijen er slechts 2 over bleven. Riet, biezen en grienden werden met meer bewerkt. Daar tegenover staat de komst van een prachtig natuurlandschap compleet met bevers en aalscholvers. Hierna volgde de samenvoeging van Stuivezand bij Made. Het was niet zo bedoeld, maar sommigen noemden het een annexatie in plaats van samenvoeging.

Een volgende stap was de start in de zestiger jaren van de voor onze gemeente grote aantallen woningen die gebouwd werden om de

woningnood om te lossen. Het was echter geen bouwen voor 'eigen gebruik'. Gevolg: een sterke toename van het aantal inwoners van buitenaf.

Binnen een korte tijd zag je overal allerlei onbekende gezichten opduiken. Ook voor deze nieuwkomers was het eveneens een vreemde gewaarwording. Wonen in een dorp en's morgens wakker worden door het geloei van koeien in de wei is een wonderlijke ervaring ten opzichte van stadse geluiden van auto's en trams. De meeste nieuwkomers van die tijd zijn hier blijven wonen. Hun kinderen zijn hier geboren. Allen vormen nu sam en een hechte gemeenschap met de autochtone bevolking.

De toename van het verkeer bracht de aanleg van de Maasraute met zich mee met alle gevolgen van dien; geluidsoverlast, sluipverkeer files's etc. Zo kunnen we nog weI even doorgaan, maar zoals Johan Cruijff zei: "Elk nadeel heeft zijn voordeel." Dus staan we niet al te lang stil bij het verleden, maar kijken zeker ook naar de toekomst .

Als aandenken aan die vroegere tijden heeft de Heemkundekring Made en Drimmelen graag medewerking verleend aan de tot standkoming van dit tweede deel van 'Made in oude ansichten'. De fotoafdeling van de vereniging, met als grate animator Wijnand van Gils, heeft zich ten zeerste ingespannen om grate aantallen foto's, niet aileen te digitaliseren, maar ook te voorzien van de nodige bijbehorende informatie zodat deze voor het nageslacht bewaard kan blijven. Onze waardering

gaat dan ook speciaal naar hem uit. Wij hebben dankbaar gebruik mogen maken van de beschikbaar gestelde foto's uit deze archieven.

Wij hopen u lezer, met deze uitgave een plezier te doen.

GEMEENTE

MADE EN DRIMMELEN

1. Hier een foto van 'Hotel De Korenbeurs' rand 1910. Aanvankelijk stond herb erg 'Madesch Koffiehuishuis' aan de overkant van de Kerstraat op de plaats van de R.K. Pastorie. In 1880 vond er een grandruil plaats met het R.K. Kerkbestuur en de eigenaar van het Koffiehuis, de familie Van Stokkom-Sauter. Het Kerkbestuur bouwde op die plaats de Pastorie en de heer Godefriedus (Goof) van Stokkom, koopman en commissionair in hooi en granen, bouwde tegenover de R.K. Kerk het dan zogenoemde 'Madesch Koffiehuis'. Al snel werd het 'Hotel de Korenbeurs' genoemd. In 1890 trauwde Maria, de dochter van Goof van Stokkom, met de Heer Pieter Nuijten uit Den Hout. In 1895 namen zij het'Logement' over. In 1935 betrekt hun zoon Anton Nuijten 'De Korenbeurs' die het inmiddels gerenommeerde bedrijf op 22 november 1963 verkoopt aan de familie Van der Made.

2. 192 9. Cafe Julius de Wijs in de Adelstraat tegenover slager De Wijs.

Gehurkt v.!.n.r.: 'n Muzikant uit Oosterhout - Janus Stadhouders, muzikant accorde on (woonde in de Markstraat) - 'n Muzikant uit Oosterhout. Staand v.!.n.r.: Bet

Broeken (later getrouwd met Toon van Groezen) - Toon van Groezen - Betje Broeken - Drik van Dongen ( in 1933 met zijn schip op de Amer gezonken en verdronken) - Anna Roovers (later getrouwd met Willem de Wijs, zoon van Julius de Wijs) - Willem de Wijs - Cor de Wijs (later getrouwd met Petrus van Keulen, dochter Julius) - Theo de Wijs (later getrouwd met Cor Marijnnisse, zoon van Julius) - Jo de Wijs (dochter Julius, later getrouwd met Cor van Gils) - Cor van Gils (zie boven, een broer van Dries van Gils - Pietje van Groezen (een nichtje van Toon van Groezen) - Dries van Gils (later getrouwd metJo Rullens) - Dina van Groezen (een nichtje vanToon van Groezen) - Drik Broeken (schipper, zoals de meeste mannen op deze foto) . Achterste rij v.!.n.r.: - Een dochter van schipper van Gils uit de Hellekant) - Jan van Dongen - Pi eta van de Made (later getrouwd met Janus van Groezen) Rienus de Wijs (de slager van tegenover) - Jo (van de) Corput - Sander de Wijs (uit Drimmelen) - Janus van de Made (klompenmaker van Bovenendje) - Jaantje van Dongen - Nico Broeken - Dina de Wijs (dochter van Julius, zij is later getrouwd met Janus van Geel) - Janus van Gee!.

3. Landbouw huishoudschool cursus 192 9-19 3 O. Uitreiking van de diploma's. Zittend v.l.n.r.: Kees Vermeulen (getrouwd met Marie van Dongen, woonde in de Boerenhoek) - Peer Smits (woonde in het huis van Joris Gaymans) - Toon Dilven (woonde in de Burg. van Campenhoutstraat) Wethouder Jan van der Veeken - BurgemeesterVan Gils - Deken Jos van den Hout Jan Segeren (voorzitter NCB) - Chiel Horrevoets (secretaris NCB, woonde toen in

de Stationstraat) - Frans van de Rijt (wethouder) - Jacob Prinsen (woonde aan de Stationsweg) - Willem Geerts (directeur zuivelfabriek). Daarachter staand v.l.n.r.: Tonnie van de Made - Dina van Stokkom - Jo van Dongen (Hof van Holland) - Onbekend - Marie Segeren - Iana van Dongen - Iana Vermeulen (vader Cees Vermeulen) - Iana Vermeulen (vader Willem Vermeulen) - Tonnie Vermeulen - To van Dongen (zus van Koos van Dongen) - Koosje van Dongen (dochter van Allard van Dongen uit de Kalverstraat) - To Horrevoets (toen aan de Stationsweg) - Lies van de Made (moeder van Dim van Gastel) - Iana van Dongen (van de Lange Jan) - Jansen (secretaris hoofdbestuur NCB, Tilburg). Achterste rij v.l.n.r.: Tonnie Segeren (van Janus Segeren) - Marie Segeren (Bartje Segeren) - Kee van de Bogaart (huishoudster. bij Toon Dilven) - Juffr. Simons (huishoudlerares) - Pieta Van Turnhout (mutsenwasser uit de Dreef) - Jo of Jan a Segeren (van de Buitendijk) - Tonnie Segeren (van Frans Segeren) - Mevr.Angenent - Meester Ligthart (hij gaflandbouwlessen) - Zuster Schrama (wijkverpleegster en gafE.H.B.o.-les).

4. De familie van Beek.

De smid Adrianus van Beek kwam in 1891 vanuit Prinsenhage in Made won en. Hij trouwde met Anna Huybregts en startte een smederij op. Hij had grootse plannen. Na enkele jaren was de smederij al te klein en verhuisde hij naar Station-

straat 4 en 7. Adrianus had inmiddels een gezin gesticht van 5 ZOOlls en 4 dochters. Gedurende lange tijd was hij ook gemeenteraadslid. Zoon Jan en zijn kleinzoon Johan hebben zijn voorbeeld gevolgd en zijn gedurende een groot aantal jaren politiek actief geweest in de gemeente Made en Drimmelen.

Circa. 1935 vierde de familie feest bij cafe 'Drie Linden' ter ere van de professie van dochter Cornelia van Beek. Linksonder: Wim van Beek, oudste zoon van Jan van Beek, rechtsonder: Ria Schepers, dochter van Theo Schepers en Ria van Beek. Zittend v.l.n.r.: Dieny v.d. Made, gehuwd met Jan van Beek - Oma Anna Huybregts - Cornelia van Beek - Opa Adrianus van Beek - Jaantje van Beek - Zus van Lange, gehuwd met Andre van Beek. Staand: Nelly van Beek - Jan van Beek - Anny van Beek - Theo Schepers, gehuwd met Ria van Beek - Ria van Beek - Janus van Beek, zoon van Jan van Beek - Sjef van Beek - Toke Vermeulen, gehuwd met Anton van Beek - Anton van Beek - Andree van Beek, gehuwd met Zus van Lange.

(Bron: Fam.Van Beek).

5. 1935. Net en Toon Horrevoets met de melkkar.

Deze foto is genomen in de Stationstraat te Made. Links op de foto ziet u de bakkerij van Willem Krijnen, rechts bij de bomen de smederij van Van Beek. Ook rechts; het naar voren staande huis met de winkel van Frans van de Rijken. Hij was ook de organist in de kerk in de jaren '50 van de vorige eeuw. De melkkar was een gemakkelijk te besturen kar omdat deze maar een as had. De kar was tamelijk licht gebouwd zodat er gemakkelijk mee in de wei gereden kon worden als dat nodig was.

6. 1937. Het transport van hooi.

Deze foto werd gemaakt in de Kerkstraat te Made. Links ziet u de kapsalon van Gerrit Stoop en rechts op de achtergrond de kapel. Op de foto v.l.n.r.:

Koos Horrevoets - Fer Caron (vrachtrijder uit Den Hout) - Koos Willemsen (van Vrachelen).

7. 1938. Wilhelmina 40 jaar koningin.

Ter gelegenheid van dit jubileum was er in Made een optocht van praalwagens. Zoals op de foto te zien is, he eft de Markstraat met zijn wagen de eerste prijs gewonnen. Vl.n.r: Johan van Beek - Anton van Beek - Janus van Beek - Piet Stoop. Zittend: Sjef van Beek - Theo de Wijs (Wzoon) - Wim van Beek - Gerrit Bueters - Janus Ligthart (Lzn) - Theo Ligthart (Lzn).

8. 1939. Excursie naar de Sunlight zeepfabriek met het Vrouwengilde. Op 27 juni 1939 was er een uitstapje naar de Sunlight fabrieken in Roosendaal. Op de foto: 1. Betje de Wijs-de Bok - 2. Sien van Bragt-deJongh - 3. Sjo Verhagen-Commeren 4. oma Commeren, Raaijmakers - 5. Nel van derVenvan Groezen - 6. Marie Huijgens - 7. Riek de Bever-de Bruin - 8. Dora KooijmanDiependaal- 9. Drib Marijnissen-Verhagen - 10. Anna Diependaal-Rasenberg - 11. Anna Rovers - 12. Anna de

Wijs-Jacobs - 13. Cornelia de Bok-Godschalk - 14. Mieke van Meel-van Dongen - 15. Mevr. van Dongen-van Meel - 16. 'n Gastvrouw van de Sunlight fabriek - 17. Sjoke Roelands-Verhagen - 18. NoldaJacobs- van Oosterhout - 19. Dina van Geel-de Wijs - 20.Jaan Marijnissen-van de Kruis - 21. Iaan de WijsBroeken - 22. 'n Gastvrouw van de Sunlight fabriek - 23. Iaan Mook Biemans - 24. Kee Kooijman-Sins - 25. Mie Roelen-van Meggelen - 26. Sjana Jansen-Roelands - 27. Iaan van der Rijk-Broeders - 28. Marie van Kaam-Akkermans - 29. Lien van Bragt-Jacobs.

excursie: .. ':>~~~.~ SUNLlGH! Z_EE!~~ENJ*~r~;.,_

~;1! ..... ':: ... .-; .. ~., _I. ..'_'...:, . ....:,.:.;~ ..? ~~ .?... ,,,,' .? "-'~. . ... r : , ""

@ @ @ @@ @ @

@ @hi @ @

@ UJ@@ @

CD@0@ CD

(j)

@ ®®

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek