COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Makkum in grootmoeders tijd

Makkum in grootmoeders tijd

Auteur
:   Stichting Oud Makkum
Gemeente
:   Wñnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5985-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Makkum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Aan de Turfmarkt is al sedert vierhonderd jaar de Aardewerkfabriek gevestigd, die sinds genera ties in het bezit is van de familie Tiehelaar. Op de foto het person eel omstreeks 1938.

Aehterste rij, van links naar reehts: Tjepke Blanksma, Jan Reinsma, Lolke de Groot, Jetze Visser, Sijbren van der Wal, Bouwe van der Molen en Rein Kuipers.

Voorste rij: Pieter Rinia, Anne van Baden, Klaas Bijlsma, Douwe Blanksma, Tijmen Meinsrna, Erich Kuhne, Bernard Bijlsma en Arend van der Wal.

17. Vanaf de Groote Zijlroede van voor de eeuwwisseling een fraai doorkijkje naar de Rige met rechts de Turfmarkt en links de Pruikmakershoek. Deze naam behoorde eigenlijk aIleen aan het noordoostelijke stuk van dit "schiereiland" toe. De Vallaatskant heette de Veerschipperskade en het gedeelte met het witte hekwerk had de naam Achterom.

Hetzelfde geldt voor de Turfmarkt. Het eerste stuk met de grot ere huizen had de naam Kleine Voorstraat en pas vanaf de Oude Schoolsteeg, het tegenwoordige Bonthuispad, was er sprake van de Turfmarkt.

Van oudsher waren deze kaden de los- en laadplaatsen voor de beurt- en vrachtvaart.

18. Het einde van de Turfrnarkt, waar naar rechts de Bleeksrige begint. Om in de Bleekstraat te komen moest men eerst de Bleeksrige oversteken.

De Vleeschmarkt had haar naam te dank en aan de slagerijen die daar van oudsher gevestigd waren. Links op de foto zijn de vleeshaken aan de gevel van een slagerij nog goed zichtbaar.

19. De Vleeschmarkt (links) en de Appelmarkt (rechts) aan weerszijden van de Rige, die tot 1903 doorliep tot aan het Telegraafplein.

In het midden op de achtergrond is de Klampenbrug te zien: een draaibrug met .Jiomrneie-palen", vergelijkbaar met de oude sluisbrug.

20. Na de aanleg van de nieuwe sluis, in 1606, werd het laatste stuk van de Rige gedempt. Vanaf deze plaats een kijkje in de Kerkstraat van voor 1898.

Het derde huis rechts was vanaf 1715 de pastoorswoning. De pastoor kon dan binnendoor naar zijn werk, want temidden van de woningen aan de Kerkstraat, Vleeschmarkt en Wijde Steeg beyond zich het roorns-katholieke (schuiljkerkje, vanaf drie zijden door smalle steegjes bereikbaar,

Deze situatie duurde tot 1860, want toen bood logementhouder Gerrit Jans Westendorp een woning met grand aan voor de bouw van de nieuwe kerk achter het tweetallage huisjes, rechts in het midden op de foto, naast de open bare school.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek