Makkum in oude ansichten deel 2

Makkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. Kamstra
Gemeente
:   Littenseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2093-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Makkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wanneer men van den Afsluitdijk komt en rechts atslaat voor een ongeveer 4 kilometer lange tocht door een vlakke, ty piscli Friesche streek, dan zal men via den Meerdijk het dorp Makkum bereiken. En als wij eenmaal in Makkum zijn aangekomen, dan zal de merkwaardige wijze waarop dit "fleck" gebouwd is, ons terstond doen zien, dat het vroeger een stadje geweest moet ziin,

Dit stond te lezen in "Mooi Friesland", een propaganda-uitgave ter bevordering van het vreemdelingenverkeer in Friesland uit 1934. Inderdaad doet het dorp bij iedere vreemdeling de gedachte opwellen aan een oud stadje. Het dorp heeft een unieke geschiedenis, die voora1 door toedoen van studies, uitgaande van de "Fryske Akademy", voor ve1en een grote verrassing is. Vooral de bouw van twee sluizen in de dertiende eeuw heeft Makkum tot een belangrijke strategische plaats gemaakt. De aanblik alleen al van de grote huizen langs de Markt en het Vallaat, met als middelpunt "de Waag", roepen herinneringen op uit een glorierijk verleden.

Maar veel meer dan aan het tegenwoordige Makkum, kunnen we dat zien aan de hand van foto's uit de

jaren 1890 tot 1930. Toen lag het dorp nog in al zijn statigheid en waardigheid te pronken aan de woelige kust van de Zuiderzee. Toen waren er nog de zes molens, de vijf dakpannenfabrieken en de vier scheepswerven binnen de kom van het dorp. Toen liep het water van de Rige nog tot aan het Telegraafplein, was de Bleekstraat nog water, dat via de zogenaamde Doktersfeart doorliep tot aan de Melkvaart. Door de industriele revolutie verdwenen de oude industrieen,

Door de Afsluitdijk raakte Makkum uit haar isolement, maar er ging ook veel van haar beslotenheid verloren. Het verkeer vroeg ruimte en zodoende werden de grachtjes gedempt en werd van het prachtige plantsoen een drukke rijweg gemaakt. Het verkeer verdrong de binnenschepen en de commerciele visserij, de gezellige oude vissersboten, de netten en de fuiken.

lets uit dat glorierijk verleden vindt u nog terug in het tweede deel van "Makkum in oude ansichten", waarbij ik gebruik mocht maken van het materiaal van vele dorpsgenoten.

1. Tijdens een strenge winter, toen Makkum nog aan de Zuiderzee lag. De gehele zeedijk is nog van paalwerk voorzien. Op deze foto staat nog de oude rooms-katholieke kerk, die in 1938 werd gesloopt. Ook het oude dijkhuisje, reehts, staat er nog.

2. Pas na het ontstaan van de Afsluitdijk kreeg Makkum een buitenhaven. Voorheen was er aileen de aanlegkade voor de "Leugenboile" met het "oude hoofd".

3. De "Leugenbolle", zo genoemd om de sterke verhalen die er verteld werden, was de plaats waar de oude vissers en schippers vertoefden en waar tijdens een storm de vissersvrouwen angstig de komst van hun dierbaren afwachtten. Op de foto: Titus Teatske, Dooitse Bakker, Mans Groen, Poppe Wezel, Klaas Poepjes en Frank Kuiper.

4. Op het Achterdijkje rook je altijd het opgedroogde zeewier en de getaande netten. Daar was het uitzicht op zee en zag je de vissersboten komen en gaan. Op de foto: Ale Bakker en Dooie Snuver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek