Makkum in oude ansichten deel 2

Makkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. Kamstra
Gemeente
:   Littenseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2093-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Makkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Vroeger werd hier 's maandags markt gehouden. De reehterkant heette "Vleesehmarkt", de linker kant "Appelmarkt". Ret huis reehts op de voorgrond werd jarenlang bewoond door de dames Feenstra en werd omstreeks 1960 afgebroken.

21. Op de plaats van de gedempte Rige werd een plantsoen aangelegd, De hoge bomen aan weerszijden van de hoge huizen zorgden voor een prachtig decor. Helaas werd alles afgebroken en zien we aIleen maar kale stenen en veel auto's.

22. Op het Telegraafplein staat nog altijd de bank, in vroeger jaren aileen bemand door de oudjes. Van reehts naar links: Klaas Tiemersma, Hendrik Wielinga, Lubbert v.d. Laan, Durk ? , E. v.d. Molen, Dooitse Bakker, Jetse Seekles, een onbekende, Jan Koornstra, Teake Wielinga en Menze v.d. Zee.

Kerkstraat

akkum

23. De Kerkstraat met de tram rails van de paardetram. Rechts de huizen waarin vroeger Douwe Altena en Sjirk Ro1sma woonden. lets verder rechts de openbare school. Daar tussenin, achter een groot, zwart hek, stond de rooms-katholieke kerk, die in 1938 werd afgebroken.

24. Hier zien we de oude roorns-katholieke kruiskerk, gebouwd in 1860, nog fier uitkornen boven de bornen van de voorrnalige tuin van Willern de Boer. Het rijtje huizen op de voorgrond was de "Oude Nieuwbuurt", die omstreeks 1958 werd ges1oopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek