Maren en Oijen in oude ansichten

Maren en Oijen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4413-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maren en Oijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Op 29 maart 1939 kreeg GosuinusJ. A. van Heeswijk (links) eervol ontslag als burgemeester van Lith en Lithoijen. Per 1 april 1936 werd deze functie waargenomen door J. M. A. Smits, die sedert 1924 burgemeester van de gemeente Alem, Maren en Kessel was. Op 1 januari 1939 kregen de drie gemeenten Lith, Lithoijen en Oijen- Teeffelen samen een burgemeester tot ze in 1958 werden samengevoegd tot de gemeente Lith. Alem ging toen naar de Gelderse gemeente Maasdriel. Op de rechter foto zien we burgemeester Smits ter gelegeriheid van zijn 12Yz-jarigjubileum als burgemeestervan Alem, Maren en Kessel op 21 juli 1936.

Kessel. (Bij Oss)

KESSEL

11.A1s we in Kessel aankomen gaan we eens een kijkje nemen in de Waterstaatskerk. Dit kerkje uit 1843 telde 150 zitplaatsen en werd op 10 juli 1843 door Joannes Zwijsen geconsacreerd en aan de H. Antonius Abt toegewijd. Voordien had Kessel een middeleeuwse kerk waarvoor tufsteen is gebruikt. Bij de kerkvernielingen werd ook de kerk van Kessel niet gespaard; daarom werd op 27 juni 1613 de Kesselse kerk door bisschop Marius opnieuw gewijd. In 1634 mochten de katholieken hun kerk niet meer gebruiken en werd de mis in het kasteel gelezen. N a 1672 werd samen met Maren een schuurkerk opgericht.

12. Tot ongeveer 1800 bleven de katholieken van Kessel onder de kerkelijk zorg van de pastoor van Maren, maar toen zij in 1799 hun oude parochiekerk van de hervormden hadden genaast, wilden zij weer een eigen pastoor hebben. Dat werd J. H. v.d. Borgt (1800-1825) uit Oss. Zij kregen een subsidie van 4000 gulden om de oude kerk wat op te knappen. Pastoor Hericus Branten (1837-1866) besloot echter om de Waterstaatskerk te bouwen waarvan wij hier het interieur zien. Inwendig was het een mooie kerk maar het exterieur werd ontsierd door een toren die er niet bij paste.

13. Als we met onze rug naar het altaar staan en naar de ingang kijken, zien we het interieur vanuit een andere gezichtshoek. Deze foto is gemaakt in 1913 tijdens de processie op sacramentsdag. De kinderen kregen oosterse kleren van pastoor Roes. Dit had hij eens gezien bij de H. Landstichting en vond dit zo prachtig dat hij meende dat dit ook in Kessel getoond moest worden. Op deze kiek staat "heel Kessel" afgebeeld.

14. Rond 1900 werd deze foto genomen van dit Kessels jeugdkoortje dat ook wel eens "de mis op zondag zong", We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: Lies de Veer, Leen van Hoorn, pastoor Roes, Drieka (Kiek) de Bont enAn v.d. Hurk; op de middelste rij: Erke Welten, Dora Welten, Hanna de Veer, Lies Sleypen, Til van Alem en Lies van Rossum en op de achterste rij: Ties Ketels, Lucas Welten, Wim de Bont, Nico (onbekend), Theo (onbekend), Martien Welten, Piet de Veer, Dien van Alem en Nel de Veer (dit was het enige meisje zonder "bruidsjapunneke" en ze had daarom maar een witte "scholk" aangedaan. Pastoor Roes is een onvergetelijke herder geweest; hij nam soms al deze kinderen op zijn kosten mee naar Kevelaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek