Maren en Oijen in oude ansichten

Maren en Oijen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4413-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maren en Oijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IS. Pastoor Roes was van 1909 tot 1919 pastoor in Kessel. In 1914 vierde hij zijn 25-jarig priesterschap. Ter gelegenheid daarvan werd een feestcomite in het leven geroepen. We zien van links naar rech ts zittend: Hent van Ooyen, burgemeester Johannes Koopmans, pastoor Roes en onderwijzer Egidius Kersten. Staande:

Lucas Welten, Gradje de Bijl, Adrianus van Vugt, Johan Koopmans, Hannes en Gert van Sonsbeek en Lambertus Welten. Pastoor Roes werd geboren te Winssen in 1864 en overleed in Deurne op 4 oktobet 1941. In Kessel heeft hij veel goede dingen gedaan. Zo gaf hij tijdens de eerste were1doorlog eens een arm gezin iedere week koffiebonen en heeft hij de boeren kunstmest leren gebruiken. Bekend waren zijn tijdschrift "Rust Roest" en zijn boeken over bemesting.

16. Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Roes in 1914, werd ook een optocht van versierde fietsen gehouden. De fiets van Jan van Dinther (voor de pastoor) kreeg "den uurste" prijs. Verder herkennen we van links naar rechts: burgemeester Koopmans (van Alem, Maren en Kessel), Piet van Sonsbeek, Dora Roes (zuster van de pastoor), de vrouw van Theodoor Roes, Theodoor Roes, T6ntje v.d. Boogaard, Hent Koopmans, Kees v.d. Hurk, Johan Koopmans, Lucas Welten (met hoge pet), Hent van Ooyen (met bolhoed), Janus Ketels, pastoor Roes, Jan van Dinther, Piet de Veer (met grote pet), notaris Roes uit Winssen (met snor). De foto is gemaakt voor het cafe van Frans v.d, Ven op de dijk, tegenover de oude school.

uit Kessel. Kerk en Pastor ie ,

17. In 1925, tijdens het pastoraat van Josephus J. A. M. Giessen (1919-1932) werd de oude Waterstaatskerk afgebroken en de hier afgebee1de nieuwe onder architectuur van Franssen gebouwd. Lang hebben de Kesselse mensen er geen p1eziervan gehad, want in de nacht van 19 op 20 oktober 1944 werd deze kerk opgeblazen. Door de oorlogshandelingen werd Kessel zo zwaar getroffen dat de woonkern, de kerk en de school helernaal opnieuw zouden moeten worden opgebouwd. De herbouwing langs de dijk mocht geen doorgang vinden. Er werd een nieuw plan ontwikkeld dat bestond uit het prijsgeven van Kessel en de herbouw van het kerkdorp Maren op de grens van beide parochies.

18. Totdat de nieuwe kerk klaar was werd de mis ge1ezen in een schuur. Een afbeelding van deze schuurkerk werd naar belangstellenden gestuurd, waarop gedrukt stond: "Op deze kaart ziet u onze noodkerk zeals wij die sinds 1945 in gebruik hebben. Wie he1pt ons bij de bouw van een nieuwe kerk? Giften kunnen gestort worden op giro 254021 R.K. Kerkbestuur H. Antonius Kessel (NB) post Lith". De tegenwoordige kerk werd gebouwd onder architectuur van De Reus uit Oss. Op de ansicht zien we het interieur van de in 1925 gebouwde Kesselse kerk.

LITHOIJEN

19. Op deze ansicht uit ongeveer 1930 zien we in de verte Lithoijen liggen. Deze opname is gemaakt vanaf "den Eng". Reeds in 1119 was er in Lithoijen een kerk die behoorde aan de benedictijnerabdij van Sint-Remigius te Reims. De kerk die we in de verte zien is gebouwd in 1901 en kwam in de plaats van een kerk die op 3 juli 1843 door prelaat G. W. Neefs plechtig werd ingezegend. De oudste bekende kerk werd in 1648 voor de katholiekenges1otenmaarna 1795 weer vrijgegeven. Tot 1843 deed ze als kerk dienst, toen werd ze afgebroken. Van het einde van de zeventiende eeuwtot 1795 werd de mis gelezen in een schuurkerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek