Maren en Oijen in oude ansichten

Maren en Oijen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4413-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maren en Oijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'"

r

TEEFFELEN

30. In 1929 volgde pastoor Van Hout, pastoor De Voeht (1913-1929) als pastoor van Teeffelen op. Langer dan een week of zes hield hij het evenwel niet vol. Hij werd toen opgevolgd door Leonardus van Sleeuwen (1929-1952). Bij de inhuldiging van pas to or Van Hout werd bovenstaande foto genomen. We herkennen op de voorste rij, van links naar reehts: kerkmeester Piet van Teeffelen, burgemeester Jans (van Oijen en Teeffelen), pastoor Van Hout, een zuster en een broer van de pastoor en Harrie v.d. Brand (kerkmeester). Teeffelen is zeer oud, want in rond 800 stonden er reeds 44 huizen. De eerste kerk is in 1021 afgebrand en in 1023 herbouwd. Het kapelletje uit 1421 werd te klein en daarom werd in 1657 de huidige kerk gebouwd, die in 1821 en 1834werdhersteld.

31. In 1921 gingen Harrie en Gerrit v.d, Brand met hun beesten naar de Bossche en Tilburgse markt. De volgende dag stond er in de "Stad Oss" het volgende stukje r., Teeffelen, de Vaars van G. A. v.d. Brand alhier die op de Bossche Paaschveetentoonstelling den eersten prijs verwierf, behaalde op de Tilburgsche tentoonstelling den eersten prijs met het kampioenschap". Voor de Bossche kampioen werd tevergeefs 650 gulden geboden of schoon zij de vorige zomer voor slechts 350 gulden werd gekocht, Op de foto zien we Harrie en Gerrit v.d. Brand met twee bekroonde beesten opgesteld staan vlak voor de Sint Jan in Den Bosch, terwijl ze omringd worden door een belangstellende menigte.

DRIEHUIZEN

32. Driehuizen, een woongemeenschap tussen Oijen en Teeffelen, heeft net als alie Maasdorpjes veel van het waterte lijden gehad. We zien een afbeelding van de dijkdoorbraak zoals die plaatsvond op zondag 4 januari 1880 toen het water de Maasdijk op twee plaatsen deed doorbreken en de polder vulde. Als door een wonder bleef Teeffelen echter gespaard voor het watergeweld. Pastoor Roes van Kessel heeft veel gedaan om de overlastvande Beerse Maas teverlichten. Toch waren er nog mensen die dat niet inzagen want op 6 november 1910 schreefhij op een briefkaart: "X adviseert voor water in de polder! Ellendig l Help mij eens! Ik heb elken dag een Yz dag te kort". Op 8 mei 1910 schreef hij: Alles overstroomd. Watersnood! Ook mijn tuin staat diep onder water".

Groeten uit Oeijen

..... De Kerk en Pastorie

ODEN

33. Deze ansicht van rand 1900 toont ons een mooi beeld van het Oijen van rand de eeuwwisseling. Links zien we de melkfabriek van Oijen, De melktuiten staan er nog VOOL De kerk die we zien is in 1837 met behulp van een rijkstoelage voor 7000 gulden gebouwd. Toen Gelderland in 1609 onder het bestuur der Staten kwam, werd de godsdienstuitoefening verboden. Dit duurde tot 1672, toen er weer een priester kwam, maar in 1683 werd besloten om de pastoors van Teeffelen en Macharen voor de Oijense katholieken zorg te laten dragen. In 1712 krijgt Oijen weer een priester die in een schuurkerk de mis leest. In 1800 kregen de katholieken hun kerk terug die ze aan de hervormden hadden moeten afstaan.

34. Op zondag 18 november 1934 organiseerde de wielerc1ub "De Vrije Renners" de eerste ronde van Oijen. Er werd door amateurs, profs en onafhankelijken gefietst op een parcours van 4 kilometer. Er waren ongeveer 4QOO toeschouwers. Dat er een intemationaal veld renners was laat ons de uitslag zien: 1 Willems (Belgie), 2 Valkenburg (Belgie), 3 Groen (Dinteloord), 4 Fakker (Blerick), 5 V.d. Elst (Almelo), 6 Reyen (Tilburg), 7 Sanin Geno (Italie) en 8 W. van Uden (Oss).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek