Mariekerke in oude ansichten

Mariekerke in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Engelvaart
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4414-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mariekerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Per 1 juli 1966 werd de gemeente Mariekerke gevormd. In hoofdzaak bestaat deze, thans ruim zevenentwintighonderd inwoners tellende, gemeente uit de voormalige gemeenten Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke. Daarnaast mogen degehuchten/buurtschappen Buttinge, Hogelande, Klein Mariekerke, Poppendamme en Sint Jan ten Heere worden genoemd.

In dit boekje treft u van de gemeente Mariekerke iets aan zoals het was in grootvaders tijd.

Het idee "grootvaders tijd" vindt u ook terug op de omslag. De meeste inwoners van Mariekerke zullen deze markante figuur ongetwijfeld als Floor Maljers hebben herkend; geboren op 25 april 1872 te Aagtekerke, overleden aldaar op 27 september 1971, bijna honderd jaar oud. Hij is ongetwijfeld een symbool voor de inhoud van dit boekje.

Het leek mij juist om de bijna veertig beschikbare bladzijden ongeveer gelijk te verdelen tussen de drie praktisch even grote hoofdkernen van Mariekerke. In alfabetische volgorde treft u hierna van Aagtekerke, Grijpskerke en

Meliskerke een aantal oude kaarten en foto's aan met de bedoeling om bij de ouderen in de herinnering te roepen hoe het was en bij de jongeren een indruk te geven hoe onze gemeente er vroeger uitzag. Onder "vroeger" wordt dan verstaan het tijdvak vanaf het begin van de eeuwwisseling tot ongeveer 1930.

Het bijeengaren van de benodigde kaarten was niet zo eenvoudig, maar tens lotte is het dan toch gelukt, hetgeen dan wei in het bijzonder is te danken aan de rnedewerking van mevrouw J. Wisse-Harpe te Aagtekerke en de heer Js. Vlieger te Grijpskerke, die beiden bereidwillig de hun ter beschikking staande kaarten en foro's ter reproduktie afstonden. Een woord van dank daarvoor is hier wei op zijn plaats, evenals aan degenen (teveel om op te noemen) die met waardevolle inlichtingen hielpen. Omdat het niet de bedoeling was een wetenschappelijk verantwoord werk samen te stellen is de tekst bij de afbeeldingen kort gehouden; deze heeft in hoofdzaak de bedoeling de lezer te orienteren omtrent de getoonde plaats en personen.

1. De hervormde kerk te Aagtekerke, gebouwd in de veertiende eeuw. In 1871 werd de open bare lagere school tegen de kerk aangebouwd. Na opheffing van deze school werd dit laatste gebouw omstreeks 1905 in gebruik genomen als gemeentehuis, als zodanig deed het dienst tot de herindeling van Walcheren per 1 juli 1966. Deze kaart dateert uit 1917, in welk jaar de eerste militairen in Aagtekerke werden ingekwartierd.

2. Het interieur van de hervormde kerk v66r de restauratie van 1929. Links naast de preekstoel ziet u het ook nu nog aanwezige beeldhouwwerk van het geslacht Thibaut-Porrenaer (ambachtsheer van Aagtekerke), gemaakt door de bekende beeldhouwer Rombout Verhulst (1669); rechts het in 1929 verwijderde eikehouten bord met de tien geboden.

3. De voormalige gemeentekamer (tot ongeveer 1905) op de hoek van het DorpspleinjBurgemeester Bosselaarstraat; daarvoor een lindeboom met een bank random.

4. De gemeenteraad van Aagtekerke in 1914. Van links naar reehts zitten: J. Carre, P. de Visser, S. Bosselaar, J. Moens, burgemeester J. de Visser, gemeentesecretaris H. M. Kesteleo, zijn zoon (ambtenaar), P. Wisse en A. G. Peper.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek