Markelo in oude ansichten deel 2

Markelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Henk Hondelink en Paul de Jong
Gemeente
:   Markelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5291-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Markelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoe vaak hoor je niet de kreet "Weet je nog wel van vroeger"? En hoe vaak wordt niet in romantische hewoordingen gesproken over die "goeie, ouwe tijd"? Bij navraag blijkt die tijd niet altijd zo goed te zijn geweest, maar mensen zijn nu eenmaal geneigd het goede van vroeger te onthouden. De minder plezierige zaken worden weggestopt in een donker hoekje van het geheugen.

Hoe het ook zij, uit het veelvuldig praten over vervlogen tijden wordt duidelijk dat de hang naar het oude nog altijd aanwezigis. Bladerend in oude fotoalhums komen verhalen en anekdotes weer hoven. Moderne ontwikkelingen kunnen daar - gelukkigniets aan veranderen. Markelo vormt wat dat betreft natuurlijk geen uitzondering. Ook het mooie dorp tussen de vijf heuveIs, gelegen in een gebied dat tegenwoordigwordt aangeduid met de Hof van Twente. kent zijn eigen geschiedenis, zijn bijzonderheden en zijn tradities. Niet vreemd, als men weet dat de plaats waar nu het dorp Markelo ligt , behoort tot de oudst bewoonde gebieden in ons land.

In de eerste uitgave van "Markelo in oude ansichten" is al het een en ander verteld over de geschiedenis van het dorp: het dorp van de "kopperen smorre", de "gaostok" en de hier en daar nog in ere gehouden .maober-plichteu", de morele plicht van de buren elkaar bij te staan in vreugde en verdriet. Zaken, die men nogin Markelo aantreft, waarop de dorpsbewoners trots zijn en die ze graag uitdragen.

Maar in de loop van de tijd was het onvermijdelijk dat ook Markeloveranderde. Oude gebouwen verdwenen en werden vervangen door moderne huizen of kantoren. Rustieke landweggetjes veranderden in brede asfaltwegen en bos moest wijken voor een autosnelweg. Een prijs, die betaald moet worden voor de toenemende verkeersdrukte en de toename van de hevolking. Gelukkig lijkt het tij wat te keren en neemt de belangstelling voor handhaving van het oude weer toe. De molen van Buursink aan de Stationsstraat, die jarenlangzonderwieken een troosteloze aanblik bood. is in volle glorie hersteld. Een oude dingplaats, ook te zien in het Markelose gerneentewapen, is op de Dingspelerberg nagebouwd en de oude kerktoren kan na een grondige restauratie de tand des tijds weer lange tijd 'Ian.

Gelukkig biedt de techniek van het fotograferen ons de mogelijkheid het oude in ere te houden. Het brengt ons niet terug wat verdwenen is, maar houdt toch in ieder geval de herinneringen levend. Dat daarvoor helangstelling bestaat, bleek uit de eerste editie van "Markelo in oude ansichten", die vlot zijn weg naar de liefhebbers yond. Voor hen en mogelijk ook voor vele anderen zal het plezierig zijn dat nu ook het tweede deel over Markelo verschijnt. Met toto's die andere dingen ton en en ongetwijfeld weer vele verhalen zullen oproepen. Ook daarmee draagt het boekje bij aan het bewaren van een stuk cultureel erfgoed van Markelo, waarvan het goed is dat het niet verloren gaat. Om die rcden heb ik dan ook met veel plezier meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekwerkje. Degenen, die daarbij terzijde hebben gestaan en die adviezen of informatie hebben verstrekt, zeg ik daarvoor gaarne mijn dank. En degenen die het boekje in hun bezit krijgen, wens ik daarmee veel plezier ell kijkgenot.

1. Aardappelen rooien anna 1926 op het Erve "Krommendam" in de buurtschap Elsenerbroek.

Op de foto ziet u, van links naar rechts: H. Altena, B.J. Sprokkereef, Dika Leunk , D. Sprokkereef-ter Horst, J.H. Sprokkereef en G.J. Sprokkereef.

Erve "Krommendam" wordt nag steeds bewoond door de familie Sprokkereef.

2. Een Markelose begrafenisstoet rond 1937. De dames werden naar de begraafplaats gereden, de mann en gingen te voet.

Links de landbouwcooperatie , waarvan de voorgevel vrijwel onveranderd is gebleven.

3. Een blik op het fraaie kasteel Weldarn, gelegen in het gelijknamige landgoed. De sfeervolle tuinen random het kasteel bevatten nog een doolhof, die in vroeger tijden voor de ontspanning zorgde.

Tweede van rechts in de koets is graaf Alfred zu Solms, de huidige kasteelheer.

4 . .,Nieuwjoarwinn' ", het traditionele elkaar gelukkig nieuwjaar wens en op Nieuwjaarsdag. Op de foto ziet u de buren uit de Veldstad in de buurtschap Stokkum verzameld bij boerderij .,De Hutte".

Van links naar rechts: A.J. Stokreef', W. Stokreef, G.J. Rouwhof , J.H. Stoelhorst, H. Bolink jr., G.H. Stokreef, G.J. Stoelhorst, H. Bolink sr.. J.W. Zandjans, J. Zandjans, H.J. Stokreef en G.J. Bolink.

5. Een uniek interieur in het meer dan drie eeuwen oude Erve "Assink" aan de Rijssenseweg in de buurtschap Elsen.

De beide bedsteden worden "omlijst" door karakteristieke tegels en de authentieke borden hoven de gordijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek