Marken in grootmoeders tijd

Marken in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. Schild
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4752-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Marken in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De bruggen naar Moskou en Siberie.

Moskou en Siberie waren door middel van twee bruggen te bereiken. De bewoners onderhielden de bruggen zelf. In het midden van de jaren dertig zijn ze afgebroken, toen er een vaste verbinding kwam. De buurten hebben hun naam waarschijnlijk te danken aan het feit dat het zo ver weg was. Je kon er van de Kerkbuurt aHeen maar komen door langs de begraafplaats en de Buurten te lopen en dan via de haven over de bruggen, die naar de huizen leidden.

Ben andere verklaring is dat het er zo koud was, wie weet? Misschien vandaar dat beide buurtjes ook wel Nova Zembla genoemd werden.

Terug naar de foto: de linker brug leidt naar Moskou, de rechter naar Siberie, dat hier niet te zien is.

Op het beun van het eerste huis staat Ale Kes, getrouwd met Dirk Peereboom. In het tweede huis woonde de bekende Kee van Annetje (Kees Visser). Hij was chef-schipper van de Marker veerboot, de "metor".

12. Moskou voor 1930.

Een unieke opname van Moskou, de tweede rij huizen achter het huis van de havenmeester.

De sloot waarin de kinderen met hun bootjes spelen, veelal een klomp of plankje met een zeil, is begin jaren dertig gedempt. De ankers op de voorgrond behoren aan Sijmen Peereboom, de latere eigenaar van de lunchroom, die toen nog op Siberie woonde.

Voor de ankers staat een lantaarnpaal. Op de paal stond in de winter een petroleumlamp. Deze lantaarns werden zomers opgeborgen onder de visafslag aan de haven. De afslag, gebouwd in 1902, was gevestigd tussen het huis en de winkel van Sijtje Boes. In 1946 is de afslag definitief gesloten en sindsdien in gebruik als woonhuis.

In 1932 werd Marken op het elektriciteitsnet aangesloten en ging men over op elektrische straatverlichting. Drie vrouwen op de foto werden herkend. De vrouw op het , ,stopie" , die kennelijk iets uitspoelt in de sloot, is Dirkje van Geert (Commandeur). De vrouw links is Ale Kes, die ook op de vorige foto stond, en de moeder met kind is Aaltje van Sijtje Willemse (Visser).

13. De bakker op Siberie, 1931.

Waarschijnlijk is deze opname gemaakt in 1931, de laatste keer dat Marken onder water liep.

Jongejaap de Bakker (Commandeur) brengt met boot en bollenmand zijn brood rond. In die tijd waren er op Marken zes bakkers:

- in de Breihoek: Jan van Pieter Schouten (KB 89);

- op de Kerkbuurt: Cees Schouten, de vader van Jan Bakkertje (KE 53);

- op het Ed: Jongejaap de Bakker (Commandeur) (KB 165);

- op de Rozewerf: Ebeljan Van Brederode;

- in het pad tegenover Buurt 2: Jan van Muus (Stoker);

- naast hotel de Jong: Sijmen van Kees Dirksz. (De Waart).

Begin 1900 is er nog een periode een bakkerij geweest in de voormalige taanderij van Jan de Vries. Dit was echter maar van korte duur. Later is hierin jarenlang een slagerij geweest.

14. Halfweg voor ivt┬╗.

Omstreeks 1902 moet Aaltje Commandeur, getrouwd met Pieter Roos, gezegd hebben:

Ben ik er geen held. lk bouw in het veld.

Wie is er zo koen.

Die: me dit na kan doen.

Jan Schouten bouwde in dat jaar voor de familie Roos een prachtig huis, zoals bijgaande foto toont. Het kwam te staan ongeveer ter hoogte van het straatje naar het buurthuis. Destijds was hier nog helemaal geen bebouwing. Het huis stond dus midden in het veld tussen de begraafplaats en de Kerkbuurt in.

Echter, bij de storm van 1916 is het huis van zijn fundament gelicht en weggeslagen. Gelukkig was er geen mens in huis. Volgens overlevering is het huis, ofwel het restant ervan, in Noorwegen in de fjorden aangespoeld. Anderen beweren echter dat het naar Muiden afgedreven is. Dit laatste is gezien de windrichting het meest aannemelijk.

Op het beun van het eens zo trotse bouwwerk staan Aaltje Commandeur en haar dochter Luutje Roos.

15. Oranje-optocht door de Buurterstraat 1938.

In de loop der jaren is op Marken een traditie opgebouwd in het vieren van koninginnedag en andere feestelijkheden rondom het koningshuis. Voor de oorlog werden zelfs hele volksspelen opgevoerd, zoals onder andere de inneming van Den Briel, Leidens ontzet en het turfschip van Breda.

De optocht die hier door de Buurterstraat gaat, is waarschijnlijk ter ere van de geboorte van prinses Beatrix. Vooraan in de optocht loopt Ka Zeeman met het vaandel, naast hem gaat J annetje de Kes. Achter hen loopt de dirigent me ester Matter, onderwijzer aan de vrije christelijke school.

Achter het oranje spandoek zien we Jan van Outger (Kes) met de grote trom. Daarna volgen de rest van de muziekvereniging Juliana en de schoolkinderen.

We zien bekende muzikanten als Jan en Kees de Waart, Pietje Schouten, Kees Kes en Dirk van Kee van Annetje (Visser).

Voor de in 1932 gebouwde huizen zien we nog de bruggetjes. In 1947 is de sloot gedempt, zijn de bruggetjes weggehaald en is de straat verbreed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek