Marken in grootmoeders tijd

Marken in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. Schild
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4752-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Marken in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Een reizende koopman bezoekt het eiland, 1923.

Herman de Leeuw toont zijn waren bij het huisje van Maretje van Pieterniesie (Van Altena) op Buurt 2. Van links naar rechts zien we: Ouwe Tja (Neeltje Visser), Lijs van de Haven (Van Altena), Maretje van Pieterniesie, een meisje, Ale Boes, Niesie Pruimpie (Van Altena) en Herman de Leeuw.

Herman was een van de marskramers die tot aan de oorIog veelvuldig met hun spulletjes op Marken kwamen. Veelal waren dit "jodenmensen", die na de oorIog niet terugkeerden.

Met lappen en manifacturen kwamen: Moosie Cohen, Andries Witmond en Mozes Monnickendam. Felleman en "jassen-Jaap" liepen met kleding en allerhande goed. Er kwam ook geregeld een vrouwtje op Marken met twee mandjes aan een juk. Zij verkocht zeep, naalden en dergelijke. Zij was bekend onder de naam Jodenjetje.

Daarnaast was er nog een aantal marskramers, dat uitsluitend onder hun bijnaam bekend was en van wie de werkelijke naam niet meer te achterhalen is. We noemen: "Alles-voor-een-beetje", "Hard-gaatie" en "de Klot" (De kalot = een soort alpinopet).

De marskramers waren voor de vrouwen op Marken altijd een welkome afwisseling van de dagelijkse werksleur. Bovendien verkochten zij vaak zaken die op het eiland niet te verkrijgen, of aanzienlijk duurder waren.

37. De "tuut" 1913.

In het tijdschrift De Prins verschijnt in 1913 bijgaande foto. Het bijschrift luidt als volgt:

Het fanfare-corps "Juliana" op het eiland Marken (opgericht 1910). Men zou niet denken, dat het kleine eiland met zijn typische volkje, dat jaarlijks het object is van duizenden vreemdelingen, zijn eigen stafmuziek heeft? En, ze mag er zijn! De pofbroeken geven er een speciaal cachet aan! Te Monnickendam aan de kust kan men ze bii stil weer hooren blazen; er wordt flink geoefend; er zit eenheid in en de resultaten zijn verrassend! - Directeur is de heer R. Nauta, onderwijzer. Dat alle muzikale krachten benut worden, blijkt hieruit, dat de penningmeester D. de Waart de kleine trom bewerkt! Let wei, - de kleine Trom -. Geen gevaar dat dit bestuurslid - de groote trom - roert in de bestuursvergaderingen! De heer de Waart zorgt rustigjes voor de penningen.

Op de foto zien we overigens, van links naar rechts: Klaas de Boer (Kes), Jan Schouten, Piet Vlasbloem, Klaas Kes, Jongejaap Commandeur, Pieter Nicola (Pieter Nicolaas Schouten), Dirk Pereboom, Kees Timmerman, Sijmen de Waart en Dirk de Waart.

De dirigent is de eerder genoemde P. Nauta.

38. Auto's op het ijs 1929.

In de loop der jaren is het geregeld voorgekomen dat de Gouwzee zodanig dichtgevroren was, dat er met auto's over het ijs van Monnickendam en Volendam naar Marken gereden kon worden. De eerste maal dat dit gebeurde, was waarschijnlijk in de winter van 1908. Gemotoriseerd verkeer op Marken zelf was er in 1917. Voor de eerste maal reed er toen vanaf het ijs een motorfiets op Marken. De eigenaar van de motor met zijspan en zijn vriendin werden zelfs op het raadhuis ontvangen. Toen hij over de Street reed, stond het zwart van het volk. In hetzelfde jaar reden er ook enkele automobielen op het ijs, maar die kwamen niet verder dan de haven. In later jaren is dit nog enkele malen voorgekomen, onder andere in 1947,1956 en 1963.

Rond 1900 is er zelfs een kermis op de Gouwzee geweest, compleet met gierslee en draaimolen. Er is in die jaren nog een huis van ijsblokken op het ijs gebouwd. Ret moet een prachtig gezicht geweest zijn: al die schaatsende mensen, sleetjes, arresleden en ijsschuiten en bij de haven stonden koek-en-zopie-tentjes. Een enkele maal werd er in de haven een Marker bruiloft op het ijs georganiseerd. Voorzover van foto's bekend, de eerste maal in 1917. De laatste maal was in de winter van 1956.

Ook in de laatste tien jaren is Marken in de winter geregeld in het nieuws geweest. Een aantal malen werd de vuurtoren ernstig bedreigd door enorme massa's kruiend ijs. Eindeloze stromen toeristen kwamen dit "wereldwonder" aanschouwen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek