Marken in oude ansichten

Marken in oude ansichten

Auteur
:   K. de Groot
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4265-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Marken in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Omstreeks 1900 was Marken een eiland, waarvan de bewoners een bestaan von den in de visserij. In het weekend lag het kleine haventje dan ook vol met botters (ongeveer 200 in totaal). Wanneer de vangsten slecht waren op de Zuiderzee, ging men op loggers aanmonsteren voor de Noordzee-visserij. Zo kon men op de Vlaardinger vloot Markers aantreffen, maar ook vanuit de Duitse havens Emden en Vegesack voeren Markers uit, velen als schipper van Duitse loggers. Behalve de visserij was's zomers de hooihandel een bron van inkomsten. Het hooi werd met vletjes naar de haven gebracht, over de dijk gedragen, gewogen en op enkele botters geladen. De botters brachten het hooi dan naar de Vechtstreek waar het aan boeren verkocht werd.

V66r de afsluiting van de Zuiderzee, door het gereed komen van de afsluitdijk in 1932, kende men op Marken het zogenaamde "hoogwater". Dit hield in dat 's winters bij Noordwester storm de kleine dijkjes overspoeld werden en Marken onder water liep, Het gebeurde soms meerdere malen in een winter. Deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis bepaalde (naast bijvoorbeeld de eigen klederdracht) voor een deel het eigen karakter dat Marken had en gelukkig nog steeds heeft. Hoogwater noodzaakte de bewoners namelijk om hun huizen op palen te bouwen, zodat het water

er onderdoor kon strom en , of de huizen op zogenaamde werven (terpen) te bouwen, zodat het water de huizen niet kon bereiken. In 1916 is het water bij een noordwester storm echter zo hoog gekomen dat vele huizen zijn weggeslagen. 16 mensen verdronken hierbij. Door de hoge waterstand in dat jaar werden ook de regenwaterbakken door het zoute water bedorven. Marken was, tot de aanleg van de waterleiding in 1931, voor de watervoorziening op regenwater aangewezen.

Na de afsluiting van de Zuiderzee veranderde er op Marken veel; de huizen hoefden niet meer op palen te worden gebouwd, de visserij werd een aflopende zaak (er werd alleen nog op paling gevist) en veel vissers schakelden om naar andere beroepen. Een andere mijlpaal voor Marken wordt bereikt in oktober 1957; het eiland wordt door een dijk met het vaste land verbonden. Het gereedkomen van de weg over deze dijk op 10 juli 1959 brengt ook weer de nodige consequenties met zich mee; men ziet het aantal mensen dat zich nog in klederdracht kleedt na deze datum sterk terug lopen. Een belangrijker consequentie is waarschijnlijk dat Marken nu ook voor het vervoer niet meer afhankelijk is van het water, dat het karakter van Marken zozeer bepaalde.

Ingang Haven.

Marhen

~diteur J. H. Schaefer, Amsterdam. No. M. 10 Depose.

1. Hoe zou men Marken beter kunnen benaderen dan over het water. We zien de haveningang zoals die er uitzag omstreeks 1900. Twee botters liggen op de helling, of scheepswerf, die thans nog precies is zoals we het hier zien en te zien is in het onenluchtmuseum. De haveningang is nu breder en het pa1enscherm is verdwenen.

llilan d J-l2a r~en

2. Eenmaal binnengevaren kon men (tenrninste in het weekend) dit schouwspel zien. Tientallen botters met de sleepnetten in de mast langs de middelbrug. Ze liggen hier allemaal met de v66rsteven tegen de brug, dit voor het glijden langs de balk bij eb en vloed.

Marken.

3. De 66k bij de haringvangst gebruikte "ansjovisvletten" worden hier over de dijk gerold. De vletten werden's winters binnen Marken gerepareerd en geteerd en moesten in het voorjaar weer over de dijk gebracht worden.

)Y1arken

J( venbuurt

4. Een kijkje over de havendijk rand de eeuwwisseling. Verge1eken met de tegenwoordige tijd is de bebouwing achter de dijk nog minimaal. Links zien we de boerderij van K. Kes (beter bekend als Klaas de boer). De huizen reehts en de havenmeesterswoning zijn ook nu nog te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek