Maurik in oude ansichten

Maurik in oude ansichten

Auteur
:   W.J.A. van 't Einde
Gemeente
:   Maurik
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4415-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maurik in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij onze rondgang door Maurik in het begin van deze eeuw, hebben we de volgende routes gevolgd: te beginnen op de Rijnbandijk bij Ottestein zijn we de dijk gevolgd, om bij de Molenstraat die dijk weer te verlaten en aan het eind van deze laatste rechtsaf te slaan en ons dan over een stukje Buitenweg naar de Kerkweg te begeven, waarlangs we zo op het kerkplein rondom de oude kerk belanden.

De tweede route vindt zijn begin in de Parkstraat, vanwaar wij via de Kapelstraat en de Prinses Marijkelaan (vroeger Markstraat), over de Raadhuisstraat (vroeger Voorstraat), het dorpsplein voor de oude dorpskerk (de St.-Maartenskerk) opgaan, om dat intieme plekje te bezichtigen.

Verder treft u drie gebouwen aan die Maurik achtereenvolgens tot gemeentehuis hebben gediend, en een paar

groepsfoto's.

Ook wandelen we nog even over dat gedeelte van de Primes Marijkelaan dat vroeger de Achterstraat heette tot aan de Homoedsestraat, om daar om ons heen te kijken.

Wat de gegevens betreft hebben wij geput uit het geheugen van oude inwoners, die ik hierbij graag dankzeg voor hun medewerking.

Het is opvallend, hoe er in die tijd zoveel mooi oud geboomte was, dat sedertdien door niets ontziende mensenhand - am oude bomen te vellen weet men meestal vlot een al of niet gegrond argument te vinden - is gerooid. Laten we van harte hopen, dat een volgend geslacht meer oog voor dit natuurschoon zal gaan krijgen.

Bij de omslag: De ingang van de Kerkweg in 1902. Rechts ziet u de katholieke pastorie. Links het cafe annex kruidenierswinkeltje van Krelis van Rijn en zijn zuster Keetje. Ze hebben zich voor de gelegenheid op de hoek van hun witte huisje opgesteld voor de fotograaf. Hun wagentje (links) was ook het vervoermiddel waar de pastoor zich van bediende, als hij ergens heenmoest.

1. De boerderij Ottestein (gesloopt in 1929) lag vlak naast het voormalige huis Ottestein (gesloopt in 1820), en zou gebouwd zijn van oud materiaal van dit laatste. Het huis ontleende zijn naam aan Otto van Limburg en herbergde, bij de watersnood van 1809, enkele dagen koning Lodewijk Napoleon. Vanaf circa 1720 woonde er de familie De Vree. Op het huis was een luidklokje. Men vertelt, dat De Vree de buurt bevolen had onmiddellijk op te komen, al was het midden in de nacht, als dat klokje luidde. Bij een nachtelijk praefalarm snelde iedereen inderdaad toe. Als beloning voor hun trouw bood hij de opgekomenen een grate maaltijd aan.

Uilgn. van WiJk.

2. Ook Maurik bezat van oudsher een eigen veer over de Rijn, al was het maar een voetveer. U ziet hier het oude veerhuis omstreeks 1906, waarin ook de plaatselijke Boerenleenbank nog gevestigd is geweest.

3. Aan de tweede afweg van de dijk ziet u het huis van de familie Penraad. Het meisje op de dijk is mejuffrouw M. C. Penraad. Naar haar vader, de heer J. E. Penraad, werd later de weg vanaf dit punt tot aan de Prinses Beatrixlaan, de Penraadstraat genoemd.

M,'URIK.

''''

~l:~'=

tHweg Molensleeg.

4. Vanaf de derde afweg was dit het silhouet van het dorp, met de kerktoren en de molen als karakteristieke blikvangers. Op de plaats van het hogergelegen, witte molenaarshuis stond in vroeger eeuwen het Maurikse kasteel, Culemborgs Hofstad genaamd, waarvan de grachten nog zijn terug te vinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek