Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Deze boerderij werd gebouwd in 1853. Opdrachtgever was de heer Edens. In 1905 wcrd de bocrderij verkocht aan Edo Veeman. Zijn zoon, T.R. Veeman, verkocht de boerderij in 1964 aan de gebrocders Lokerse. Ret bedrijf is vijf'tig hectare groot. U ziet op de foto van links naar reehts: mevrouw E. Veeman, Aaltje Lutjeboer, voor haar Tonnis Veeman, Edo Veeman en eommissionair Harm Bos met monsterzakjes vol karen aan het stUUI van zijn fiets. Het is jammer dat de tweede zoon, Ammo Veeman, niet op de foto staat. Dat zou wel leuk zijn geweest, want hij trouwde later namclijk met de doehter van Harm Bos.

6. Een mooi gezicht vanaf het oostelijk kerkpaadje. U ziet hier de oude hervormde pastorie, waarop ik in een volgende tekst terug kom. De toren is eigendom van de gerneente Meeden. Hij werd gebouwd omstreeks 1500. Vroeger werd de toren bewoond. Men kan in de toren duidelijk twee schoorstenen zien. Later werd hi] ook nog gebruikt als gevangenis. Op de molen kom ik ook later terug. De kerk is, zoals u ziet, van de toren gescheiden. Zij behoort tot het type zaalkerk en is vermoedelijk gcbouwd in 1482. De kerk had oorspronkelijk een ingang op het noordcn (de zogenaamde Eexteringang) en ecn op het zuiden. Voor deze ingang werd in 1700 een portaal gebouwd. De ingang op het noorden is later vervangen door een ingang aan de oostzijde. Deze foto werd mij ter beschikking gesteld door mcvrouw Timmer-Kor. Zij woonde ten tijde van ds. Offerhaus veertien jaar op de pastorie.

(

7. Links op deze foto zien we de oude dorpsschool die werd gebouwd in 1807. Ret gebouw was tot 1884 als zodanig in gebruik. Later waren het Groene Kruis en de Nutsbibliotheek er in gevestigd. De school is nu verdwenen, evenals de twee jaar jongere meesterswoning. Deze woning werd lange tijd bewoond door de familie Lesterhuis. Op de toren stond vroeger een klein spitsje met daarin een klokje dat later naar de open bare Iagcre school is ovcrgebracht. Rechts ziet u de oude hervormde pastorie, gebouwd in 1728. Er aangebouwd is de consistoriekamer. De pastorie is in 1935 afgebroken. Wat de mooie tuin met de zonnewijzer betreft: op het rechter voorgedeelte is in hctzelf'de jaar een nieuwe pastorie gebouwd. Op het overgebleven stuk zijn vier woningen verrezen. Aileen het linker voorstuk is als tuin blijven bestaan; daar kom ik later op terug.

Hotel Dijkstra Meeden.

8. Dit is hotel ,,'t Gemeentehuis". Achtereenvolgens werd het bewoond door de families Poll, Dijkstra, Bulthuis, Groenendaal, Allerliefste en Smidt. In dit hotel waren vroeger ook het gemeentehuis en het waterschap gevestigd. U ziet aan de voorkant twee kastjes hangen. In het ene kastje werden de mededelingen van het gerneentebestuur gehangen en in het andere de mededelingen van het waterschap. Ook ziet u voor het hotel de thans aileen in Orvelte (Drente) nog in gebruik zijnde brievenbus van de p.t.t, De linker voordeur was de ingang van het hotel en de rechter van de bestuursappartementen, waaronder ook de trouwzaal. Dit alles duurde van 1868 tot 1920. In het hotel hielden ook jarenlang de Boerenleenbank (thans Raiffeisenbank) en de Nutsspaarbank zitting.

~r:o t uit JU ed n

9. Hier zien we de prachtige geplaveide Hereweg met links de smederij van Tammo Edens, later werd deze overgenomen door Piet Dallinga. Ernaast staat het dwarshuis van Jacob Nieman, van beroep schilder, cafehouder en kruidenier. Naast de woning staat zijn schoonmoeder, mevrouw Hartman. Achter dit huis staat de boerderij van Anno Mantjes. Er tegenover staat de boerderij van Leendert Oosterhuis. Hier staat thans het dorpshuis. Vroeger heette deze boerderij de Groningerheerd (een mooie naam voor het nieuwe dorpshuis? ). Helemaal rechts ontwaren we de villa van mejuffrouw Anne Mulder. Zij kocht het linker voorstuk van de pastorietuin om haar mooi uitzicht te behouden. Bij haar overlijden kreeg de kerk de tuin terug, op voorwaarde dat er niet op gebouwd zou worden. De twee kinderen op de weg zijn Anne Mulder en haar braer Koos.

...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek