Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

·

.~

1

-,

.~, ·.U

- "" '

Groeten uit Meeden

15. Links ziet u op deze foto de gereformeerde pastorie die is gebouwd in 1867. Daarnaast zien we 't holtstek en tevens boerderij van de familie Kuiper. Achter de T-Ford zien we het huis van kleermaker F. Endema, die tevens een porseleinwinkeltje had. Dit is een van de vele dwarshuizen die vroeger in Meeden stonden. Langzamerhand zijn deze huizen allemaal verdwenen. Aan de rechterkant van de weg staat als tweede het huis van timmerman L. v.d. Veen. Deze is jarenlang secretaris van de Vereniging van Volksvermaken geweest. Het huis met de witte zijgevel is de smederij van Hartog. De smid had ook een pannen- en pottenwinkeltje. Nu heeft zijn zoon hier een garagebedrijf. Ernaast zien we nog net het huis van wagenmaker Mooibroek, de vader van cafehouder Mooibroek. In het dwarshuis tegenover de pastorie woonde bakker Siertsema.

16. De gereformeerde kerk werd in 1865 gebouwd, nadat de afgescheidenen lange tijd elders "kerk" hadden gehouden (zie de tekst bij foto 34). Op 1 december van dat jaar werd de inwijdingsrede gehouden door predikant B.J. v.d, Berg. Van zijn opvolgers wil ik er enkele noemen: ds. J. Kool, ds. J. Duiven en K. Spoelstra. In 1888 werd achter de kerk een consistoriekamer gebouwd. Deze werd in 1931 vervangen door een nieuw vergadergebouw, Eltheto genaamd, dat u hier naast de kerk ziet. De grote animator van de bouw was M. Zwerver sr. De pastorie rechts dateert van 1921. De kosten bedroegen f 10.000,-; ze werden gedrukt door bij de bouw materialen van het oude gebouw te gebruiken. De eerste bewoner van de pastorie was ds. J. Duiven. Hij vertrok op 7 mei 1924 naar Opende-Nijenga. Hij werd op 17 mei 1924 opgevolgd door ds. K. Spoelstra.

17. Op 30 november 1893 werd in Meeden een cooperatieve zuivel- en melkfabriek opgericht. Tot directeur werd benoemd de heer Buiskool die in 1900 werd opgevolgd door Wigboldus. Machinist werd Drewes; stoker werd Koeno Heikens. Jacob Straat was melkrijder en zijn vrouw deed dienst als botermaakster. Men produceerde hoofdzakelijk boter. Door het gebruik van kunstmest nam de akkerbouw toe, met het gevolg dat er minder vee werd gehouden. Het gevolg was dat de zuivelfabriek in 1921 werd gesloten. Op de foto zien we het personeel van de fabriek, dat bestond uit van links naar rechts: J. Straat, Drewes, Buiskool, K. Heikens, mevrouw Taai en mevrouw Straat.

18. De gereformeerde school werd gebouwd in 1903. Het eerste hoofd van deze school, van 1903 tot 1906, was de heer Klein. Later waren onder anderen hoofd de heren: Westerbrink, Spoelstra, Rittersma, Woudstra, Kroeskc en Timmer. In het huisje achter de school woonde Siert Lesterhuis samen met de lantaarnopsteker Janpie van Essen. Later is de woning afgebroken en liet D. Gcrnaat op deze plaats een nieuw huis bouwen.

19. Links zien we de molen " De Rijzende Zon", maar daarover later. Schuin achter de molen staat het huis van de famille Geukens. De oudste zoon, Evert, is al vroeg naar Canada geemigreerd, De familie was zeer politiek bewust: zij was lid van de S.D.A.P. Zowel Pietcr als Derk hebben jarcnlang in de gemeenteraad gezeten: Pieter van 1935 tot 1959 en Derk van 1949 tot en met 1951 in Meeden cn later in Muntendam. Inhet textielwinkeltje rechts vooraan woonden broer en zus Jacobus en Thieda Kool. Zij waren de kinderen van ds. Kool; deze was van 1891 tot 1919 gereformeerd predikant in Meeden. Daarna woonde in dit huis de famille Grave. Later had J.H. Jager hier jaren een groentezaak. Na zijn overlijden zetten zijn kinderen de zaak voort. De heer Veldhuis maakte er later een soort superette van. Het pand is inmiddels gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek