Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. En dan nu pel- en korenmolen "De Rijzende Zon" die werd gebouwd in 1830 in opdracht van Pieter Harmannus Mulder. In 1852 werd de molen overgenomen door J.A. Wielens en in 1865 door Jan Reinders. Deze werd opgevolgd door zijn zoon Daniel en in 1938 werd H. Hoeksema molenaar. Thans staat alleen het onderstuk van de molen er nog. Op de plaats waar nu het huis achter de molen staat, bevond zich vroeger "de sarris-hut". Hier woonden in de tijd van Napoleon de kommiezen, die moesten toezien op het graan dat in de molen vermalen en aan de bakkers geleverd werd. Voor dit graan moest namelijk belasting worden betaald. De hut brandde af in 1935. Bewoner van de woning die thans op deze plaats staat was Jan van Essen, die het huis heeft laten bouwen. Achter dit huis stonden twee woningen met de achtereinden tegen elkaar. In de ene woonde Lodewijk van Essen en later zijn zoon Roelf. In de andere woonde Henderik van Essen wiens zoon, ook Henderik geheten, er thans nog woont. De voorste woning is afgebroken. Naast de molen zien we de molenaarswoning.

Meeden

~------

21. Rechts op de voorgrond zien we mijn ouderlijk huis; hier ben ik geboren. Mijn vader en mijn grootvader zijn weI op dezelfde plaats, maar niet in hetzelfde huis geboren. In 1898, op de dag dat koningin Wilhelmina gekroond werd, sloeg bij de buren de vlam in de pan. Er werd brandalarm gegeven door middel van klokgelui, zoals toen de gewoonte was, maar hier werd niet op gereageerd. Men dacht dat het ter ere van de vorstin was. Zodoende ging het huis van de buren en dat van mijn grootvader geheel in vlammen op. Het huis naast het onze was vroeger de meesterswoning van de christelijke school. Daarnaast staat de kruidenierswinkel van timmerman K. Brouwer. Vervolgens zien we de woningen van bakker Achterop, schoenmaker Blauw en stelmaker Kuiper. Het huis links, dat gedeeltelijk zichtbaar is, was vanlapjeskoopman Pathuis. Later verkocht hij het aan de familie Kool, die het tot winkelhuis liet verbouwen (zie foto 19).

22. Deze boerderij is in 1835 gebouwd in opdracht van H. Tonkes. De boerderij werd later bewoond door zijn zoon H.F. Tonkes. Deze overleed in 1864 op negenendertigjarige leeftijd aan tyfus. Zijn vrouw hertrouwde in 1869 met D.R. Mansholt, de grootvader van dr. Siceo L. Mansholt. In 1882 kwam de boerderij in bezit van de familie Veeman. Het bedrijf is tachtig hectare groot. Over de farnilic Mansholt wordt uitgebreid verteld in het boek "Hct dorp Meeden", Hier wordt onder andere ook in verteld dat D.R. Mansholt bevriend was met Multatuli, die wei eens bij hem logeerde. Ook was Mansholt goed bevriend met meester De Raaf die hoofd van de dorpsschool was. Deze werd in maart 1877 benoemd tot leraar in de pedagogie aan de rijkskweekschool te 's-Hertogenbosch. Mansholt en De Raaf hebben op cultureel gebicd erg veel voor Meeden gedaan.

23. Dit oude huis stond schuin tegenover de open bare lagere school. Het werd jarenlang bewoond door de familie Harm de Boer. Dezc foto is genom en vanuit de tuin van T.K. Veernan. In het huis was vroeger een bakkerij; het word bewocnd door de familie Koning. H.G. Koning was de schoonvader van bakker Achtcrop en dus de grootvader van S.H. Achterop, die reeds eerder in dit boekjc is vermeld. Het rechter gedeelte van hct huis werd verhuurd. Aan het eind van de vorige ceuw woonde hier onder anderen meester Fennema. In de Franse tijd schijnt ccn Frans officier iemand in dit huis met zijn sabel te hebben willen doden.

24. Hier zien we het oude postkantoor dat in 1958 werd afgebroken. In 1900 besloot de gemeenteraad dit huis te kopen voor de prijs van f 1500,- en het te bestemmen als brievengaarderswoning. Het huis werd verhuurd aan het rijk voor f 80,- per jaar. Meeden kreeg een eigen postkantoor. Dit was een hele verbetering, vooral als men bedenkt dat men in die tijd een brief v66r tien uur 's morgens moest posten, daar hij anders die dag niet meer werd verzonden. In 1904 werd dat tijdstip verschoven naar half zes 's avonds. Ook deed dit kantoortje jarenlang dienst als telefooncentrale, tot in 1952 het telefoonverkeer werd geautomatiseerd en Meeden bij Veendam werd gevoegd. Postkantoorhouders zijn geweest de heren G. Scholten en P. Lesterhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek