Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

D. Siebesma Cafe Central Meeden.

25. Op deze foto zien we cafe Centraal van D. Siebesma. Het cafe brandde op 4 januari 1926 gcheel af. Het stond naast het postkantoor, recht tegenover de openbarc lagere school. Later bouwdc L. Kor op dezc plaats een nieuwe woning. Naast cafe Centraal stond nog een cafe, namelijk dat van J. Lcsterhuis. Deze was slager en had tevens een kruidenierswinkel. Ook dit cafe brandde, in 1956, tot de grond toe af. Hier bouwde de helaas jong overleden D. Lesman, vrachtrijder van beroep, ecn nicuw huis. Deze foto is op 31 juli 1923 gemaakt.

26. De openbare lagere school is gebouwd in 1884. Rechts en links van de hoofdingang zijn drie lokalen. Op het midden van de school was een open spitsje dat later vervangen werd door een meer koepelvormig geheel met een klok. Hierin hing de schoolbel die afkomstig was uit het spitsje van de toren bij de kerk. De schoolbel word gegotcn in 1716. Voor de school zien we een verlaagd grasvcld, "de koeme" genaamd. Rond de school staan veel borncn. Thans is de school totaal verbouwd. Hoofden van de school waren: A. de Graaf', W. Keunings, J.R. Jager, W.F. Jonkrnan, J. v.d. Berg en vader en zoon Langerhuizen. Thans heeft K. Werkman de leiding van de school. Op de foto zicn we van links naar rechts: D. Siebe sma, J. Lesterhuis, gehurkt meester Schierbeek en achter het hek de dames Penon en Vermeer. Midden voor de school staat het hoofd A. de Craaf. De namen van de andere personcn zijn mij niet bekend.

GROnEN UfT MEEDEN.

27. Op deze foto zien we links cafe Lesterhuis van de andere kant. Rechts ziet u het winkcltje voor schrijfbenodigdheden van J. Borst. die tevens post bode was. Voor het huis staat zijn cchtgcnote, Naast het huis van Borst staat de woning van de familie Lups. Dit huis word altijd in drie delen verhuurd. Hct voorste en tevens grootste gedeelte werd jarenlang bewoond door de familie B. Oostcrhuis. Daarvoor woonde er de familie Taai die er een winkel voor vcgetariers had. Voor die tijd had de heer Pilon hier een viswinkel. Ernaast zict u het transformatorhuisje en verderop staat het huis van de gezustcrs Bos. Daar woonde later de familie A. Diekema. Nu het is verbouwd wordt het pand bcwoond door de familie J. Berg. Verder ontwaren we achter de grote spar mijn ouderlijk huis.

uit Meeden.

28. "Wybrandsheerd" is genoemd naar Wibrand Amsing die hier in 1734 woonde. De heerd was toen veel breder en Amsing bezat ook land tegenover de open bare lagere school, dus achter het voormalige postkantoor. Hier is dan ook de "Wiebrandsloane". In 1741 verkochten Jacobje en Alagonda Amsing land aan hun buurman Harm Hindriks. Deze woonde op de plaats waar thans de heer Joling woont. In 1795 heette de boerderij "Wybrand Amsingh heert". Later woonde er de familie Bouman. In 1896 kocht H. Berg de hoeve; hij verbouwde haar in 1911. In 1926 nam zijn zoon Jelle het bedrijf over. De tegenwoordige bewoner is de zoon van Jelle, Henk Berg. Het bedrijf is vijfenvijftig hectare groot. Naast de boerderij zien we de vroegere meesterswoning. Tussen de hoeve en de meesterswoning lOU later het gemeentehuis worden gebouwd.

6emeenfehuis Meeden.

29. Hier ziet u links het huis waar jarenlang mejuffrouw K. Oosterhuis, naaister van beroep, woonde. Het huis bestond uit twee delen, die afzonderlijk werden bewoond. Aan de andere kant woonde in mijn jeugd altijd de rijksveldwachter. Meedens politiemaeht bestond uit twee man: een rijks- en een gemeenteveldwachter. Deze laatste woonde achterin het gemeentehuis; hij was hiervan tevens concierge. Het gemeentehuis dat u hier ziet werd gebouwd in 1920 en in 1965 verbouwd. Burgemeester van Meeden waren vanaf 1862 achtereenvolgens: H.K.Venema tot 1905, zijn zoon K. Venema tot 1923, H. Hofstee-Aukema tot 1956, J.G. Borgesius tot 1967 en vanaf 1968 T. Alberts. Over het huis naast het gemeentehuis heb ik het al gehad, De witte villa is gebouwd in opdracht van S. Edzes en wordt thans bewoond door T.A. Veeman. Naast dit huis zien we het voormalig burgemeestershuis dat werd bewoond door burgemeester Venema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek