Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Hier zien we het woonhuis en de smederij van de heer Meines. Daarachter bevindt zich de schuur waar jarenlang in het voorjaar en in het begin van de zomer de cooperatievc dorsmachinc stond. De machine werd hier dan door machinist S. Kor opgeknapt, om in het komende seizoen haar arbeid weer te verrichten. Op deze foto staat een groepje dorpsbewoncrs, namclijk: K. Jager (met de ficts), die lompen-, mctalcn- en klcinveehandelaar was. en naast hem staat mevrouw Meincs-Bukerna. Vervolgens zien we schilder Geert Vrind die in 1939 bij een verkeersongeluk in Winschoten om hct lcvcn kwam. Hij houdt Jan Edzes aan de hand. Naast hem staat Jans kindcrmcisjc, R. Heikcns, Ten slotte zicn we Dallinga die knecht was bij Meines, die naast hem staat. U moet genocmdc Dallinga niet verwarren met smid Piet Dallinga. De smederij van Meines werd later overgenomcn door de hecr Haan.

31. Boerderij "De Goare" (goare betckent schercnd: in een tip uitlopend stuk grond) is waarschijnlijk gebouwd in 1804. Opdrachtgevcr was Tjapko Sibolt Detmers. Het bedrijf was toen twcccnvijftig hectare groot, In 1848 trouwde Detmers' doehter met E.H. Edzes: deze nam de bocrderij van zijn schoonvader over. In 1890 nam diens zoon Sibolt het bedrijf over. In 1920 kwam de boerdcrij in handen van zijn zoon Dethmer Hommo. Deze verkocht haar in 1953 aan de Zecuwsc boer A. Sandcc.

32. Deze boerderij, groot drieenvijftig hectare, werd gebouwd in 1831 in opdracht van D.H. ten Have. In 1867 werd zij door zijn zoon Tjapko Dethmer ten Have overgenomen. In 1901 trouwde Tjapko's dochter met Jan H. van Delden, die de boerderij overnam. Deze verhuurde haar in 1925 aan de heer Tjapko Berg. Zelf liet hij in dat jaar de witte villa op de achtergrond bouwen. In 1950 kocht Berg de boerderij. In 1961 werd H.J. Hasseley Kirchner uit Baarn eigenaar van de boerderij. Een neef van Berg, ook Tjapko geheten, woont thans in de witte villa en pacht de boerderij. De schuur die u verderop ziet, behoort bij "De Goare", Een gedeelte hiervan is tot woning omgebouwd en werd bewoond door Jan Edzes. Erachter ziet u de oude burgemeesterswoning.

33. Hier zien we de boerderij waar vroeger L.L. Bouwman woonde. Hij is in 1803 getrouwd met E.M. Tonkens. In 1856 liet zijn schoonzoon, Nanko Hommo Tonkens, een nieuw voorstuk aan de boerderij bouwen. Later werd de boerderij overgenomen door de schoonzoon van Nanko Tonkens, Roelof Dojes, die de boerderij op zijn beurt weer overdroeg aan zijn zoon Renger Dojes. Deze liet door tuinarchitect Vroom uit Glimmen (de grootvader van de huidige tuinarchitect aldaar) een zogenaamde Engelse tuin aanleggen. Dit viel blijkbaar in de smaak, want veel boeren volgden het voorbeeld. Op de foto staat bij de boerderij M. Kamphuis, die haar in 1921 op een publieke verkoping kocht. In de tuin staat mevrouw Kamphuis met haar beide zonen.

34. Deze boerderij is jarenlang bewoond geweest door de familie Sijpkens, Dit was een van de eerste families die uit de hervormde kerk trad en een gereformeerde gemeente stichtte. Zo werd in 1835 in de schuur tegenover de boerderij, waar de weduwe Remmers tot voor kort woonde, een soort kerkje ingericht, dat tot 1865 dienst deed. Aangezien de afgeseheidenen niet officieel erkend werden in de beginperiode van hun bestaan, werd er in opdracht van de burgemeester controlc op de samenkornsten uitgeoefend. De boerderij die u hicr ziet brandde in 1938 gehecl af. Later werd de nicuwe boerdcrij eigendom van J.A. Veeman, die haar in 1967 verkocht aan de Stichting Beheer Landbouwgrondcn. Deze stichting verkocht de boerderij in 1968 aan J.H. de Haan. Het bedrijf is zesenzeventig hectare groot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek