Meeden in oude ansichten deel 2

Meeden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1983-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. De voorganger van deze boerderij met de landerijen, in totaal ongeveer zestig hectare, behoorde eertijds aan het johannieterklooster Oosterwierum (Heveskesklooster), ten zuidoosten van Delfzijl. Na de opheffing van de kloosterbezittingen kwam het bedrijf aan de provincie Groningen (1610), die het verhuurde (provincieplaats). In de achttiende eeuw kwam de boerderij in het bezit van de familie Detmers; in 1872 werd de tegenwoordige boerderij (het vooreind) gebouwd en in 1926 de schuur. Omstreeks 1900 werd B.M. Takens eigenaar en later zijn zoon Jan. Thans wordt de boerderij bewoond door B.M. Takens jr.

7 -,

Groeten }lit Meeden

-

6. Deze boerderij werd omstreeks 1870 gesticht door K.H. Nannenga, gehuwd met E.M. Bouman. Na hen woonde er hun dochter Annette, gehuwd met Tj.S. Detrners. Hun zoon Klaas Herman Nannenga Detmers woonde er daarna een poosje. Hij verhuurde de boerderij al spoedig aan P. Douwes, die er vele jaren woonde. Bij het overlijden van Detmers erfde de zoon van zijn zuster, T.K. Veeman, de boerderij. Thans is zij - zonder het afgebroken woongedeelte - van diens schoonzoon K.T. Joling en mevrouw Monster. De boerderij behoort tot een combinatie van drie boerderijen. Behalve deze behoort tot die combinatie de boerderij op nummer 4 en verder de boerderij die eertijds van D.R. Mansholt was (in het eerste boekje vermeld). Deze laatste wordt nu bewoond door de bovengenoemde Joling.

7. Deze boerderij werd in 1802 gesticht door Ayolt M. Tonkes, schout te Meeden. Eerder stond hier ~ vanaf 1670 ~ een bierbrouwerij annex boerderij. Geslachten lang was de plaats in het bezit van de familie Tonkes. Daarna van Sibolt Tjapkes Detrners, gehuwd met Eetje Burema. Hij kocht de boerderij in 1844 van zijn oom, de genoemde schout. Daarna erfden hun kinderen Tjapko Sibolt en Tetje haar. In 1919 kocht Teun Douwes de boerderij, na diens vroege overlijden zijn broer Jan Albert. Thans woont K.F. Venema, gehuwd met Gerda, dochter van Piet Douwes (zie nummer 5), op de helemaal vernieuwde boerderij.

Meeden. Heroorrnde Paslorie

8. Op deze foto een stukje "Oud-Meeden". In het midden de in 1935 afgebroken hervormde pastorie. Het dak van de kerk is er nog net achter te zien. Verder naar links de toren en de thans afgebroken korenmolen van Luth. Geheel rechts de nu verdwenen vroegere school, later het gebouw van het Groene Kruis en de Nutsbibliotheek. Ook de mooie pastorietuin is verdwenen. Van de holle takjes van de struiken achter het hek maakte de jeugd steeltjes voor hun uit kastanjes gemaakte pijpen. Het bovenstaande is nagenoeg geheel "verleden tijd ". Verdere beschrijving is te vinden in het eerste boekje.

9. In 1934 organiseerde "De Rijzende Kerk" (VCJC) voor de eerste keer een tochtje voor ouden van dagen en weI op een zaterdagrniddag naar Paterswolde. Er werden vier bussen van de firma v.d. Ploeg voor vijfentwintig gulden per stuk gehuurd. Enkele burgers stelden hun personenauto beschikbaar. Hier ziet u de foto van die eerste tocht. Bovenaan, van links naar rechts: B. Veldman, T.K. Veeman, mevrouw Keyer, mevrouw Veeman, R. Zwerver, dokter K. Keyer, burgemeester H. Hofstee Aukema, M. Hartog en M. Smid. Verder noemen wij de volgende ouden van dagen, van boven naar beneden: T. Drent, Jager, A. Kroon, J. Vrind, J. Oost, J. Veen, E. Prins, Feiken, mevrouw Feiken, J. Gerlofs, mevrouw Kroon, G. Kuiper, Evenga, J. Doddema, mevrouw Doddema, Engels, R. Mulder, A. Hartman, Molema, Dientje Kuiper, mevrouw L. van Essen en mevrouw Heikens. Onderaan de jongere begeleiders, meest leden van "De Rijzende Kerk": G. Nieman, L. Heikens, A. Kroon, G. Dijk, T. Bolt, J. Timmer, O. Heikens, E. Zuidema, A. Kuiper, E. Nieboer, L. Timmer, W. Kor, F.J. Hartman en Fr. Hartman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek