Meeden in oude ansichten deel 2

Meeden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1983-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Hier de boerderij gesticht door Johannes Edens; na hem bewoond door diens zoon Tiddo, Deze was ook molenaar en had de heer Carolus als bedrijfsleider aangesteld. De molen werd later verkocht aan H. Luth. De boerderij, eertijds "Groninger Heerd" genaamd, werd later verkocht aan L. Oosterhuis, daarna overgenomen door diens schoonzoon T. Jager. Op de plaats van de afgebroken boerderij staat nu het dorpshuis. Naast de boerderij het hotel Abee, dat in 1935 gebouwd werd in de plaats van het vorige, dat tijdens een on weer op tweede pinksterdag afbrandde. Rechts op de foto het huis van mejuffrouw Muller. Aile gebouwen zijn thans verdwenen.

11. Op deze foto zien we het doopsgezinde kerkje, gebouwd in 1871; thans onder naam "Mennohoes" gebruikt als aula. In het eerste boekje werd abusievelijk vermeld dat het huisje dat eerder op de plaats van bovengenoemd gebouw stond, behoorde aan de heer Vermaning. De zaak zit echter zo: bij de doopsgezinden (menisten) noemde men de plaats van samenkomst der gelovigen geen kerk, maar vermaning; de voorganger der gemeente was de verrnaner. Het gebied rand het gebouw noemde men daarom Vermaningsheerd.

12. Bijna aile huizen die op deze foto staan zijn afgebroken. Op de voorgrond links de vroegere gereformeerde pastorie; daarnaast de boerderij van 1. Kuiper, diens vader had er vroeger een houthandel. Thans staat er de bijzondere school, genaamd Sjaloomschool. Ernaast het huis van kleermaker Fr. Endema, later van L. Roos, die ook al in het huis ernaast heeft gewoond. De onderwijzeres mejuffrouw A.G. Koetse was to en bij hem in de kost. Later woonde er de familie Beishuizen. De dame op de fiets is vermoedelijk mevrouw Koster-Auwen. Rechts vooraan de oude smederij van M. Hartog, daarnaast het woonhuis van timmerman L. v.d. Veen, dan van stelmaker 1. Luchtenberg; hier staat thans een nieuwe woning. Verderop nog bestaande huizen.

13. Hier de voorgevel van de gereformeerde kerk, even voor de renovatie. De moeilijkheid is dat aIle foro's van deze kerk bijna hetzelfde zijn, aangezien men deze aIleen maar van de zuidwestkant kon fotograferen. In het eerste boekje "Meeden in oude ansichten" is reeds uitvoerig op genoemde kerk ingegaan, onder andere over bouwjaar 1865 en over predikanten die er zoal gestaan hebben. Rechts zien we een deel van de vorige pastorie; deze is intussen vernieuwd. Links staan enkele huizen uit de nieuwe buurt.

14. Hier de oude ijstent, staande op het sportterrein, ten zuiden van de Hereweg. De vereniging "Sportterrein" werd in 1929 opgericht door de heren J.H. van Delden, voorzitter, L. v.d. Veen, secretaris, J. Kor Wzn., penningmeester, met als verdere bestuursleden E. Edens, H. Lesterhuis en S. Kor, Het terrein bestond uit een voetbalveld, een ijsbaan en een zwembad. In 1961 verkocht men het sportpark voor f 17.000,~ aan de gemeente. De ijstent is in 1969 afgebroken en door een nieuwe accommodatie vervangen. De eerste badmeester was T. Bontserna, zijn opvolger Callas. Na hem volgden er nog vele anderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek