Meeden in oude ansichten deel 2

Meeden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1983-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De voetba1vereniging Meeden werd opgericht in 1929 op de eerste zaterdag van augustus en wei in cafe Lesterhuis. Voorzitter werd Jan Iderna, terwijl Harm Brouwer tot secretaris en Marchinus Lesterhuis tot penningmeester werden benoemd. Men voetba1de de eerste jaren op een weiland van de landbouwer B.M. Takens. Op deze foto een van de oudste elftallen. Staande van links naar rechts:

Frans Hartman, Harm Wever, Marchinus Lesterhuis, Harm Brouwer, Derk Geukens en Hendrik Geukens. De twee laatsten waren broers. Geknield: Foppo Hartman, Willem Dijk, Hendrik Dijk, Markus Brouwer, Jan Takens en Pieter van Essen.

16. De boerderij op deze foto is jarenlang in het bezit geweest van de Iarnilie Smid. De laatste hiervan, Klaas Smid, verhuurde de boerderij aan Arend van Delden, later aan de gebroeders Venema; zij koch ten het bedrijf later. Thans is de boerderij verdwenen. Rechts ervan, waar nu de bejaardenwoningen staan, was de reeds lang verdwenen boerderij van de familie Heikens. Dit bedrijf was vroeger het grootste van Meeden: het bevatte al het land tussen de beide molens van Zuidwending tot de Eexter Scheidsloot. Doordat deze familie aan lager wal raakte, is de grand in diverse stukken verkocht. Zo ontstond ook het bedrijf van de familie Smid in 1822: bijna dertig hectare voor de somma van f 5000,-.

17. Het "doorgangshuis" werd in 1938 gebouwd op de plaats van een vroegere woning. De woning was indertijd bestemd voor mensen die tijdelijk, door brand of andere oorzaken, zonder huis zaten. Deze bedoeling is echter nooit tot zijn recht gekomen. De familie die er het eerst introk, heeft er tot de afbraak in 1975 in gewoond, zodat van "doorgang" geen sprake was.

18. Op 20 september 1881 deed dominee J. Kool zijn intrede bij de Gereformeerde Gemeente. Mede door zijn invloed werd deze school - aan de Badweg gesticht. Op 29 juni 1903 werd ze geopend. De bouwen inrichtingskosten bedroegen f 7003,29. Het leerlingenaantal was honderd tien. Als hoofd werd H. Klijn uit Rotterdam benoemd op een jaarsalaris van f 700,-; als onderwijzer G. v.d. Laan uit Wildervank en als onderwijzeres mejuffrouw Van Wijk uit Thesinge; beiden hadden een jaarwedde van f 500,-. Op de foto uit 1913 zien we als personeel mejuffrouw Welker, naast haar het hoofd der school Spoelstra en verder, met hoed, de onderwijzer J. Spoelstra; ze waren geen familie. Nadat de nieuwe school - Sjaloomschool - in 1975 in gebruik werd genomen, werd de oude school het gebouw voor gemeentewerken.

Chr. School te Meeden.

19. Op deze foto zien we een van de vele dwarshuizen die er vroeger in Meeden stonden. Hier woonde onder anderen timmerman K. Brouwer; er was tevens een Albinowinkel. Na deze familie woonde er R. Haarlemmer, opgevolgd door zijn zwager, vrachtrijder D. Lesrnan, met vrouw en kinderen. Het linker deel van het huis werd vaak verhuurd. Het werd afgebroken en thans staat hier het nieuwe postkantoor. Links zien we nog een stukje van het huis van bakker Achterop, rechts de voormalige woning van het hoofd der bijzondere school en het huis van Spelde,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek