Meeden in oude ansichten deel 2

Meeden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1983-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Deze foto werd genomen vanaf een grate hoop zand, die hier een poos heeft gelegen nadat de visvijver werd gegraven. U ziet, ongeveer in het midden, de rest van de afgebraken molen "De Rijzende Zan"; op de inzet de molen zoals die vroeger was. Er werden meerdere pogingen gedaan am hem weer in zijn oude luister te doen herstellen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de molen en de molenaarswaning helaas niet opgenornen, zodat oak de laatste herinnering aan de beide korenmolens - Luth's molen en deze - zal zijn verdwenen. Een drietal woningen, links op de foto, is nu al verdwenen ... (Foto G. v.d. Beemt.)

21. Dit huisje stond achter op het schoolplein van de openbare lagere school, op de plaats van een afgebroken woning, eerder bewoond door T. Beishuizen. U ziet op de foto de reeds in afbraak zijnde woning, gebouwd in 1882 voor de gemeenteveldwachter J. Jose; daarna woonde er veldwachter A. Hansma. Vervolgens werd het de dienstwoning voor de wegwerkers, respectievelijk H. Jager, P. Komdeur en Chr. Kor.

22. Hier ziet u het personeel van de kleuterschool en van de openbare lagere school in 1937. Van links naar rechts: rnejuffrouw K.J. Eisenga, hoofdleidster; S.H. Achterop, volontair; rnejuffrouw A.J. Scholten, onderwijzeres; J. v.d. Berg, hoofd; rnejuffrouw T. v.d. Molen - thans mevrouw Veernan onderwijzeres; rnejuffrouw G. Klatter, leidster, en W.H. v.d. Glas, onderwijzer.

- ~ Meeden.

23. Hier zien we de openbare lagere school, gebouwd in 1881 en een jaar later geopend. In de koepel boven de hoofdingang hing de vroegere torenklok, gegoten in 1716. De hoge bomen achter het gebouw waren, volgens de molenaar van "De Rijzende Zon", een hindernis voor de windvang. Van de meisjes, velen met schorten aan, en de jongens, sommigen met petten, zijn geen namen te vinden.

t' ..

Groeten uit Meeden

24. Voordat de boerderij, geheellinks op de foto, gebouwd werd, stond er aan de andere kant van de weg een andere, met de voorkant naar het zuiden. In 1897 is deze afgebroken en de huidige gesticht met ertegenover de rentenierswoning, thans genaamd "De Uilenhof'. De boerderij is jaren in het bezit geweest van de familie Van Delden. Verder naar rechts, dichter bij de Heerweg, zien we de voormalige woning van het hoofd van de openbare lagere school en daarnaast het gemeentehuis, nog in "oude stijl".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek