Meerlo-Wanssum in oude ansichten

Meerlo-Wanssum in oude ansichten

Auteur
:   RenĂ© Poels
Gemeente
:   Meerlo-Wanssum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6063-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meerlo-Wanssum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

De zes kerkdorpen BJitterswijck, Geijsteren, Meerlo, Swolgen, Tienray en Wanssum vormen samen de gemeente MeerloWanssum.

De gemeente Jigt in de kop van Noord-Limburg op de westelijke Maasoever en is op 1 juJi 1969 ontstaan uit een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meerlo en Wanssum.

De gemeente telt thans 7100 inwoners. Het pittoreske Geijsteren, gelegen aan de rand van het zeshonderd hectare grote landgoed Geijsteren, is met 41 7 inwoners het kleinste dorp en wordt terecht de parel van de gemeente genoemd. In deze plaats prijkte ooit trots het in 1'215 gebouwde kasteel Geijsteren van het geslacht van baron De Weichs de Wenne. Het kasteel is op het einde van de Tweede Wereldoorlog per vergissing door de Engelsen gebombardeerd.

Het havendorp Wanssum is met zijn 1893 inwoners het grootste dorp van de zes. In deze plaats heeft zich rondom de in de jaren dertig gegraven haven veel industrie gevestigd.

Van oudsher hebben de Meerlo-Wanssumse dorpen een agrarisch karakter. Vroeger waren het veelal gemengde (gezins) bedrijven. Tegenwoordig zijn het allemaal gespecialiseerde ondernemingen. In de loop der jaren he eft de industrie zich goed ontwikkeld, vooral in Wanssum en Tienray.

Tot in de jaren zeventig kende Tienray twee steenfabrieken. Blitterswijck is de bakermat van het thans in Venray gevestigde bedrijf Blitta.

Nabij Swolgen Jigt een groat natuurgebied De Swolgenderheide. In Meerlo zijn vooral dienstverlenende voorzieningen te vinden zoals het gemeentehuis en medische praktijken.

Om ruimte te maken voor onder andere nieuwbouwwijken zijn in de loop der jaren een paar karakteristieke panden gesloopt. Bovendien zijn op het einde van de Tweede Wereldoorlog enkele monumentale gebouwen en molens verwoest en alle kerken gebombardeerd. Her en der staan in de dorpen nag enkele monumentale panden.

Meerlo-Wanssum in oude ansichten roept herinneringen op aan de periode van voor 1940. Verdwenen gebouwen en ansichten komen in dit boekwerkje weer tot leven, evenals traditionele gebeurtenissen uit die periode.

Tijdens het samenstellen van dit boekje heeft de auteur dankbaar gebruik gemaakt van materiaal en gegevens van enkele inwoners en het gemeentearchief. Zander hun medewerking had dit boekje niet samengesteld kunnen worden.

Onderzoek leert dat onder de bevolking nog vee! interessant materiaal voorhanden is, uit het grijze verleden dat koste wat het kost behouden moet blijven voor het nageslacht. Een vee! gehoorde suggestie tijdens het samenstellen van dit boekje was dan ook om in de gemeente Meerlo- Wanssum een heemkundevereniging op te richten waaraan inwoners hun historisch rnateriaal beschikbaar kunnen stell en.

Ik hoop dat Meerlo-Wanssum in oude ansichten de eerste aanzet is tot een gemeentelijke heemkundevereniging.

Meerlo.lente 1995, Rene Pods, journalist

1 Kasteel, voorplein

Aan de oostzijde van het Maasdorp Blitterswijck he eft kasteel Blitterswijck gelegen. Van het statige gebouw van destijds is nu niet meer dan een rulne over.

In de zomer van 1897 is deze foto gemaakt in de tuin voor de dienstwoning en het koetshuis van kasteel Blitterswijck. Een jager toont de dames op de voorgrond zijn buit. De jongen in de kruiwagen is Theo Thijssen. Daarvoor zit P. Berrevoets, geboren op 28 februari 1894-. Links zijn de hondehokken.

2 Missiehuis Blitterswijck

In 1903 vestigden Franse zusters Trappistinnen uit Lavalle zich in het voormalige kasteel van Blitterswijck. Ze bleven tot 1920. Een paar [aar later kwamen de paters van Cadier en Keer naar het Maasdorp en stichtten het Missiehuis Blitterswijck.

In 1939 werd het klooster mobilisatievesting voor Nedcrlandse soldaten, Tijdens de oorlog verbleven de parers van Klein Vink in het klooster, tot de verwoesting in 1945.

3 De alde schol

Een schoolfoto uit 1906 voor de alde schol van Blitterswijck. De oude school stond aan de Maasweg, op de plaats waar thans het jeugdgebouw 't Honk is gevestigd. In een van de lokalen van de school was vroeger een arrestantenruimte. Daar werden zwervers en dronkaards opgeborgen. De oude brandspuit, die met mankracht werd getrokken, had onderdak in de alde schol.

4 Groet uit Blitterswijck

De oude dorpskern van Blitterswijck omstreeks 1 91 0 met links cafe De Swart en rechts de oude zaal van de familie Goossens. De zaal is later door brand verwoest. Rechts is nog net het muurtje te zien dat rand de kerk is gebouwd. Midden op het dorpsplein staat een grate boom. Daarop werden folders en affiches met punaises bevestigd. Ook hingen de dorpsbewoners er briefjes waarap het vee te koop werd aangeboden.

5 Fanfare Moed en Ijver

Op initiatief van schoolhoofd Fr. Janssen en rentenier Antoon Henckens werd in 1865 in Blitterswijck zangvereniging Moed en Ijver opgericht. Meester Janssen werd dirigent en Henckens werd benoemd tot president. Begin 1918 was de belangstelling voor de zangvereniging tanende en ging de publieke belangstelling meer uit naar een muziekgezelschap. In de waning van secretaris Frans Cremers aan de Kerkstraat werd vlak voor Pasen 1918 besloten de zangvereniging am te zetten in de Fanfare Moed en IJver. Tien jaar later vierde het gezelschap het tweede lustrum (foto) .

6 Groeten nit Blitterswijck

Twee foro's van de Kerkstraat in de periode 1925. De oude auto staat geparkeerd op het dorpsplein voor cafe De Swart. Beneden is rechts de boerderij van Cremers te zien en in het midden, met de witte gevel, het na de brand verbouwde cafe en de zaal Reijnders. In de oorlog werd dit het gemeenschapshuis van Blitterswijck.

Groeten uit Blitterswijk

7 Personeel Blitta

Smid J.H. Franssen was de eerste ondernemer in Blitterswijck die grootschalig aan de slag ging. Hij richtte het industriele bedrijfBlitta op, waar stalen ramen en kozijnen werden gemaakt.

Op de foto uit 1929 ziet u het eerste Blitta-personeel.

Vanuit Blitterswijck werden in het hele land ramen en kozijnen geleverd. De Jan Franssenstraat in Blitterswijck is vernoemd naar de oprichter van de Blitta. Het bedrijf is later overgeplaatst naar Venray.

8 Het veer Blitterswijck

Het voerveer tussen Blitterswijck en Wellerlooi bij Jet aan de Maas was in de hele regio bekend. Velen uit Blitterswijck en andere dorpen gingen met het voetveer naar de overkant am daar kermis te vieren of te gaan vrijen. Als de bel werd geluid kwam de veerman met zijn bootje am de beller over te zetten.

In het Iegendarische cafe aan de Veerweg was vroeger een cafe-restaurant gevestigd van de familie Vissers-Reijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek