Meerlo-Wanssum in oude ansichten

Meerlo-Wanssum in oude ansichten

Auteur
:   René Poels
Gemeente
:   Meerlo-Wanssum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6063-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meerlo-Wanssum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Eerste mis pater Lemmen

Voor de oorlog werden regelmatig jonge mannen uit de dorpen tot priester gewijd en draegen zij in hun woonplaats onder grate belangstelling de eerste heilige mis op. In 1936 was Jan Lemmen uit

~.~. "'

I

Blitterswijck de neomist. Pater Lemmen was van 1 936 tot 1984 missionaris in Brazilie, waar hij zich vooral heeft ingezet voor de melaatsen. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot ereburger van de Braziliaanse plaats waar hij werkte.

10 Straatbeeld

Een vooroorlogs dorpsgezicht van Blitterswijck vanaf de Maasweg met van links naar rechts de villa van de dames Cremers, de pastorie en de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte. Tijdens de oorlog heeft de dorpskern van Blitterswijck het zwaar te verduren gehad. Kerk, kapelanie, villa Cremers en de zaal werden plat gebombardeerd.

11 Dorpsgezichten

"Groeten uit Blitterswijck" laat vijfkenmerkende plekken zien van het Maasdorp Blitterswijck: het tijdens de oorlog gebombardeerde kasteel dat vanaf het begin van deze eeuw dienst heeft gedaan als missiehuis; de fabriek van de Blitta aan de Kapelweg en de woning van opriehter J. Franssen; de verdwenen molen op de Meuleberg te Blitterswijck; het oudste boerderijtje van het Maasdorp dat beter bekend was als het Saksisch huisje op de Heide; en tenslotte nag een dorpsgezieht met in het midden de kerk.

12 Haag water

De bewoners van de Maasdorpen hebben door de [arcn heenleren leven met de grillen van moeder Maas. In het begin van deze eeuw trad de Maas regelmatig buiten haar oevers. In 1924 en 1926 steeg het Maaswater tot ongekende hoogte en kwamen veel Maasdorpen blank te staan. In Blitterswijck werd de "waterdijk" aangelegd die het wassende water tegenhield. Deze dijk kwam ook in 1993 en 1995 weer goed van pas als waterkering tijdens de twee watersnoodrampen.

1 3 Dorpsgezicht

"Graet uit Blitterswijck" anno 1912. In het midden de toenmalige cafe-zaal Reijnders en rechts de boerderij van de familie Cremers aan de Kerkstraat. De jongen met de melkkar is Huub Cremers.

Greet uit B'ittcrswlik

14 Dorpsbrand

In 1904 werd Blitterswijck getroffen door een grote dorpsbrand. Veel huizen vielen ten prooi aan de vlammen. Onder leiding van dorpssmid Antoon Franssen vochten de dorpelingen tevergeefs tegen het vuur. Voor de hulpverleners was er geen beginnen aan om met de handbediende brandspuit de branden te bestrijden. Pastoor Van Opbergen schakelde een pater in die, zo werd beweerd, de wind biddend kon keren zodat de brand vanzelf uit zou gaan!

15 Kasteel Geijsteren

Het stoere Kasteel Geijsteren met zijn bekoorlijke binnenhof aan de boorden van de Maas is in de 14e eeuw gebouwd. Het kasteel was toen eigendom van de heren van Geijsteren. Honderd [aar later was het in bezit van de familie Van Broekhuizen. In I 806 vestigde Casper Karel de Weichs de Wenne zich in dit kasteel. Tijdens de oorlog woonde baron Joseph de Weichs de Wenne, burgemeester van de gemeenten Wanssum en Meerlo, met zijn familie op Kasteel Geijsteren. Op het einde van de oorlog werd kasteel Geijsteren per vergissing gebombardeerd en totaa1 verwoest.

16 Personeel van het kasteel

Baron De Weichs de Wenne had destijds op het kasteel een aantal Duitse en Geijsterse rnannen en vrouwen in dienst. Op de foto het personeel rond 1910. Links drie Duitse keukenrneiden en daarnaast timrnerman Arnold Bergrnans. De bakker is Hannes Euwals en helemaal rechts staan Elisabeth Bergmans en Drika van Neerven uit Geijsteren. Jan van Domrnelen zit op de trap van het kasteel.

In de jaren dertig plaatste de baron een advertentie voor een huisknecht. Hij kreeg daarop tientallen reacties, waaronder veel van afgestudeerde academici.

17 Groeten uit Geijsteren

Deze bijzondere ansichtkaart is uitgegeven door een Duits bedrijf en toont de his torische gebouwen van het mooiste dorpje van MeerloWanssum, de heerlijkheid Geijsteren: de kerk, de Willibrorduskapel en het kasteel met zijn fraaie binnenplaats. Joseph baron de Weichs de Wenne was een gastvrij kasteelheer. Het kasteel en de binnenplaats leenden zich uitstekend voor familiefeesten en trouwpartijen.

W1l11b",rdi·K~poJl ??

Geisteren

18 Kerk Geijsteren

De oude kerk van Geijsteren is in 1525 gebouwd net buiten het winter bed van de Maas op een steenworp van het kasteel. Deze kerk lag hoger dan het nabij gelegen kostershuis en de pastorie. Tijdens de watersnood in 1926 stond het Maaswater ruim 40 em in de kerk.

De Geijsterse kerk is van oudsher gewijd aan Sint Willibrordus. Her praehtige gebouw is in de oorlog verwoest. Op de plaats waar de kerk stond is nu de begraafplaats van Geijsteren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek