Meeuwen, Eethen en Drongelen in oude ansichten

Meeuwen, Eethen en Drongelen in oude ansichten

Auteur
:   P.W. Sprong
Gemeente
:   Aalburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0362-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeuwen, Eethen en Drongelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Meeuwen is blijkens gevonden aardewerk uit de tweede en zevende eeuw een zeer oude plaats. Reeds in de Romeinse tijd schijnen hier belangrijke nederzettingen geweest te zijn. De naam is geleidelijk gevormd van Medua en Meuwen tot Meeuwen. Het dorp is altijd rijk aan ambachten geweest. Nagenoeg alle beroepen werden hier uitgeoefend. Daarom was er al vroeg behoefte aan een telefoonverbinding. Mede door bijdragen van particulieren kwam er in 1902 bij H. Pruissen een telefooncel die later overging naar de brievengaarder-postkantoorhouder Joh. Vos. in de Hoek. Meeuwen was altijd een vooraanstaande plaats, vooral doordat in 1334 door ridder Jan van Drongelen hier een groot kasteel werd gebouwd met dubbele grachten en wallen. In de loop van de eeuwen hebben hier veel adellijke personen gewoond. De bekendste is wel ridder Dieriek van de Merwede, heer van de hoge heerlijkheid Meeuwen en Eethen. Hij was tevens heer van 's-Gravenmoer en van Baertwijk, Castelijn tot Geertruidenberg en tot Heusden. Hij overleed in 1452 en zijn grafzerk uit het oude koor is thans bijgezet in de nieuwe hervormde kerk. Het door de tijd in verval geraakte kasteel werd omstreeks 1845 afgebroken. In 1610 gingen de dorpsbewoners gezamenlijk tot de

hervormde godsdienst over. Het geheel verwaarloosde kerkgebouw werd toen weer opgeknapt. In 1841 werd op Hoogrneeuwen door de leden van de afgescheiden gereformeerde kerk een nieuwe kerk gebouwd. In 1930 kwam er nog een derde kerk bij, namelijk van de gereformeerde gemeente. Vroeger lag de weg, in de kom van het dorp, belangrijk hoger. In 1899 werd deze hoogte in opdracht van provinciale staten afgegraven en kwam er een nieuwe bestrating met trottoirbanden. Tevens werd de weg naar de Baan recht getrokken en werden aan deze Nieuwstraat huizen gebouwd. In 1845 werden door een brand die begon bij bakker Van Herwijnen niet minder dan zeventien huizen en vier schuren in de as gelegd. Na derd jaar, in 1945, lag het gehele dorp weer in puin, maar nu als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. De ruilverkaveling in deze streek, begonnen in 1960, bracht belangrijke veranderingen door nieuwe wegen en wijziging van de indeling van de landerijen. De kosten destijds begroot op tweeënvijftig miljoen gulden zullen wel veel hoger komen te liggen. In 1961 werd één groot waterschap, "De Alm", gesticht, voor het gehele land van Heusden en Altena.

1. Een portret van de oud-burgemeester Thomas van Buuren. In 1848 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris van Meeuwen en Babilonienbroek. In 1878 volgde zijn benoeming tot burgemeester. In 1899 nam hij op zesentachtigjarige leeftijd ontslag na een totale diensttijd van eenenvijftig jaar. Hij overleed in 1902. Hij was nog de ouderwetse burgervader die allen en alles in zijn gemeente kende, voor velen de vraagbaak, hij schreef hun geboorteakten, voltrok de huwelijken, maakte de overlijdensakten op en begeleidde velen naar hun laatste rustplaats.

2. De feestcommissie ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Van rechts naar links, Ziet u: A.L. de Graaff, Adr. Dammers, Adr. van Turnhout, burgemeester Thomas van Buuren, D. van Buuren, J.L. Sprong en G. Remmers. De inhuldiging werd hier zeer feestelijk gevierd, met een speciale verlichting aan de huizen door middel van de ouderwetse gekleurde vetpotjes, met volks- en kinderspelen, muziekconcerten en optochten.

GROETE UIT MEEUWEN .

viTCl. O. 1)& JOODB ??. &euw ?.?.

. L

3. De zgn. "Keet" achter de poort van het Kerkplein in 1879 gebouwd in opdracht van en op de grond van de gebroeders Roeland en Cees de Graaff, landbouwers en herbergiers in het "Rechthuis". Daarachter de woning van C. de Graaff, korenkoper, wiens uitzicht door dit gebouwtje bijna geheel werd weggenomen. Klachten hierover hadden geen resultaat want eerst in 1908 werd het afgebroken. Bewoner was de hoefsmid W. Schreuders, Rechts de woning van winkelier T. van Beusekom. Tijdens de oorlog werd alles verwoest.

4. Een schoolfoto van leerlingen van de openbare school te Meeuwen, omstreeks 1900, onder toezicht van Adr. Dammers, zoon van het hoofd van de school Jan Dammers. Adr. Dammers werd later notaris te Soest terwijl zijn broer, Otto Dammers, notaris werd in Amsterdam. Van de zevenendertig kinderen op deze foto werd er later één onderwijzer, één onderwijzeres en twee gemeenteambtenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek