Megen in oude ansichten deel 2

Megen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5279-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Megen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor de vierde keer "durft" uitgeverij Europese BibIiotheek het aan om een fotoboek over Megen het Iicht te doen zien. Na "Megen in oude ansichten" (1971), "Kent U ze nog de Megenaren" (1973) en "Megen in grootmoeders tijd" (1985), komt daar nu "Megen in oude ansichten deeI 2" bij.

EvenaIs de vorige keren, heb ik ook nu weer met erg veel plezier aan dit boek gewerkt en ik hoop dat dat pIezier overvonkt naar de Iezer en de kijker.

Terugkijken in de geschiedenis is terugzien naar wat was. Dat roept nostalgische herinneringen op en vervaagt vaak de werkeIijkheid.

Vast staat zeker dat het mooie en rustieke Megen, mede veroorzaakt is door de vroegere bewoners. Bewoners van wie wij er velen in dit boek zullen tegenkomen. Evenals bij de vorige boeken het gevaI was, zullen wij ook nu weer een wandeIing door het oude Megen maken, waarbij ik uw gids mag zijn.

Megen, september 1991

Gerard Ulijn

1. We starten onze reis door oud Megen bij de Kapelstraat die eeuwenlang als de toegangsweg naar Megen heeft gegolden. De Kapelstraat is genoemd naar de, ,Kapel van de zeven weeen", die we hier zien afgebeeld in het jaar 1905. Deze kapel is in 1748 door pastoor Recoupe gebouwd. Tot ± 1900 werden er jaarlijks bedevaarten naar deze Kapel gehouden.

Het huis rechts is vanaf de bouw van de kapel altijd een cafe geweest. In de tijd van deze ansicht woonde daar Hent Morren die er toen samen met zijn vrouw Hanna Konings menig biertje schonk. Zo te zien hebben ze over de klandizie niet te klagen; ze zijn zelfs buiten gaan zitten, hoewel het waarschijnlijk herfst is!

In vroeger tijden was het kapelletje van grote betekenis voor het religieuze leven in Megen. Het had een eigen kapelaan, die er iedere dag een H. Mis opdroeg (althans tussen Palmzondag en Allerheiligen). Er kwamen pelgrims van heinde en verre en op bijzondere kerkelijke feesten kon het kleine kapelletje bij lange na de gelovigen niet bergen. Vooral bij epidernieen kwamen ze naar Megen. In vroeger eeuwen, toende hygiene nog niet zo optimaal was, kwamen deze rampen veelvuldig VOOL ZO heeft er in Megen in 1635 en 1636 een pestepidemie geheerst, die zeker aan 25 en 90 inwoners het leven heeft gekost. In die tijd stierven er per jaar zo'n vijf personen, zodat een epidemie van zo'n omvang een ramp was. Iedere familie had doden te betreuren.

2. Deze foto is in 1908 gemaakt en is als ansichtkaart op 9 november van dat jaar verzonden. Ze geeft een vergezicht opde Buitenhoek vanuit het veld gelegen aan de Kapelstraat , "de Meere" genaamd. In het meest rechtse huis woonde in die tijd Janus Ouwens. Verder zien we links het Clarissenklooster , dat in 1720 is gebouwd. Rechts zien we de van 1870 daterende parochiekerk. Het huis links van de parochiekerk is zo te zien het resultaat van vele aan- en verbouwingen. Op het veld staan "hoppers" mangelwortelen te wachten om vervoerd te worden en als veevoer dienst te doen.

Verder staat erzowellinks als rechts een .Jrooihopper". Hooi was van wezenlijk belang voor de boeren. Dit was nodig als voer voor de koeien. Men verbouwde daarom veel hooi en het was een ramp als de zomer (te) droog was, of de Beerse Overlaat de oogst deed mislukken.

Behalve hooi, was het koren van belang. Verder verbouwden de Megense boeren aardappelen en peulvruchten, maar ook spelt, tabak en vIas. Vooral tabak heeft een tijdlang, tot in 1800, een belangrijke bron van inkomsten betekend. Het schijnt dat de Megense grond daar uitermate geschikt voor was.

3. Als we verder naar het stadje lopen zien we rand 1900 dit beeld. De foto is genomen op "de Driehoek" (splitsing Kapelstraat en Molenstraat).

In de huizen aan de rechterkant woonden Driek Krijnen, Piet Duyghuizen, de gebroeders Van Buren en de gezusters Ouwens. De laatsten wasten de Brabantse poffers. Bertuske Ouwens (van Fritte) woonde bij hen in.

De meest rechtse jongen, zander pet en met de donkere kleding, is Piet Kling en links komt ons Artje Ouwens, met zijn sigaar, lachend tegemoet. Hij was het die iedere week naar de Osse markt reed, om daar onder andere varkens te vervoeren.

Hoe overdadig was er de bomenpracht. Tientallen knotwilgen omzomen de Kapelstraat, die toen niet meer dan een wat brede zandweg was. Alles ging "te voet". Links komt iemand terugvan zijn land. Aan een stok vervoert hij zijn (lee g) "tinske drinken".

De kinderen zitten op , ,de Driehoek", waar later het slachthuisje zou komen te staan.

4. Als we in het voorjaar van 1910 de Lagestraat (nu Houtstraat) indraaien zien we een van de vele overstromingen die Megen heeft geteisterd. We hebben een mooie kijk op "den Buitenhoek", die vroeger door de Megenaren de "Sikkenhoek" werd genoemd, vanwege de vele geiten die men hield.

In het meest linkse huis woonde Artje Kling, er staat yolk voor zijn huis, daarnaast Aart van den Berg, die het beroep van klompenmaker had. Rechts woonde Cillis Uiland en in het kleine huisje ervoor Jan Verbeek met zijn moeder.

Overstromingen zoals we die hier zien zijn een (bijna) jaarlijkse plaag geweest.

Veel is er over die rampzalige gebeurtenissen geschreven. Zo ook door Joannes Loeffen, die in 1799 ambtenaar van het graafschap Megen was. Later werd hij de eerste burgemeester van de gemeente Megen. Hij bleef dit van 1815 tot 1818. Zoals gezegd, was hij in 1799 ambtenaar en van hem is een dagboek bewaard gebleven. Natuurlijk schrijft hij ook over de overstromingen.

Hij schrijft: ,,23 februari 1799. Het water zo binnen als buy ten sterk gevallen. 25 februari en volgende: De Lieden van den Buytenhoek alhier weder na hunne huijzen getrokken met hunne huijsraad, varkens, paarden en beesten welke zij in de Studenten Scholen en elders hadden geplaatst, zijnde eenige van hunne huijsjes die muuren ingestort; 't water op 't vheerhuijs gestaan 7 duim op de opkamer." Zo tobde men door, jaar naJaar.

5. We keren weer terug naar de Kapelstraat. De hier afgebeelde foto stamt uit 1899. Linksonder zien we nag net de afslag naar de Mandenmakersstraat (nu Bemhardstraat). Links zien we de nag steeds aanwezige knot-es; een van de vele die er toen langs de Kapelstraat stonden.

Het huis links werd bewoond door Willem Kleintjens. Hij staat met zijn vrouw voor de deur. Zijn vader, Camelis Kleintjens, bevindt zich met zijn onafscheidelijke pet op in het midden van de foto. De vrouw van Cornelis staat rechts van hem; zij draagt het Brabants .unutske". Het gebouw dat we op het midden van de foto zien is de brouwerij van Willem Kipp.

Op die plaats stand eeuwenlang de Boschpoort, een van de vier poorten waar men doorheen moest am het stadje binnen te kunnen. Op het einde van de weg links zien we enige huisjes die we verderop nag zullen tegenkomen. In 1939 zijn deze huisjes afgebroken, want op die plaats werd toen het nieuwe gemeentehuis van Megen, Haren en Macharen gebouwd. Op 12 mei 1939 nam de gemeenteraad het besluit am de grond, een geschenk van Willem Kipp, te accepteren. Ze omschreven het perceel: " ... geleegen aan de hoek van de Kapelstraat en de Toren of Kruisstraat." Architect Roffelse gaf in die vergadering een uiteenzetting en kreeg de opdracht am voor f 21.000 een nieuw gemeentehuis te ontwerpen. Tot die tijd was het gemeentehuis in het gymnasium gehuisvestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek